Luipaardpad én Luipaardstraat versterken kwalitatieve regionale fietsverbinding

Luipaardpad als verkeersveilige fietsverbinding vernieuwd door Stad Harelbeke en Stad Kortrijk

Het Luipaardpad bevindt zich op de grens van Harelbeke en Kortrijk en vormt zo een belangrijke fietsverbinding tussen de twee steden. De weg, zo’n 360 meter lang, bevond zich in slechte staat en was aan vernieuwing toe. Stad Harelbeke en Stad Kortrijk sloten een samenwerkingsovereenkomst af om de fietsverbinding kwalitatief her in te richten. Zo wordt verder gewerkt aan het fietsnetwerk dat verbinding maakt met de fietssnelweg van het Guldensporenpad, bedrijventerrein Evolis, Harelbeke en Zwevegem.

luipaardpad_na2.jpeg
  • jpeg

Specifiek werd de wegenis heraangelegd, oneffenheden weggewerkt en een nieuwe toplaag aangebracht. De flankerende grachten zijn geherprofileerd en afgestemd op de wegenis. Het project heeft een kostenplaatje van 101.785 euro, waarvan stad Kortrijk 53.230 euro en stad Harelbeke 48.555 euro bijdroegen. De werken werden uitgevoerd door Tibergyn nv. Het project werd ingediend en goedgekeurd om subsidies van de Vlaamse Overheid te ontvangen in het kader van het Kopenhagenfonds. Zo konden beide steden rekenen op een terugbetaling van 1/3 van de investeringskost.

Dit is een cruciale verbinding in ons fietsnetwerk. Het maakt immers de link tussen het jaagpad langs het kanaal en het Guldensporenfietspad. Het Luipaardpad passeert ook langs het bedrijventerrein Evolis. We zijn dan ook zeer blij met deze samenwerking en opwaardering van onze fietsroutes. Axel Weydts, schepen van Kortrijk Fietst
We zijn zéér blij dat ook de verbinding via de Luipaardbrug aangepakt wordt, in samenwerking met de provincie. De veilige connectie tussen het jaagpad langs het kanaal in Stasegem, Harelbeke-Zuid en het Guldensporenpad krijgt zo nog meer vorm. Met het Luipaardpad werd alvast nog een stukje van deze puzzel aangelegd. Een mooie intergemeentelijke samenwerking.  Tijs Naert, schepen van mobiliteit en openbare werken Harelbeke
  • PNG
  • jpeg
Veilige fietsoversteek Visserskaai én een nieuw fietspad zorgen voor kwalitatieve bovenlokale fietsverbinding

Maar daar stopt het niet. In het verlengde van het Luipaardpad wordt de regionale fietsverbinding verder aangepakt. Op vandaag stopt de fietsersbrug over het kanaal, de ‘Luipaardbrug’, abrupt op de Visserskaai, een drukke ontsluitingsweg. De Luipaardbrug en Luipaardstraat vormen de verbinding tussen twee fietssnelwegen, het fietspad langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk en het Guldensporenpad. Op vandaag vormt daarbij het kruispunt Luipaardbrug/Luipaardstraat/Visserskaai/Kanaalstraat een missing link in dit bovenlokale netwerk.

In het kader van de verdere realisatie van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk van de provincie West-Vlaanderen treedt de provincie op als initiatiefnemer. Ze werkt samen met het Vlaams Gewest in het kader van het Fietsfonds, Stad Harelbeke, Stad Kortrijk en de Vlaamse Waterweg om deze fietsonvriendelijke verkeerssituatie weg te werken en het fietsnetwerk kwalitatiever uit te werken. In april komt het ontwerp voor op de provincieraad.

Visserskaai_Luipaardstraat.PNG
  • PNG
Visserskaai_Luipaardstraat.PNG

Verkeerslichten op de Visserskaai en een nieuw dubbelrichtingsfietspad in de Luipaardstraat

Het ontwerp voorziet verkeerslichten ter hoogte van de fietsoversteek, die geactiveerd worden door lusdetectie voor wagens komende van de Luipaardstraat en door drukknop- en lusdetectie van fietsers komende van de Luipaardbrug of Luipaardstraat. Daarnaast komt er een dubbelrichtingsfietspad langs de Luipaardstraat, in het verlengde van de aansluiting met de Luipaardbrug/Visserskaai. De realisatie is voorzien in het najaar van 2022.

Knipsel.PNG
  • PNG
Knipsel.PNG

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL