Natuurbeleving, spelen en wandelen langs Heulebeek in Heule

Natuurrijke omgevingsaanleg met 5.500 nieuwe bomen en struiken, avontuurlijke spelmogelijkheden en wandelpaden

De infrastructurele werken voor de natuurrijke opwaardering van de Heulebeekvallei gingen in november al van start. In de groenzone, gelegen tussen de Heulebeek en de Emiel Hullebroecklaan, gaat op maandag 7 december de volgende fase in met de aanplant van duizenden nieuwe planten. Een nieuwe avontuurlijke speelzone wordt geïnstalleerd en er komt een brug over de Heulebeek met uitzicht over de beekvallei. De werken worden uitgevoerd  door de firma Heyrman De Roeck NV en kosten 485.400 euro.

Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek
  • jpg
Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek

Heulebeekvallei als volwaardig natuurgebied

Met de uitvoering van dit project wordt dit gebied verder omgevormd tot een volwaardige natuurzone, en krijgt de plek een kans zich te ontwikkelen tot een ware hotspot van biodiversiteit. Zo worden er in het project 5.500 nieuwe planten, bomen en struiken, aangeplant en natuurlijke oevers gecreëerd. Er wordt een groenbuffer voorzien met inheemse, streekeigen bomen en struiken in functie van een groene overgang van de woningen naar de Heulebeekvallei. Ter hoogte van de monding van de bypass in de Heulebeek worden nieuwe poelen uitgegraven en oevers met een natuurlijk profiel gecreëerd met het oog op de ontwikkeling van natte natuur.

In het project dienden 55 bomen geveld omwille van diverse redenen. Een deel van de bomen omwille van het veiligheidsrisico, anderen juist om autochtone hoogwaardige boomsoorten de ruimte te geven om verder te kunnen uitgroeien, invasieve soorten en exoten werden verwijderd. Een deel van de gevelde bomen krijgen een tweede leven als spelelement voor de avontuurlijke speelzone.

Deze werken passen binnen een groter verhaal waarbij de Heulebeekvallei hersteld wordt als een natuurlijke corridor in het noorden van Kortrijk. De natuur krijgt met deze inrichting de kans zich op deze plek te ontwikkelen tot een hotspot van biodiversiteit. Bert Herrewyn, schepen van jeugd, milieu, klimaat en biodiversiteit
Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek
  • jpg
Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek

Avontuurlijke speelzone in het groen én uitzichtpunt voor de wandelaar

Mensen uit de directe omgeving en daarbuiten zullen kunnen genieten van deze vernieuwde groene plek. Zo wordt met de realisatie van een nieuwe wandelbrug over de Heulebeek, een nieuw uitzichtpunt gecreëerd. Een langgerekte bank geeft de wandelaar de kans om te genieten van het uitzicht van de meanderende Heulebeekvallei. De toegankelijkheid voor de recreatieve wandelaar wordt vergroot door enkele kleine ingrepen zoals de aanleg van verschillende paden langsheen dit deel van de Heulebeek.

Er werd ook aan de kinderen en jongeren gedacht met een avontuurlijke speelzone. Centraal komen 2 speelheuvels met daarop onder andere een glijbaan en boomstammen waarop kinderen kunnen klauteren en balanceren. Ter hoogte van de wilgen komt een boomhut. De toegang tot het gebied is gelegen in de E. Hullebroecklaan ter hoogte van de Dwarsweg.

Deze plek was al gekend als ravotzone voor de kinderen uit de wijk. Om het buiten spelen in het groen te versterken, voorzien we nog meer avontuurlijke spelprikkels. Kortrijk Kinderrijk in de praktijk. Bert Herrewyn, schepen van jeugd, milieu, klimaat en biodiversiteit
Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek
  • jpg
Ontwerp omgevingsaanleg Heulebeek

Gedragen ontwerp

Het ontwerp van dit plan kwam tot stand in samenwerking met alle betrokken partijen: de bewoners, Natuurpunt, Boerenbond en het Agenschap Onroerend Erfgoed. De bewoners in de directe omgeving werden bij de totstandkoming van dit project betrokken. Zo werd de realisatie van de groenbuffer met de achterliggende woningen doorsproken. Het resultaat is een evenwichtig ontwerp dat nu tot uitvoering wordt gebracht, waarbij de ontwikkeling van de natuur haar rechtmatige plek krijgt, maar ook de mogelijkheid biedt aan de Kortrijkzaan om deze groene plek en haar natuurpracht te ontdekken.

Alle info op www.kortrijk.be/heulebeek

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen