Digitaal Referendum 2022: 3.804 Kortrijkzanen brachten geldige stem uit

Een duidelijke meerderheid wil strengere handhaving en recyclageparken zonder afspraak

Het Digitaal Referendum dat startte op 28 november is op zondag 4 december om 16 uur afgelopen. 4.214 Kortrijkzanen stemden over het thema Nette Stad, 3.804 onder hen deden dat op een geldige manier. De deelnemers willen strengere handhaving en recyclageparken zonder reservatiesysteem.

Met het Digitaal Referendum wilden we van de Kortrijkzanen horen of er nog meer actie nodig is voor een nette stad. Dat blijkt duidelijk het geval: het merendeel koos voor hogere boetes en strenger toezicht. Om een legitiem referendum te hebben, moesten we minimaal 2.000 geldige stemmen behalen. Met 3.804 stemmen behalen we die drempel ruimschoots.  Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

Resultaten

In totaal brachten 4.214 Kortrijkzanen een stem uit. 410 stemmen waren ongeldig door fouten met het identiteitskaartnummer of omdat de deelnemers niet in Groot Kortrijk woonden, jonger waren dan 16 jaar of meer dan één keer probeerden te stemmen. Hierbij de resultaten van de vier concrete vragen:

1. Akkoord dat we het reservatiesysteem voor recyclagepark Heule en Rollegem afschaffen?

- 78 % van de deelnemers stemde ja

- 22 % van de deelnemers stemde nee

Vanaf dinsdag 6 december 2022 schaffen we het reservatiesysteem voor het recyclagepark Rollegem af. Wie reserveerde, is uiteraard nog welkom op het gekozen tijdstip. Voor het recyclagepark Heule moeten we eerst nog een wijziging van de omgevingsvergunning doorvoeren. We laten nog weten vanaf wanneer een afspraak niet meer nodig is. De openingsuren blijven, toch zeker in eerste instantie, ongewijzigd. De parkwachters kunnen bij extreme drukte wel beslissen om het park tijdelijk te sluiten zodat het werkbaar blijft. Daarom zullen we ook investeren in webcamera’s zodat bezoekers vooraf kunnen kijken of het druk is op het park. 

2. Akkoord dat er hogere boetes worden gegeven voor het sluikstorten van klein afval?

- 90% van de deelnemers stemde ja

- 10% van de deelnemers stemde nee

Vanaf 1 januari 2023 voeren we deze maatregel in. Binnen de stadsorganisatie richten we voor de goede gang van zaken een handhavingscel op. Zo garanderen we een goede wisselwerking tussen de GAS-vaststellers, preventiewerkers en sanctionerende ambtenaren.

3. Akkoord dat we handhaven en strenger toezien op het feit dat je voetpad, rioolputje en straatgoot vuilnis-, modder-en onkruidvrij moet zijn?

- 63% van de deelnemers stemde ja

- 37% van de deelnemers stemde nee

Vanaf 2023 sensibiliseren we de bewoners eerst: we maken ze attent op het feit dat ze het voetpad moeten onderhouden. We doen dat met een brief. Voor appartementsgebouwen schrijven we de syndicus aan, bij bouwwerven de bouwheer. Als dat geen resultaat oplevert, kan er een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) volgen.  

4. Akkoord dat we naast de GAS-boete ook de kost voor de stad voor het opruimen van sluikstorten aanrekenen?

- 85% van de deelnemers stemde ja

- 15% van de deelnemers stemde nee

Deze maatregel gaat ook in op 1 januari 2023. De sluikstorter zal dan naast de GAS-boete een factuur van de stad ontvangen voor de opruimkosten (personeelskost, benzine en verwerking van het sluikstort). Voor het opruimen van zwerfvuil zetten we een team van minstens twee personen in. Als we de kostprijs hiervan berekenen dan betaalt de stad (en dus eigenlijk de inwoners) 72 euro voor twee personen die een uur zwerfvuil opruimen. Jaarlijks kost het opruimen van zwerfvuil de stad gemiddeld 72.591 euro.

De webpagina www.kortrijk.be/digitaalreferendum blijft als infopagina actief en krijgt nog een update op 5 december om 12 uur.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL