Werken aan Abby gestart

Eind 2024 zal in het Begijnhofpark een gloednieuw museum openen. Op de site van de Groeningeabdij zal met Abby een tentoonstellingssite voor beeldende kunsten openen om U tegen te zeggen. Na de afbraak van het voormalige museum 1302 is half november het startschot gegeven van de bouwwerken van Abby.

Met Abby zullen we de ontbrekende schakel in de Kortrijkse cultuurinfrastructuur kunnen verwezenlijken: een hoogwaardige site die ons zal toelaten ook op vlak van beeldende kunsten topniveau te halen! Een stevige investering van 16,7 miljoen euro waarvan 7,5 miljoen euro Vlaamse middelen.  Axel Ronse, schepen van cultuur

De bouwwerken zijn gestart

Aannemer Artes Depret - Artes Roegiers is van start gegaan met de bouwwerken van Abby. De werken zullen duren tot juni 2024. In het najaar van 2024 zal Abby dan ook haar deuren kunnen openen.

In de eerste fase ligt de focus volledig ondergronds. Daar komen de state-of-the-art tentoonstellingszalen die klimatologisch perfect uitgerust zullen zijn om topstukken uit binnen- en buitenland te tonen. Eerst wordt de bouwput beschoeid met CSM wanden, wat inhoudt dat er sleuven in de gronden worden uitgefreesd om vervolgens met beton vol te storten zodat een betonwand ontstaat in de grond. Later volgt nog een grondwatertafelverlaging en het verder uitgraven van de bouwput tot 8 meter diep vooraleer de kelders zelf gemaakt kunnen worden.

Tijdens deze werken ondergronds zullen intussen ook werken worden uitgevoerd binnen de beschermde gebouwen die ook deel zullen uitmaken van Abby. Ook het archeologisch onderzoek wordt intussen verder gezet.

Eind augustus 2023 zullen de werken zich bovengronds verplaatsen: na het afdekken van de ondergrondse tentoonstellingsruimtes volgt de ruwbouwfase van het nieuw op te trekken paviljoen.

Archeologische werken

Tussen de afbraak van het voormalige museum 1302, dat verhuisd is naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en de start van de werken aan Abby vond de eerste fase van het archeologisch onderzoek plaats op de site.

Tijdens die eerste fase kwamen voornamelijk de muurresten van de pandgang van de in oorsprong 16de-eeuwse abdij aan het licht. In het pandhof en binnen de pandgangen zelf werden nog begravingen aangetroffen. Ook de 19de-eeuwse ingrepen van de Arme Klaren werden geregistreerd. Verder werden er ook nog enkele ronde bakstenen structuren (beerputten of en waterputten) aangetroffen die het einde van de 16de eeuw pre-dateren en dus vermoedelijk te linken zijn aan de historische bewoning binnen het plangebied vooraleer de abdij Groeninge III zich hier vestigde. Dergelijke structuren werden ook nog aangetroffen in de 16de-eeuwse kapel, evenals enkele keldermuren die vermoedelijk evenzo tot deze bewoning behoorde. Dieper gelegen situeren zich nog een grote hoeveelheid laatmiddeleeuwse ontginningskuilen. In de tweede fase zullen de ronde bakstenen structuren nog verder opgegraven te worden, aangezien deze veel dieper reikten dan het aangegeven niveau voor de sloopwerken (-1,4 m). Van de ontginningskuilen wordt verwacht dat ze tot 3m diep gaan. Voor de waterputten en beerputten worden dieptes van 3 à 5 m verwacht. Hierbij zal men in de ‘nattere’ ondergrond terechtkomen (permanente grondwaterstand), waardoor deze dieper gelegen vullingen mogelijk ook veel interessanter zijn voor staalnames en bewaring van vondstmateriaal om daarna te onderzoeken in het labo. Tijdens de voorgaande fase kwamen reeds kilo’s aardewerk-, glas-, natuursteen-, en metaalvondsten aan het licht. Hiertoe behoren ook 3 bijna volledige laatmiddeleeuwse schalen, kruiken of kookpotten, evenals enkele mooie metaalvondsten waaronder Romeinse en middeleeuwse munten, gespen, boekbeslag, etc.

Het archeologisch onderzoek zal afgerond zijn in februari 2023.

Beperkte hinder tijdens werken

Kortrijk doet er zoals steeds alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken tijdens de bouwwerken. De nodige afspraken met de omwonenden zijn hiervoor gemaakt. Team Minder Hinder is zoals steeds te bereiken via minderhinder@kortrijk.be.

Favicon for abbykortrijk.be Abby Kortrijk abbykortrijk.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL