Snelheidsremmende maatregelen in zone 30 voor meer verkeersveiligheid en leefkwaliteit

Op drie locaties in Kortrijk wordt te snel gereden nadat een zone 30 werd ingevoerd. Daarom worden nu nieuwe rijbaankussens op de rijweg aangebracht. Dit om een snelheidsvermindering van het gemotoriseerd verkeer te bekomen en de verkeersveiligheid te verhogen. Daarnaast wordt een nieuwe zone 30 ingevoerd in de Minister Vanden Peereboomlaan.

Rijbaankussens en grondmarkeringen

De nieuwe rijbaankussens worden aangebracht ter hoogte van de St. Denijseweg en Lindenlaan in Kortrijk en de Priesteragestraat in Bellegem. Op deze locaties werden naar aanleiding van klachten en vaststelling van te snel rijdend verkeer, verkeersanalyses uitgevoerd. Uit de metingen bleek dat te snel gereden werd en dat snelheidsremmende maatregelen aan de orde zijn. Waar nodig worden ook nieuwe grondmarkeringen aangebracht.

Met deze snelheidsremmende maatregelen zorgen we dat de zone 30 ook effectiever zijn. De rijbaankussens vertragen het verkeer waardoor zowel de verkeerskwaliteit als de leefkwaliteit in de woonomgeving stijgt.  Axel Weydts, schepen van mobiliteit
Nieuwe zone 30 aan Minister Vanden Peereboomlaan

In de volledige Minister Vanden Peereboomlaan en het gedeelte van de Mgr. De Haernelaan tot de N43 wordt nu ook zone 30 ingevoerd. Samen met de Burgemeester Felix De Bethunelaan, de Kongoweg en een deel van de Weggevoerdelaan wordt hiermee één logische zone 30 bekomen voor een meer verkeersveilige en woon- en schoolomgeving. Ook in de toekomstige verkeerssituatie, na het realiseren van de nieuwe stationsomgeving met tunnel, is het installeren van deze zone 30 een logische keuze voor meer verkeersveiligheid. De Minister Vanden Peereboomlaan wordt ter hoogte van kruispunt Panorama een doodlopende straat.

Zone 30 (rood = bestaande zone, groen = nieuwe zone 30)
  • jpg
Zone 30 (rood = bestaande zone, groen = nieuwe zone 30)

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan