Koffiestraat blijft schoolstraat

Na de proefperiode werd de schoolstraat in de Koffiestraat bij Spes Nostra Heule definitief ingevoerd. Een positieve evaluatie bij de directie, de ouderraad en de omgeving zorgt ervoor dat de stad deze extra maatregel voor een verkeersveilige schoolomgeving in Heule bestendigt.

De proefperiode voor de schoolstraat liep van 8 maart tot 2 april 2021. Deze proefactie voor een veiligere schoolomgeving is het resultaat van overleg tussen de schooldirecties van kleuter, lager en secundair, de ouderraad, de wijkagent en de stad Kortrijk. Tijdens de proef was het voor alle verkeer - met uitzondering van fietsers - verboden om de Koffiestraat in te rijden en dit tijdens volgende tijdstippen: maandag, dinsdag, donderdag: 8u10 - 8u40 en 15u45 - 16u15, woensdag 8u10 - 8u40 en 11u25 - 11u55, vrijdag: 8u10 - 8u40 en 14u45 - 15u15.

Positieve evaluatie door school, omgeving en stad

Tussen 24 maart en 29 maart 2021 liep er een digitale bevraging. Bewoners van de Koffiestraat werden hiervoor aangeschreven en werd via de school kenbaar gemaakt aan de ouders en kinderen. De evaluatie werd ook aangekondigd via facebook. De enquête werd 157 keer ingevuld. 86% wil de schoolstraat permanent invoeren. De werking van de schoolstraat werd ook door de mobiliteitsexpert van de stad Kortrijk geobserveerd en als positief geëvalueerd. Gezien het niet courante schooljaar laat men de mogelijkheid open om bijsturingen uit te voeren als de context van het secundaire onderwijs wijzigt en terug normaal georganiseerd kan worden.

We zijn zeer tevreden met deze derde schoolstraat in Kortrijk. Hopelijk krijgen meer scholen de smaak te pakken en kunnen we nog meer dergelijke veilige schoolomgevingen creëren. Met de stad zullen we alles op alles zetten om deze scholen te ondersteunen. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Binnenkort gaat via Kortrijk Spreekt een gelijkaardige digitale bevraging van start voor het proefproject van de schoolstraat aan VBS De Rodenburg. Deze bevraging loopt van 1 tem 15 juni.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen