Opbouw vaccinatiecentrum VAXPO klaar eind deze week

Al meer dan 1000 vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te helpen.

In Kortrijk Xpo is deze morgen gestart met de opbouw van het vaccinatiecentrum waar vanaf 1 maart de inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne kunnen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Tegen het einde van de week zal de opbouw afgerond zijn en volgende week begint men te oefenen om stand-by te zijn tegen 15 februari. Intussen registreerden zich al meer dan 1.000 vrijwilligers die het zien zitten om te helpen bij het vaccineren.

Opbouw

Kortrijk Xpo kreeg gisteren groen licht om het vaccinatiecentrum in te richten in haar eigen gebouwen. Als standenbouwer heeft het team van Kortrijk Xpo heel wat ervaring in het snel en secuur opbouwen van dit soort modulaire opstellingen. De opbouw start onmiddellijk en tegen 1 februari moet alles klaar zijn voor ‘dry-run’, waarbij geoefend kan worden hoe alles in zijn werk kan gaan. Zo is het vaccinatiecentrum tegen 15 februari stand-by, zoals gevraagd door Vlaanderen en klaar voor de start van de vaccinatiecampagne voor het grote publiek op 1 maart. Inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne kunnen hier gevaccineerd worden, te beginnen met de 65-plussers en de risicopatiënten.

Het vaccinatiecentrum wordt ingericht in Hal 5 van Kortrijk Xpo. Die zaal omvat 4.723 vierkante meter waardoor we de huidige 8 vaccinatielijnen comfortabel en ruim kunnen inrichten en er zelfs plaats is voorzien om extra lijnen uit te bouwen op vraag van Vlaanderen. Bovendien wordt elke lijn voorzien van een extra vaccinatieruimte zodat elke vaccinator vlot kan wisselen tussen 2 bezoekers. Een idee van het medisch team. In een eerste fase wordt gestart met 4 vaccinatielijnen, goed voor 100 prikjes per uur (25 per lijn). Afhankelijk van de omvang van de geplande leveringen van de vaccins kan dat aantal opgedreven worden.

  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg
Vaccinatieparcours

De parking aan Kortrijk Xpo zal gratis zijn. Bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten. Aan het onthaal worden de identiteitsgegevens en de reservering gecontroleerd, en zo nodig al een tweede afspraak vastgelegd voor de vervolgprik. Daarna ga je naar één van de vaccinatielijnen. Je start bij een verpleegkundige die samen met jou je medische voorgeschiedenis overloopt en invoert in het medisch dossier. Daarna mag je doorlopen naar de vaccinatieruimte waar je mag gaan zitten en je je bovenarm mag ontbloten. Na de prik ga je naar de wachtruimte waar je onder toezicht van medisch personeel nog een kwartiertje moet wachten om zeker te zijn dat je geen allergische reactie doet op het vaccin. Daarna ben je klaar en mag je Kortrijk Xpo verlaten via een aparte uitgang. Het hele proces, van aankomst tot vertrek zou zo'n half uur duren.

Technisch grondplan van het vaccinatiecentrum in Kortrijk Xpo
  • JPG
Technisch grondplan van het vaccinatiecentrum in Kortrijk Xpo

Oproep via brief

Hoe weet je wanneer je verwacht wordt in Kortrijk Xpo voor jouw vaccin? Daarvoor zal je thuis een brief ontvangen van de Vlaamse overheid (en sms en e-mail als de overheid over die gegevens beschikt). Daarin staat een link waarop je de geplande afspraak moet bevestigen of een nieuw tijdslot kan inboeken als het voorgestelde moment niet past. Er wordt ook een centraal telefoonnummer opgericht voor wie niet online kan registreren. In de brief zal ook beschreven staan wat je precies moet meenemen naar Kortrijk Xpo, denk aan ID-kaart en een mondmasker.

Zes werkgroepen

Vlaanderen voorziet 1,2 miljoen euro voor de uitbouw en de praktische werking van het vaccinatiecentrum. Daarin zijn o.a. inbegrepen: het materiaal en de opbouw van de zaal, energiekosten, niet-medisch personeel... Daarnaast volgt nog een bedrag vanuit Agentschap Zorg & Gezondheid voor het medisch personeel, voor het personeelsbeheer, voor de communicatiecampagne en voor de eerstelijnszone die de vaccinatiecampagne en het verloop zal moeten opvolgen.

Om deze grootschalige vaccinatiecampagne in goede banen te leiden, zijn de voorbije dagen 6 werkgroepen opgericht met medewerkers van zowel Kortrijk, Harelbeke als Kuurne en de eerstelijnszone regio Kortrijk:

1. Werkgroep logistiek: coördineert de opbouw van het centrum, van het opmaken van een plan tot het uitbouwen van een vlot ICT-systeem en een callcenter.

2. Medische werkgroep: deze bestaat uit de coördinerende artsen en apothekers. Zij bereiden de processen voor en spreken af hoe zij te werk zullen gaan.

3. Werkgroep personeelsbeheer: deze werkgroep komt onder leiding van een HR-manager die deze week wordt aangesteld. Dit team staat voor de grote opdracht om een dynamische personeelsplanning uit te tekenen die bestaat uit zowel administratief als medisch personeel, uit vrijwilligers en uit duurzame invulling.

4. Werkgroep communicatie: bereidt de communicatie naar de inwoner voor. Van persberichten tot bewonersbrieven. Van social media tot vormgeving.

5. Werkgroep reservaties: doet het onthaal, volgt de lijsten bewoners en doelgroepen op, bemant het callcenter en zorgt ervoor dat er voldoende reservaties zijn om tijdens de openingsuren van het vaccinatiecentrum zo vlot mogelijk te vaccineren.

6. Werkgroep mobiliteit: zorgt ervoor dat iedereen vlot tot bij het vaccinatiecentrum geraakt. Ze maakt afspraken met de taxi-sector, met de minder-mobielencentra, met De Lijn,... Wanneer iemand niet in het vaccinatiecentrum geraakt, plannen zij een bezoek in van het mobiele vaccinatieteam.

1.061 vrijwilligers

Vorige week deden Kortrijk, Harelbeke en Kuurne een oproep naar hun inwoners om zich massaal te registreren als vrijwilliger. Die oproep viel niet in dovemansoren. Op vandaag zijn al 1.061 kandidaat-vrijwilligers ingeschreven. Een derde daarvan zijn medische profielen (artsen, verplegers, apothekers...), twee derde zijn niet-medische profielen die zullen instaan voor de administratie en logistiek. De bereidheid om te helpen is groot. Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn vandaag wel opvallend minder kandidaat-vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers er zullen nodig zijn voor de ganse operatie is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van het aantal vaccinatielijnen, wat afhankelijk is van de levering van de vaccins. Maar er kunnen niet genoeg registraties zijn. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden via www.kortrijk.be/vaccineren, www.harelbeke.be/vaccineren, www.kuurne.be/vaccineren of www.elzregiokortrijk.be.

VAXPO

Op zijn hoogtepunt zal het vaccinatiecentrum een team van meer dan 50 mensen per shift aansturen. Medisch personeel, gemeentediensten en vrijwilligers. Een indrukwekkende samenwerking van de Stad Kortrijk, Stad Harelbeke, Gemeente Kuurne en de eerstelijnszone regio Kortrijk. Daarom werkte de werkgroep communicatie een herkenbare naam en een eigen vormgeving uit. 'Vaccinatiecentrum Kortrijk Xpo' wordt vanaf nu 'VAXPO', een samentrekking van 'Vaccin' en 'Xpo'.

Logo VAXPO
  • jpg
Logo VAXPO

Tegen het einde van de week zal het vaccinatiecentrum ingericht zijn. We werken met man en macht om de vaccinatie van tienduizenden inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne overzichtelijk en gestructureerd te laten verlopen. Ik zie een ongelooflijke dynamiek bij de zes werkgroepen die elk aspect van deze complexe operatie zullen uitwerken. Die dynamiek zie ik ook bij de inwoners. Ik ben een trotse burgemeester: al meer dan 1.000 kandidaat-vrijwilligers hebben zich aangemeld. Maar hoe meer hoe beter. Daarom nog eens een oproep: Registreer je als vrijwilliger om mee te werken aan deze historische gebeurtenis. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk 
Er zijn van die momenten die historisch zijn. Vandaag is er een van. VAXPO is geboren. Voor de Kuurnenaar kozen we kwaliteit. We stappen enthousiast mee in de samenwerking. In mijn politieke loopbaan heb ik zelden zo’n dynamiek en snelheid kunnen meemaken. Ik ben trots dat ik de naam VAXPO mee heb bedacht en dat de vaccinaties zullen plaatsvinden in hal 5 waar ik 12 jaar lang Novarock heb kunnen organiseren. Symbolisch, de plaats van events trekt ons recht! Francis Benoit, burgemeester Kuurne
Dank je aan alle medewerkers voor de snelle en goeie voorbereiding, én aan de vele vrijwilligers. Zo zie je dat we samen bergen kunnen verzetten! Alain Top, burgemeester Harelbeke
Dank aan de vele zorgverleners in de eerste lijn voor hun proactieve medewerking. Dave De Wachtere, voorzitter eerstelijnszone regio Kortrijk

Contact

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk, 0472 60 38 45

Alain Top, burgemeester Harelbeke, 0479 63 26 08

Francis Benoit, burgemeester Kuurne, 0486 24 83 64

Dave De Wachtere, voorzitter eerstelijnszone regio Kortrijk, 056 26 11 30

Bevoegd