Kortrijk brengt een overzicht van de wegenwerken bij de start van het nieuwe schooljaar

Nu de zomervakantie op z’n einde loopt en de eerste schooldag met rasse schreden nadert, wil Kortrijk graag enkele aandachtspunten qua mobiliteit in de verf zetten. Zo worden de weggebruikers goed ingelicht en kan men verkeersdrukte proberen te vermijden. Verschillende grote en minder grote werven werden onlangs of reeds eerder opgestart. Kortrijk geeft een samenvatting en toelichting van de belangrijkste werven en hun impact op het verkeer voor scholieren, inwoners en passanten.

Eerbiedigen Charter Werftransport

Zoals elk jaar contacteerde de minder-hindercoördinator de partners van het charter werftransport om hun leden te vragen het charter met ingang van 1 september terug te eerbiedigen. De voornaamste doelstelling van dat charter is om zwaar werfverkeer te weren uit de schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooldag.

De komende periode wordt wellicht vaak wat moeilijker voor vlot autoverkeer in Kortrijk. Maar er is beterschap op komst. En wie zich goed voorbereidt kan veel ellende vermijden.   Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Grote werven op grondgebied Kortrijk

Dit is het overzicht van de werven in Kortrijk met hinder, waarbij het beter is deze omgevingen te vermijden of, indien niet mogelijk, de nodige aandacht te schenken aan de werfsituaties met de daarbij horende omleidingen.

Verkeerswisselaar R8 - A19

De Vlaamse Overheid is gestart met de langverwacht aanpak van het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8. Tijdens deze eerste fase voert de aannemer bemalingen en grondwerken uit, wordt de nieuwe brug over de R8 gebouwd en wordt de verbinding van de binnenring met de A19 gemaakt. Ook de voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van een nieuwe op- en afrit aan Gullegem (A19).

Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Volgens de huidige planning duurt deze eerste fase tot eind augustus 2023. Vanaf 8 augustus zijn de binnen- en buitenring van de R8 ter hoogte van de werken afwisselend afgesloten, daarbij wordt het verkeer in beide richtingen van de R8 op één rijstrook gebracht. Het bovenlokaal verkeer volgt best de omleiding via de E403 en E17.

Dit zal grote hinder met zich meebrengen in de omgeving van Kortrijk en Wevelgem.

Indien deze omgeving niet kan vermeden worden, hou je best rekening met een langere reistijd.

Vernieuwen Leiebrug tussen Bissegem en Marke

Vorig schooljaar is men gestart met de werken om een nieuwe brug te bouwen tussen Bissegem en Marke. De verwijderde brug was te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. De nieuwe, hogere brug komt op dezelfde locatie als de oude. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags. De brug krijgt afgescheiden voet- en fietspaden. Deze werken zijn nog volop aan de gang en zullen nog duren tot en met voorjaar 2023. Aansluitend wordt ook de Driekerkenstraat heraangelegd tot zeker najaar 2024.

De voetgangers en fietsers die van noord naar zuid en vice versa willen, kunnen gebruik maken van de tijdelijk brug. Voor de oost-westverbinding gebruik je het jaagpad met lokaal ter hoogte van de werken een kleine omleiding. Het autoverkeer volgt nog altijd de omleiding via de R8, rekening houdende met de hinder aan het knooppunt R8 - A19.

N43 Pottelberg - Torkonjestraat

Eind juni 2020 gingen de werken voor de herinrichting van de N43 van start. Deze omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis en het realiseren van veilig afgescheiden fietspaden. Ondertussen lopen deze werken ten einde. Tegen eind oktober zouden de werken moeten afgerond zijn. Dat is een half jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

 

Er dient echter nog een laatste grote hindernis genomen te worden. In deze laatste fase van de werken is het kruispunt De Prinse afgesloten. In deze fase wijzigt de werfzone naargelang de vordering van de werken. Er zijn aparte omleiding voor het fietsers, gemotoriseerd en zwaar en groot verkeer. Deze omleidingen met plannetjes kan je nalezen op de website van de stad (https://www.kortrijk.be/N43). De omleidingen worden bijgestuurd in functie van de vordering van de werken.

Tijdens deze laatste fase dienen er ook in de Baliestraat nog aanpassingswerken te gebeuren in functie van het realiseren van de nieuwe verkaveling die gebouwd wordt op de site van het vroegere politiekantoor. Deze werken worden gecoördineerd met de werken van de N43 uitgevoerd en de omleidingen worden er op afgestemd.

Don Boscolaan

Vlak voor de grote vakantie is men gestart met de aanleg van een vrijliggend fietspad in de Don Boscolaan. Deze werken zijn nog niet afgerond, maar er zal geen hinder meer zijn op de Don Boscolaan zelf. Het nieuwe fietspad zal vanaf eind september kunnen gebruikt worden.

Stationsproject Kortrijk

Deze werken zijn al enkele jaren lopende. De situatie is bij de start van het schooljaar quasi nog hetzelfde als voor de vakantie. Bijkomend is men wel gestart met de heraanleg van de rotonde Panorama. Sedert begin augustus is de Min. Vanden Peereboomlaan definitief afgesloten voor het autoverkeer. Er is nu enkel nog verkeer mogelijk tussen de Aalbeeksesteenweg en de Minister Tacklaan. Hierbij worden verkeerslichten gebruikt. Fietsers mijden dit punt beter en maken best gebruik van het Guldenspoorpad om de oost-westverbinding te maken. Voor de noord-zuidverbinding zijn nog altijd dezelfde omleidingen van kracht. De huidige fase van de werken zou moeten afgerond zijn tegen het zomerverlof van 2023.

Heraanleg omgeving Steenstraat – Roeselaarsestraat - Mellestraat

De wegenis- en rioleringswerken in opdracht van Aquafin en de stad Kortrijk in de Steenstraat, Mellestraat, Sint-Katharinastraat en Roeselaarsestraat zijn volop bezig. Momenteel is de aannemer bezig in drie van de vier fasen.

Werken in de Mellestraat en Sint-Katharinastraat (fase 2)

  • Hier is de aanleg van de hoofdriolering zo goed als afgerond. Momenteel worden de woningen overgekoppeld van de oude riolering op de nieuwe riolering. Aansluitend start de aannemer met de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, fietspaden, verkeersplateaus, rijweg, …). Deze werken duren nog tot het voorjaar van 2023.
  • Voor auto’s zijn de nodige omleidingen voorzien. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen door de werf. Indien fietsers liever niet door de werf gaan, kunnen zij gebruik maken van de omleiding voor fietsers. Deze omleiding loopt via de Grysperrestraat, Wittestraat en de trage verbinding Brugstok (naast houthandel Messely).

Werken in het 2e deel van de Steenstraat (vanaf Vlasrootstraat tot en met kruispunt Mellestraat) (fase 3)

  • Voor het zomerverlof diende de aannemer een belangrijke rioleringsput te plaatsen op het kruispunt Steenstraat-Mellestraat. Binnenkort wordt daar opnieuw verder gewerkt. Aansluitend wordt er gestart met de riolering in de rest van de Steenstraat en wordt de bovenbouw aangelegd. De afwerking van deze fase is voorzien voor het voorjaar 2023.
  • Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen door de werf. In deze fase is er geen officiële omleiding voor fietsers voorzien. Auto’s dienen de omleidingen te volgen.

Werken in de Roeselaarsestraat (fase 4)

  • Vorige week is ook de vierde fase van de werken, heraanleg van de Roeselaarsestraat, opgestart. De aannemer heeft hiervoor extra ploegen ingezet. Door de werken van fase vier nu al op te starten (ipv na de afwerking van fase 3) hopen we de rioleringswerken te kunnen afronden tegen de winter en de hinder voor de omwonenden tijdens de winter te beperken. De afwerking van deze fase is eveneens in het voorjaar 2023.
  • Voor auto’s zijn de nodige omleidingen voorzien. Tijdens de werken zullen de wijken Hoogweide en Roeselaarstuk soms niet toegankelijk zijn via de Roeselaarsestraat. Deze wijken krijgen op die momenten een alternatieve in- en uitweg. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen door de werf. Er is geen officiële omleiding voor fietsers voorzien.

Heraanleg kruispunt Zeger Van Heulestraat – Lage Dreef

Begin juni werd gestart met de rioleringswerken ter hoogte van het kruispunt Lage Dreef – Zeger Van Heulestraat. Door onvoorziene omstandigheden is de oorspronkelijke timing, klaar tegen de Tinekesfeesten, niet meer haalbaar. In samenspraak met de aannemer werd een aangepaste planning opgemaakt en met de huidige planning zullen de werken tegen eind oktober 2022 afgewerkt zijn (steeds onder voorbehoud van onvoorziene (weers-) omstandigheden).

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar zal de aannemer zich focussen op de werken aan het kruispunt. In augustus wordt er gewerkt ter hoogte van de huidige doorgang voor voetgangers (een nieuwe doorgang zal voorzien worden). Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de huidige doorgang voor voetgangers (fietsers dienen af te stappen of de omleiding voor fietsers te gebruiken) dan opnieuw bruikbaar zijn. Men kan ook nog altijd de omleiding voor fietsers volgen via de Kortrijksestraat – Bozestraat – Warande in beide richtingen.

We begrijpen heel goed dat de komende periode voor veel mensen moeilijk wordt. Maar we durven rekenen op het begrip en het geduld. Het wordt straks alleen maar beter, vlotter en veiliger in Kortrijk.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL