Circulatieplan Heule in kader van De Groene Verbinding wordt bijgesteld in overleg met de buurt

Na overleg met de buurt en de bewoners van Heule wordt het nieuwe circulatieplan Heule bijgestuurd. Het circulatieplan wordt ingevoerd in het kader van de realisatie van De Groene Fietsverbinding.

WhatsApp Image 2022-06-13 at 5.55.42 PM.jpeg
  • jpeg

Stad Kortrijk werkt momenteel het grootschalige project ‘De Groene Verbinding’ uit, een nieuw aaneengesloten park met fietspaden op de reservatiestroken N50c en N328 in Heule. Op 30 maart 2022 stelde het stadsbestuur het project deelzone N50c voor aan de bevolking en bedeelde nadien een infobrochure.  

De Groene Verbinding zelf werd zeer enthousiast onthaald, maar het voorstel van circulatieplan lokte ook heel wat reacties uit. Het nieuwe circulatieplan omvatte onder andere het invoeren van een éénrichtingslus in de Bozestraat en Molenstraat. Daarbij waren de voornaamste verzuchtingen van de buurt de grote omrijbeweging voor de wijken rondom de Bozestraat, de belasting van de kruispunten met de Kortrijksestraat en Izegemsestraat en de bezorgdheid over het parkeren in de straten die deel uitmaken van de Groene Verbinding. De buurt ging daarop in dialoog met het stadsbestuur.  

Constructief overleg met buurtbewoners en aanpassingen circulatieplan 

Op basis van het overleg met de buurt, stuurt het stadsbestuur het circulatieplan nu bij. Dit door de verkeersbewegingen in de Bozestraat zoals ze op vandaag is te behouden: tweerichting verkeer tot aan de Sint-Godelievestraat en enkelrichting tussen de Sint-Godelievestraat en de Izegemsestraat.  

Op deze manier behouden de wijken rondom de Bozestraat ook de ontsluiting via de Izegemsestraat. De Bozestraat wordt wel versmald ter hoogte van de kruising met de Groene Verbinding (de reservatiestrook N50c), dit om de snelheid van het verkeer te milderen. Er zal nog beurtelings verkeer mogelijk zijn, dat afgeremd wordt door een herinrichting van het kruispunt met onder andere een verkeersplateau. De fietsers zullen bij het oversteken voorrang hebben op dwarsend gemotoriseerd verkeer.  

De stad sluit bijkomende milderende maatregelen zoals het invoeren van een éénrichting in de Sint-Godelievestraat niet uit. Zoals afgesproken zal het stadsbestuur hierover verder in dialoog gaan met de omwonenden. 

aanpassingen_bozestraat.PNG
  • PNG
aanpassingen_bozestraat.PNG
Ik wil in de eerste plaats het buurtcomité bedanken voor hun uiterst constructieve houding tijdens de dialoog. Men heeft veel tijd gestoken in het verzamelen van reacties en voorstellen en dat kunnen we alleen maar waarderen. Op basis van die verzamelde input hebben we een alternatief uitgewerkt dat even veilig is voor de fietsers maar dat wel rekening houdt met de grootste verzuchting uit de buurt: een goede ontsluiting van Heule Watermolen en de wijken in de omgeving.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken
Dit bewijst dat er op een constructieve manier kan samengewerkt worden met het stadsbestuur. Voor iedereen goed doen is onmogelijk, maar we denken dat dit nieuwe plan een grote verbetering is en de mobiliteit van de watermolenaars maximaal ondersteunt. Wij gaan iedereen de kans geven om naar een uiteenzetting te komen van het nieuwe plan. Constructieve opmerkingen blijven daarna altijd welkom.   Geert Lefevre,  vertegenwoordiger buurtbewoners Heule
Ook vanuit Unizo Heule zijn we tevreden met dit vernieuwde circulatieplan na duidelijk en begripvol overleg met het stadsbestuur. De Bozestraat is en blijft een cruciale verbinding voor de vele Heulse handelaars op Heule Watermolen, Heuleplaats en ertussen. Zeker op de dag van vandaag waar lokaal kopen van groot belang is. Bram Coelembier, Unizo Heule

Blijvende wijzigingen essentieel voor bekomen van een functionele fietsverbinding 

Om De Groene Verbinding te kunnen realiseren, blijft het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat (tussen Kortrijksestraat en Jacob Vandervaetstraat) en in de Jacob Vandervaetstraat zelf én het knippen van de middenberm in de Molenstraat en de Koninginnelaan (ter hoogte van de Weverstraat) noodzakelijk en behouden. 

Belangrijk ook: er komt géén proefopstelling. Eerder werd aangegeven dat de maatregelen eerst in proefopstelling zouden worden getest na de Tinekesfeesten van dit jaar. Echter, de nieuwe circulatiemaatregelen zullen gefaseerd ingevoerd worden, op tempo van de realisatie van de deelprojecten van De Groene Verbinding.

De akte voor de verwerving van de gronden van de N50C wordt binnenkort verleden. De prioriteit ligt deze legislatuur op de verbinding tussen het Astridpark en de Stade én de inrichting van de reservatiestrook N50C tussen de Molenstraat en de Heulebeek. In het najaar van 2023 kan gestart worden met de werken. Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwing

Het stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheden om een extra buurtparking te realiseren in de omgeving van de Stade. Dit komt tegemoet aan de bezorgdheden over het parkeren voor de bewoners van deze omgeving.  

  • jpeg
  • jpeg

Meer informatie via www.kortrijk.be/degroeneverbinding.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL