Kortrijk voert strijd op voor gender- en seksuele gelijkheid op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Twee nieuwe regenboogzebrapaden in Heule en Rollegem, oprichting van het pop-up Regenboogcafé en verbeterde meldingsmogelijkheden voor (seksuele) intimidatie en discriminatie bij Politiezone Vlas.

Kortrijk tolereert het niet dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaaleconomische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook. En dat blijkt meer dan ooit nodig. Ook in Kortrijk zien we nog steeds gevallen van mensen die geïntimideerd worden. Voor Kortrijk de aanleiding om alle bestaande en nieuwe acties te koppelen in een actieplan gender- en seksuele gelijkheid.

  • jpeg
  • jpeg
In ons bestuursakkoord waren we duidelijk, in ons beleid zijn we dat ook. We ontwikkelden vorig jaar een concreet actieplan om gelijke kansen en non-discriminatie te bevorderen. Het actieplan kent een stevige uitvoering. Niet enkel symbolisch via de regenboogzebrapaden maar ook verbindend via het nieuwe Regenboogplatform. En met concrete opvolging van meldingen van grensoverschrijdend gedrag en discriminatie door onder meer Politiezone Vlas via het nieuwe meldingspunt Over je Grens. Nog vaak worden incidenten niet gemeld. We roepen iedereen op die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag om dit te melden bij de politie zodat er kordaat kan opgetreden worden. Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen
Nog al te vaak blijven mensen zitten met hun verhaal omdat ze denken dat er niet naar hen geluisterd zal worden of dat ze toch niets kunnen bewijzen. Terwijl het juist belangrijk is om erover te praten en onze politie op dat vlak heel wat ervaring heeft. We hopen dan ook dat we met het nieuwe online portaal Over je grens die stap kleiner maken. Je vindt er een eerste luisterend oor om te vertellen wat je hebt meegemaakt of wat je hebt zien gebeuren. Je kiest vervolgens zelf of je dan verder gaat en er een melding of een klacht van maakt. Ruth Vandenberghe, burgemeester

Een actieplan met 5 kernpunten, een huidige stand van zaken:

1. Kortrijk is lid van Rainbow Cities Network en bouwt het lokale netwerk uit met een Regenboogplatform en een pop-up Regenboogcafé

De Kortrijkse kandidatuur is aanvaard door het Rainbow Cities Network (RCN) positief beantwoord. Het netwerk verbindt beleidsmedewerkers en experten wereldwijd en ondersteunt steden in hun werkzaamheden. Kortrijk is één van 42 steden uit 19 verschillende landen die lid zijn. Voor Vlaanderen zijn dat naast Kortrijk intussen ook Brugge, Leuven, Gent en Oostende.

Met ondersteuning van expertenorganisaties zoals Wel Jong en Cavaria bouwen we het lokale regenboognetwerk uit. Stakeholders uit de gemeenschap breiden het actieplan uit samen met de stad. Na een aantal contactmomenten begin dit jaar gaat op donderdag 23 juni de eerste officiële samenkomst door van het Kortrijkse Regenboogplatform. Aansluitend gaat vanaf juli het pop-up Regenboogcafé door in Broelkaai 6. Dit elke derde zaterdag van de maand. Wie zin heeft om hier aan mee te werken, is uitgenodigd op vrijdag 10 juni voor de eerste vrijwilligersvergadering.

2. We beschermen inwoners en zorgen ervoor dat slachtoffers klacht indienen

Sedert het begin van deze legislatuur is er een taskforce 'Sociaal beleid, veiligheid en leefbaarheid' aan de slag. In die taskforce zitten alle relevante actoren uit de domeinen welzijn, huisvesting, hulpverlening, justitie, politie, enz. Vanuit het stadsbestuur, dat het initiatief nam, nemen de burgemeester en de schepen van Sociale Vooruitgang deel aan de werkzaamheden. Het thema gender- en seksuele gelijkheid én de nauwgezette opvolging van meldingen is concreet opgenomen binnen het takenpakket van respectievelijk een beleidsmedewerker van de stad en bij een hoofdinspecteur van Politiezone Vlas.

De nieuwe Kortrijkse website Over Je Grens luidt de start van een nieuwe communicatiecampagne in om mensen die te maken krijgen met seksueel geweld, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of racisme te overtuigen om politie, stadsbestuur en expertenorganisaties hiervan op de hoogte te brengen. Dat kan ook anoniem. Een dergelijk voorval gaat vaak gepaard met schaamte, of mensen weten niet goed wat de precieze stappen na een aangifte zijn. Op de website is meer info te vinden wat zo'n ervaring kan zijn, waar dit te melden, en vooral waarom er gemeld moet worden.

3. LGBTI+ onderdeel van discriminatietoets op de huurmarkt

De discriminatietoetsen op de Kortrijkse huurmarkt zijn op dit moment in uitvoering door een wetenschappelijk onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek is uitgebreid met een toets op uitsluiting van holebi's en transgenders.

4. Extra sensibiliseringscampagnes bij jonge Kortrijkzanen

Sensibilisering en vorming, elkaar begrijpen, is belangrijk om discriminatie te voorkomen. Zeker op jongere leeftijd. Scholen spelen hierin een grote rol, onder meer omdat sommige jongeren worstelen met hun identiteit, zich vaak niet begrepen voelen, zich niet durven uiten en daardoor geïsoleerd geraken. De stad promoot en ondersteunt de sensibiliseringscampagne PAARS in alle Kortrijkse onderwijsinstellingen. Dit jaar nemen 7 schoolcampussen deel (VBS Watermolen, GO 3 Hofsteden, basisschool voor buitengewoon onderwijs BEMOK, Don Boscocollege, Guldensporencollege Kaai, RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, 't Vier).

5. In Kortrijk mag iedereen zichzelf zijn en dat tonen we

Het eerste regenboogzebrapad op de Grote Markt is al heel het jaar een visuele trekker. De komende jaren krijgt elke deelgemeente zijn eigen regenboogzebrapad. Dit jaar zijn Heule en Rollegem aan de beurt.

Een regenboogzebrapad is een symbolische daad maar in Kortrijk staat dit symbool garant voor een sterk beleid. Na het eerste regenboogzebrapad op de Grote Markt voorzien we elke deelgemeente van een regenboogzebrapad. Dit jaar zijn Heule en Rollegem aan de beurt. Daarmee tonen we zichtbaar dat het ons menens is. Hier is iedereen welkom. Love is love.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Elke internationale dag tegen homofobie en transfobie (dit jaar dinsdag 17 mei) wordt in Kortrijk gesteund met een grote vlaggenactie. Ook dit jaar hangen er regenboogvlaggen uit op prominente plaatsen, verspreid over de stadskern en de deelgemeenten.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL