Nieuwe technologieën rond passantentellingen worden getest in 't Straatje

Kortrijk krijgt primeur voor Belgie

Voor een stad zijn passantentellingen heel nuttige data om over te beschikken. Op heden beschikken we reeds over bezoekerscijfers van Proximus die ons zeggen hoeveel mensen onze stad bezochten en van waar deze mensen komen (postcode, land). Maar live tellingen zijn er momenteel nog niet. Er zijn hier wel tal van nieuwe technologieën rond en 5 ervan worden dit weekend in Kortrijk voor het eerst in een real life omgeving getest.

Passantentelling (c) Kortrijk
  • jpeg
Passantentelling (c) Kortrijk
  • jpeg
Passantentelling (c) Kortrijk
  • jpeg

Uiteenlopende toepassingen

Passantentellingen en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied zijn  erg interessant om verschillende redenen. We kunnen er beleid op baseren in domeinen zoals mobiliteit, economie, stadsmarketing,... Welke winkelstraten worden het drukst bezocht en hoeveel mensen zijn dit dan? Heeft een stadsmarketingcampagne of een event een effect op het aantal bezoekers van een bepaalde straat of buurt? Welke straten krijgen veel voetgangers te verwerken? Ook op vlak van veiligheid zijn passantentellingen uiterst interessant voor de veiligheidsdiensten in het kader van crowd control bij grote events of manifestaties.

Druktebarometer in Straatje

Door de coronamaatregelen werden er bij heropening van de horeca in 2020 beperkingen opgelegd qua aantal aanwezigen in een bepaalde zone. Daarom werd ook de druktebarometer (https://www.kortrijk.be/corona/webcams-druktebarometer) in het leven geroepen. De huidige druktebarometer wordt op heden manueel aangepast op basis van de vaststellingen ter plaatse en via livebeelden. Bij de lancering van de druktebarometer werden ook meteen testen gestart in de Burgemeester Reynaertstraat om de druktebarometer geautomatiseerd te laten aanpassen op basis van verschillende technologieën (o.a. AI). Na een aantal tests stelden we vast dat het niet zo evident is om nauwkeurig te meten, waardoor de tellingen niet voldoende bruikbaar zijn. We moesten dus noodgedwongen op zoek naar een alternatieve oplossing.

Testen in samenwerking met Proximus, imec en Microsoft

Na het verkennen van de markt naar een geschikte oplossing, kregen we van Proximus (ism imec en Microsoft) het voorstel om een tijdelijke proefopstelling te bouwen in de Burgemeester Reynaertstraat. In die proefopstelling zullen een vijftal recent op de markt gebrachte sensoren, 5G en AI-technologie getest worden. De resultaten zullen er voor zorgen dat we op korte termijn beter zicht hebben op welke sensoren er voor onze situatie goed werken zonder dat we deze eerst moeten aankopen. Ook de betrokken leveranciers halen hun voordeel uit deze proefopstelling: op basis van deze praktijktest kunnen ze heel wat kennis en best practices verzamelen. Een win-win situatie dus.

Deze 5 testmethodes zullen worden gebruikt

- Telmethode 1: Aan de hand van videoanalyse, gebruik makend van de nieuwste generatie camera’s in combinatie met een ‘Appliance box’ voor ‘People Counting’.

- Telmethode 2: Aan de hand van een imec videoanalyse-algoritme, gebruik makend van de nieuwste generatie camera’s in combinatie met een ‘industriële box met grafische rekenkracht’.

- Telmethode 3: Aan de hand van videoanalyse, gebruik makend van de nieuwste generatie 3D camera’s met artificiële intelligentie aan boord.

- Telmethode 4: Aan de hand van puntenwolkanalyse, gebruik makend van de nieuwste generatie millimeter wave radars met artificiële intelligentie aan boord.

- Detectiemethode 1: Aan de hand van geluidsanalyse, gebruik makend van de nieuwste generatie geluidssensoren met artificiële intelligentie aan boord. Deze methode zal niet gebruikt worden om tellingen uit te voeren maar wel om specifieke geluiden te filteren en te gebruiken als trigger.

 

In de praktijk komt het erop neer dat Proximus gedurende 2 dagen een aluminium frame zal installeren aan de 2 straateinden, waarop alle sensoren zullen geplaatst worden. Deze sensoren zullen verbonden worden met een werfwagen van Proximus die uitgerust is met de nodige technische apparatuur. De testen zijn voorzien op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei. Na de testen wordt hiervan een verslag opgemaakt door Proximus met de resultaten van de testen. Voor de stad kunnen deze resultaten als basis dienen om één van de geteste sensoren aan te schaffen als definitieve opstelling voor metingen. De proefopstelling vereist geen initiële investering van de stad.

Het is heel motiverend om te zien dat dit pionierswerk in onze stad verricht zal worden. Het straatje is een ideale locatie om deze testen te laten doorgaan. Bedankt aan Proximus, imec en Microsoft dat ze voor onze stad kiezen. Ik weet dat er heel wat andere gegadigden in de rij stonden om deze testen op hun grondgebied te laten doorgaan. De resultaten zullen ons helpen om in te schatten waar we welke technologie dienen in te zetten om de meest optimale passantentellingen te bekomen. Deze tellingen zullen doorheen de ganse stadsorganisatie gebruikt kunnen worden, van mobiliteit over stadsmarketing tot evenementen.  Arne Vandendriessche, schepen van IT

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL