Kruispunt Lage Dreef wordt verkeersveilig heraangelegd

Verkeersveiliger en groener mét een nieuw pleintje

Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat in Heule wordt vernieuwd, vergroend én krijgt een nieuw pleintje. Daarnaast wordt ook de weg in de Lage Dreef zelf tot aan de ingang van het containerpark vernieuwd, met een nieuwe parkeerstrook en voetpaden. Het project zal - na het aanstellen van aannemers - van start gaan in het najaar van 2021 en onder gunstige weersomstandigheden een drietal maanden duren.

  • jpg
  • png

Nieuw verkeersveiliger kruispunt mét nieuw plein, ontharding én groen

Het kruispunt wordt heraangelegd met een verkeersplateau om de snelheid te remmen en de verkeersveiligheid te verhogen. Zo wordt het verkeer op een veiligere manier het centrum van Heule binnengeleid. Een ideale locatie om ook de toegangspoort voor de recent geïnstalleerde fietszone in te richten.

Het kruispunt wordt efficiënter ingedeeld waardoor de vrijgekomen ruimte als nieuw groen pleintje in Heule kan worden ingericht. Een groen plekje in het centrum van Heule waar zitmogelijkheid zal voorzien worden. Dit betekent dat het kruispunt op verschillende zones onthard wordt. Er komen nieuwe groenvakken en het nieuwe plein krijgt zitmogelijkheden. De nieuwe groenvakken zorgen voor een duurzame infiltratie van het regenwater in de ondergrond en geven ruimte voor een zestal nieuwe bomen.

De Lage Dreef zelf wordt eveneens heraangelegd tot aan de ingang van het containerpark, met nieuwe asfalt, voetpaden en parkeerstrook.

We slaan hier drie vliegen in één klap. Het afvalwater van het containerpark wordt aangesloten op het nieuwe rioleringsnetwerk, het kruispunt wordt pakken veiliger aangelegd en er is ruimte voor nieuw groen op deze toegangspoort tot Heule centrum.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken
Nuts- en rioleringswerken als opportuniteit

Naar aanleiding van de vernieuwing van het containerpark in Heule diende het afvalwater van het containerpark aangesloten te worden op het rioleringsnetwerk om dit zo te kunnen afvoeren naar collectoren en waterzuiveringsinstallaties. Daarmee ontstond de opportuniteit om samen met VMM de riolering te vernieuwen in de Lage Dreef en het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat volledig aan te pakken. Meteen een unieke kans om met verschillende kwalitatieve ingrepen de verkeersveiligheid te verhogen voor zowel fietser, wandelaar als automobilist in het centrum van Heule én de publieke ruimte groener, ruimer en duurzamer in te richten.  

Meer info op www.kortrijk.be/lagedreef

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen