Actieplan Veemarkt volop in werking

Plan werd samen met bewoners en ondernemers opgesteld

Er bewoog de voorbije weken al het één en ander op de Veemarkt en daar zal niet meteen een einde aan komen. Samen met de lokale handelaars en de bewoners van het plein werd een 10-puntenplan opgesteld dat de leefbaarheid en attractiviteit van de Veemarkt moet vergroten.

  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg

10 slimme en gerichte acties

Het stadsbestuur ontving de afgelopen tijd verschillende signalen van zowel buurtbewoners van de Veemarkt als van de lokale handelaars die daar al jaren gevestigd zijn, dat een aantal zaken op en rond het plein moesten aangepakt worden. Er kwamen vragen en opmerkingen rond de verkeersveiligheid, het opwaaiende stof van de dolomietverharding en de beleving van het plein. De stad ging daarom in gesprek met een vertegenwoordiging van de handelaars en bewoners van de Veemarkt om samen met hen de pijnpunten van de Veemarkt te benoemen en werk te maken van oplossingen.

Er werden 10 acties gedefinieerd die op korte termijn een antwoord bieden aan de verzuchtingen en een boost zullen geven aan het plein:

1. De dolomietverharding wordt voortaan elk jaar onder handen genomen bij de start van de lente. Onkruid wordt gewied en de dolomiet effen gelegd.

2. Het petanqueveldje in de buurt van de Beers & Bites wordt genivelleerd en weer speelkaar gemaakt.

3. De horecazaken met terrasruimte op de dolomiet (Pinocchio, Beers & Bites, Nostalgie) worden door de stad voorzien van een houten terras. Zo kunnen ze de zomer lang een aangenaam terras uitbaten ongehinderd door stof.

4. In samenwerking met Best-Select (coöperatieve vereniging van 17 Vlaamse sierboomkwekerijbedrijven) wordt een groenperk aangelegd van 10m² rond het standbeeld 'De ballerina'. Dit kadert in hun poging om het bewustzijn rond biodiversiteit te vergroten. Dit project start op in de eerste helft van mei.

5. Fontein 'De Drinkers' wordt opnieuw in werking gesteld.

6. Er wordt vanaf zondag 6 juni een wekelijkse rommel- en brocantemarkt georganiseerd door vzw Thailandia die tot 85 standhouders kan zetten naargelang de geldende maatregelen.

Plan rommelmarkt op Veemarkt.
  • JPG
Plan rommelmarkt op Veemarkt.

7. De horeca zal ondersteund worden om zich te profileren als kindvriendelijke horecazaken. Er wordt gezorgd voor speelkoffers en eventueel kan een zandbak voorzien worden. Volgend jaar kan de Veemarkt dienen als extra locatie voor een zomerspeelplein.

8. Tijdens de Braderie komt er een kindercarrousel die bij succes de ganse zomer kan blijven staan.

9. Het handelscomité van de Veemarkt zal inzetten op een zuiderse sfeer op het plein door het ophangen van lichtslingers en vlagjes. Ze krijgen hiervoor een financiële ondersteuning van de stad.

10. Voor de zomer wordt een verkeersmeting georganiseerd op de Veemarkt die de intensiteit van verkeer, snelheid en (fiets)veiligheid in kaart zal brengen. Op basis daarvan komen aanpassingen waar nodig. Bijvoorbeeld fietsstraat, verkeerskussens, extra controles,…

De roep om meer leven in de brouwerij te brengen op de Veemarkt klonk steeds luider en daarom beslisten we samen te zitten met alle betrokkenen en te bekijken wat we voor hen konden betekenen. Redelijk veel zo blijkt. Door slimme, gerichte actie zoals de houten terrassen en extra aandacht voor kinderen kunnen we op korte termijn van de Veemarkt een belevenisvoller plein maken waar mensen graag naar toe zullen willen komen om te shoppen en een terrasje te doen. Arne Vandendriessche, schepen van Economie
Ook op het vlak van verkeersveiligheid willen we werk maken van een nog aangenamere Veemarkt. Zo komen er aan het zebrapad ter hoogte van de Romeinselaan, bij wijze van proef, flikkerende lampjes, verwerkt in de grond. Dit om nog meer de aandacht te vestigen op deze drukke oversteekplaats voor voetgangers.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit
We zijn heel tevreden met de opwaardering die onze buurt momenteel krijgt. De horeca krijgt een stevige duw in de rug met de plaatsing van de houten terrassen, wat nu meer dan nodig is. We zijn al lang vragende partij om de bovenlaag van de Veemarkt aan te pakken, zodat er weer meer evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals vroeger het geval was. We hopen dat daar volgende legislatuur dan eindelijk ook werk van gemaakt wordt, maar met dit actieplan kunnen we weer een eind weg. Nele Schotte, handelscomité Veemarkt

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL