Kortrijk steunt actie in strijd tegen mensenhandel

Op vrijdag 30 juli worden in Kortrijk zowel het stadhuis als de Broeltorens in blauw licht gehuld naar aanleiding van de Blue Heart Campaign. Dit is een sensibiliseringscampagne van Payoke vzw die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. Kortrijk geeft zo een duidelijk signaal dat het de strijd tegen mensenhandel actief steunt. Geboren en getogen Kortrijkzaan Ozark Henry is ambassadeur van de campagne.

Het blauwe hart is het internationale symbool van de strijd tegen mensenhandel. Het vertegenwoordigt het leed van de slachtoffers van mensenhandel en herinnert tegelijkertijd aan de gewetenloosheid van de mensensmokkelaars. De Verenigde Naties (VN) riepen 30 juli uit tot 'Werelddag tegen Mensenhandel' om mensen bewust te maken van de situatie van slachtoffers van dit misdrijf en van de nood om hun fundamentele rechten te beschermen. In ons land worden volgens de VN ongeveer 22.000 mensen seksueel of economisch uitgebuit. 

Mensenhandel is niet alleen een grove schending van de mensenrechten, maar het misbruiken van vrouwen, mannen en kinderen voor verschillende doeleinden zoals dwangarbeid en seksuele uitbuiting is ook een criminele daad. Bert Herrewyn, waarnemend burgemeester

Kortrijk steunt de actie door het stadhuis en de Broeltorens op vrijdag 30 juli in het blauw te verlichten. Ozark Henry, geboren en getogen Kortrijkzaan, is ambassadeur van deze nationale campagne en leende zijn gezicht aan de affiche.

Politiezone Vlas ondersteunt elke actie die de strijd aangaat tegen mensenhandel. We zijn alert voor toestanden en locaties waar sprake is van mensenhandel en voeren daartoe periodiek, met interne en externe partners, multidisciplinaire controles uit die de daders ontmaskeren, treffen in hun profijt en hen voor het gerecht brengen. Slachtoffers van mensenhandel zich niet altijd bewust van de bescherming en de rechten die ons sociaaleconomisch stelsel hen aanbiedt. Het is onze taak hen daarover in te lichten, hen bewust te maken en te begeleiden.  Dirk Biesbrouck, commissaris PZ Vlas

PAYOKE_strijdtegenmensenhandel_KORTRIJK.jpg
  • jpg

Payoke vzw is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. Ze zorgen voor de opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel.

Bevoegd