Kortrijk maakt als eerste stad resultaten van verkeersanalyses publiek

Jaarlijks houdt de stad ongeveer 120 verkeersanalyses in de Kortrijkse straten. Met een verkeersanalyse meet de stad de snelheid en de intensiteiten van de voertuigen in een straat. Waar nodig kunnen snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Nieuw is dat Stad Kortrijk deze resultaten nu bekend maakt via een online dashboard op haar website, een primeur in Vlaanderen.

Te hoge snelheid is niet alleen één van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen, het is ook een grote bron van ergernis bij burgers. Stad Kortrijk en de politiediensten kregen in 2022 119 meldingen over snelheid en verkeersoverlast binnen. Door verkeersanalyses uit te voeren in verschillende straten kan nagegaan worden of er een snelheidsprobleem is of een probleem van verkeersoverlast. Een verkeersanalyse is dus geen snelheidscontrole door de politie.

Aan de verkeersanalyses zijn een aantal normen gekoppeld die bepalen of er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. In een zone 30 worden maatregelen genomen indien meer dan de helft van de bestuurders sneller rijdt dan 40 km/u. In een zone 50 is dat indien meer dan de helft sneller rijdt dan de toegelaten snelheid. Via het online dashboard is het nu voor iedereen mogelijk om de resultaten van deze verkeersanalyses te consulteren en om na te gaan welke snelheidsremmende maatregelen er genomen werden of gepland staan. Dit kan gaan om (voorlopige) fysische snelheidsremmers (zoals rijbaankussens of wegversmallingen), maar ook grondmarkeringen ‘zone 30’ of ‘50’ , de tijdelijke plaatsing van een digitaal snelheidsinformatiebord 'u rijdt te snel' of een politiecontrole.

Overdreven snelheid is een terechte bekommernis bij veel Kortrijkzanen. We krijgen daar gemiddeld om de drie dagen een melding over. Te snel rijden is gevaarlijk maar ook asociaal. Daarom voeren we al jaren verkeersanalyses uit in heel wat straten. Dat geeft ons een perfect en objectief beeld van hoe snel er gereden wordt in een straat en hoeveel wagens en zwaar vervoer er door een straat passeren. Op basis van die feiten nemen we al dan niet maatregelen.  Axel Weydts, Schepen van Mobiliteit

De metingen gebeuren met digitale meettoestellen op initiatief van de stad of na een klacht van bewoners. Omdat de stad niet over de capaciteit beschikt om in alle 1.220 straten metingen uit te voeren, wordt er gewerkt met een prioriteitenlijst. Zo krijgen straten waar nog nooit gemeten werd de hoogste prioriteit, ook afhankelijk van de intensiteiten. Doodlopende wijkstraten krijgen de laagste prioriteit. Op vandaag hebben we al metingen van 311 straten.

Wil je graag zelf het verkeer in jouw straat meten? Dit kan door een telraam in jouw woning te installeren. Er zijn al heel wat telramen actief in Kortrijk, vaak ook in samenwerking met de stad. Ook deze data is permanent consulteerbaar op www.telraam.net.

De verkeersanalyses en het online dashboard vind je op www.kortrijk.be/verkeersanalyses

Meettoestel verkeersanalyse (c) Kortrijk
  • jpeg
Meettoestel verkeersanalyse (c) Kortrijk
  • jpeg
Meettoestel verkeersanalyse (c) Kortrijk
  • jpeg
Meettoestel verkeersanalyse (c) Kortrijk
  • jpeg
Meettoestel verkeersanalyse (c) Kortrijk

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL