Actieplan ‘Veilig winkelen’ treedt opnieuw in werking in binnenstad en K in Kortrijk

Het actieplan ‘Veilig winkelen’ dat Stad Kortrijk succesvol uitrolde bij de heropening van de winkels op 11 mei werd gefinetuned in het kader van de huidige situatie en regelgeving. Dit actieplan moet opnieuw de basis vormen om de heropstart van de winkels veilig te laten verlopen voor iedereen, zowel klanten als handelaars.

1. Winkelwandelgebied

Het spreekt voor zich dat er voornamelijk gefocust wordt op het winkelwandelgebied van de binnenstad. Hier bevindt zich de overgrote meerderheid van de winkels en hier wordt ook het grootste aantal shoppers verwacht. We proberen een evenwicht te vinden waarbij we maximaal de gezondheid van iedereen kunnen garanderen en waarbij we het winkelwandelgebied toegankelijk maken voor iedereen zodat de Kortrijkse handelaars opnieuw hun zaak kunnen doen draaien. Andere commerciële plekken in de stad (Overleie, Doorniksewijk, Pottelberg, deelgemeenten, …) krijgen uiteraard ook alle ondersteuning en communicatiemiddelen ter beschikking.

We nemen volgende maatregelen:

 • Toegangspoorten tot het winkelwandelgebied

Er zijn 8 verschillende toegangen tot het winkelwandelgebied. Deze worden aangeduid op het kaartje hieronder. Bij elke toegang worden er nadars (en waar mogelijk een stadstent) gezet om de ingang tot het gebied te onderscheiden van de uitgang. Op die manier creëren we logische looplijnen in het winkelwandelgebied waarbij we 2 looprichtingen realiseren zodat mensen niet kriskras door elkaar lopen. Aan elke toegangspoort komt een boodschap met de richtlijnen voor dit gebied op een grote en duidelijke drager. Ook is het mogelijk om de handen te ontsmetten met handgel die steeds beschikbaar zal zijn aan iedere toegangspoort. Deze toegangen worden bemand door stewards die de mensen wat meer uitleg geven over de geldende richtlijnen en een oogje in het zeil houden. Als we zien dat de regels worden gerespecteerd kunnen we de aanwezigheid van stewards gaandeweg verminderen, zeker tijdens de minder drukke dagen (i.e. weekdagen en minder goed weer).

K in Kortrijk heeft 4 ingangen: Sionstraat, Veemarkt, Sint-Jansstraat en de parking onder de K. K in Kortrijk zal net zoals in mei alle noodzakelijke maatregelen nemen om deze toegangspoorten te beheren en te controleren. Dit zal in lijn zijn met de toegangspoorten van de stad.

Toegangspoorten winkelwandelgebied
 • jpeg
Toegangspoorten winkelwandelgebied

 • Controle & handhaving

De stewards aan de toegangspoorten staan in directe communicatie met de bestaande coronapatrouilles van PZ Vlas. De politiezone Vlas voorziet een fietspatrouille in het winkelwandelgebied. Bij probleemsituaties kunnen deze patrouilles meteen ingrijpen. Het is belangrijk dat de politie zichtbaar aanwezig is in het winkelwandelgebied om ieders veiligheid te kunnen garanderen. Handelaars en passanten die een probleemsituatie te melden hebben, kunnen zoals steeds terecht op het nummer 1701 van PZ Vlas.

 • Druktebarometer

De Druktebarometer is een simpele en effectieve tool die werd gelanceerd om bezoekers te informeren over de actuele toestand in het stadscentrum. Op www.kortrijk.be/webcams-barometer kan je ten allen tijde deze barometers checken. De barometers hebben 3 kleurenstanden: groen, oranje en rood. Groen geeft aan dat het kalm is en er extra volk mag afzakken, oranje wil zeggen dat behoorlijk druk wordt en dat je beter wegblijft tenzij het niet anders kan en rood betekent dat het te druk is op dat moment en dat je je beter niet begeeft naar die plaats. De stad zal op constante basis het uitgebreide cameranetwerk gebruiken om te monitoren hoeveel volk er in de straten aanwezig is. In samenspraak met de stewards en politiezone Vlas die ter plaatse zijn, wordt het kleur van de barometer bepaald.

Druktebarometer met kleurcodes
 • JPG
Druktebarometer met kleurcodes

 • Wachtzones

Elke winkel die opent zal voorzien worden van één of twee nadars (afhankelijk van de grootte van het pand) die op anderhalve meter van de gevel in de looprichting van de straat worden geplaatst. In deze zone worden stickers op de grond aangebracht die de wachtenden erop wijzen 1.5m afstand te houden. De nadars zullen zo geplaatst worden dat bezoekers bij het betreden van het winkelwandelgebied een duidelijk onderscheid zien tussen de wachtzones en de loopzones. Ook de straten die niet in het winkelwandelgebied liggen, maar wel in de nabije omgeving zullen voorzien worden van de stickers die vragen aan de mensen om hun afstand te bewaren.

 • Loopzones

De zone in het midden van de straat, tussen de nadars van de wachtzones is de loopzone. Elke straat werd individueel bekeken en gemeten. Het grootste deel van de straten laat voldoende ruimte voor wandelverkeer in beide richtingen. Looplijnen zullen gescheiden worden door het aanbrengen van grote stickers in de vorm van een pijl. Deze worden in het hele gebied in beide richtingen aangebracht met een afstand van 15 meter van elkaar. In de straten die niet breed genoeg zijn om wachtzones en een loopzone te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de Grijze-Zustersstraat, zullen we het verkeer toelaten in beide richtingen. Ook in deze straten worden stickers aangebracht om de mensen op de social distancing-regels te wijzen. Een aantal straten zoals de Korte Steenstraat (belangrijke ontsluiting richting Grote Markt) en de Doorniksestraat (tussen Vlasmarkt en Grote Markt) die aan de smalle kant zijn, worden extra opgevolgd. Als blijkt dat er zich in deze straten problemen manifesteren, kunnen we de Doorniksestraat afbakenen met nadars en extra ruimte voorzien.

 • jpg
 • png
 • png
 • JPG

 • Fietsers

Fietsers worden niet geweerd maar dienen de circulatie en de huidige regels te volgen in het winkelwandelgebied. Ze steken wandelaars niet voorbij en stappen af indien het te druk is in de straten. De stewards zullen hen er op wijzen. Een verbod voor fietsers kan overwogen worden indien vastgesteld wordt dat fietsers problemen opleveren. We kiezen ervoor om dit in eerste instantie niet te doen, dit bleek de vorige keer niet nodig.

 • Parking

De parkings die het meest gebruikt worden door de bezoekers van het winkelwandelgebied zijn de volgende : Veemarkt, K in Kortrijk, Houtmarkt en Schouwburg. Er zullen affiches worden uitgehangen in alle ondergrondse parkings om duidelijk te maken dat social distancing ook in de parkings gerespecteerd moet worden. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk de trappen te gebruiken en de lift alleen te nemen met andere mensen indien een afstand van 1.5m kan gegarandeerd worden. Indien de stewards of de politiepatrouilles actief in het winkelwandelgebied merken dat er teveel volk aanwezig is om de veiligheid te kunnen garanderen, kan Parko de parkings signaleren als volzet waardoor de instroom van bezoekers wordt beperkt.

 • K in Kortrijk

-Aan de ingangen (van K in Kortrijk) zullen dispensers met ontsmettende handgel ter beschikking staan. Iedereen die K in Kortrijk betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. Ook alle individuele winkels dienen deze maatregel toe te passen.

-Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 

-Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.

-Winkels zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt in overleg met de security van K in Kortrijk.

-Zeer belangrijk in deze is het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte: Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m². Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels. Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.

- De toegang tot K in Kortrijk, de aanpalende winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. In de gemene delen van K in Kortrijk (de shopping mall) zal de security zorgen voor de correcte opvolging van de diverse maatregelen.

Daarnaast heeft K in Kortrijk volgende beslissingen genomen over specifieke deelaspecten:

· De speelhoek blijft gesloten. Baby’s kunnen wel verschoond/ gevoed worden in de toiletten.

· Eten of drinken in de openbare ruimtes blijft verboden. Takeaway gerechten kunnen dus enkel meegenomen worden en kunnen niet ter plaatse genuttigd worden.

· Voorlopig blijven alle zithoeken en zitbanken gesloten.

· Het gebruik van de lift wordt enkel toegestaan voor 1 persoon (met eventueel 1 hulpbehoevende).

· De infobalie zal opnieuw worden geopend. Gelet op het succes van de Kortrijk cadeaubon als eindejaarscadeau worden echter acties ondernomen om wachtrijen aan de infobalie tot een minimum te herleiden (enkel elektronisch betalen, stimuleren online aankoop, stimuleren gespreide aankoop)

· Het sanitair zal uitzonderlijk opnieuw open zijn op beide verdiepingen (wegens sluiting van de horeca) en zal een permanente schoonmaak ondergaan.

· Alle maatregelen worden gecommuniceerd via de infoschermen, stickers aan de inkomdeuren en extra bewegwijzering.

· Gezien de specifieke, binnenstedelijke ligging en de aanwezigheid van een ondergrondse (fietsen) parking, waardoor bezoekers zich zowel toegang verschaffen tot K in Kortrijk als tot de binnenstad zullen voorlopig alle gebruikelijke ingangen open blijven.

· Om social distancing verder te kunnen garanderen proberen wij het aantal bezoekers in K in Kortrijk, aan de hand van ons camerasysteem, zo goed mogelijk te monitoren. Cfr. de richtlijnen van de Veiligheidsraad (1 klant per 10m²). Indien we echter vaststellen dat het maximaal toegestane aantal bezoekers wordt gehaald, zal de beveiliging optreden. Dit scenario zal permanent worden geëvalueerd en bijgestuurd worden. Door de eventuele extra inzet van agenten, zullen we trachten de instroom te allen tijde vlot te laten verlopen. Aan de ingangen die dan nog geopend blijven bij maximale capaciteit zullen wachtrijen voorzien worden (a.d.h.v. markeringen op de grond), om ook hier social distancing te faciliteren.

· Wij zullen ook opnieuw inzetten op ludieke acties om de bezoekers op een positieve manier te stimuleren om de richtlijnen op te volgen.

· We hanteren, zoals eerder gecommuniceerd, vanaf 1 december de volledige openingsuren, zijnde van 10u tot 19u en op vrijdag tot 20u, dit om de bezoekersstromen zo veel mogelijk te spreiden. Indien dit toegestaan wordt door de federale en lokale overheden, blijven ook de geplande zondagopeningen van 13/12, 20/12 en 27/12 behouden volgens de normale openingsuren op zondag, zijnde 11u tot 19u. Hierover volgt later een update.

K in Kortrijk (copyright: Stad Kortrijk - Fotograaf: Kattoo)
 • jpg
K in Kortrijk (copyright: Stad Kortrijk - Fotograaf: Kattoo)

2. Richtlijnen voor de handelaars

Op de site  van Onderneem in Kortrijk (OIK) kunnen handelaars tips en tricks vinden die hen helpen hun zaak opnieuw op te starten op een veilige manier. Zowel voor henzelf, als voor hun personeel en klanten. Deze informatie zal ook via de andere stadskanalen verspreid worden om maximaal bereik te hebben. Ook zal er een whatsappgroep gevormd worden waar handelaars van het winkelwandelgebied terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Op deze manier staat de taskforce via de mensen van team Economie in nauw contact met deze handelaars. Hierbij vind je een overzicht van de 9 maatregelen die we alle handelaars aanraden om hun winkel coronaproof te openen. Het instructiefilmpje dat hiervan een overzicht geeft zal nogmaals worden verspreid.

1. Garandeer een afstand van 1.5m

Als winkelier draag je samen met de klanten de verantwoordelijkheid om het naleven van dé basisregel, 1,5m afstand bewaren, te respecteren. Vermijd misverstanden en geef dit duidelijk aan in jouw zaak. Beperk het aantal klanten in je winkel en visualiseer dit aan de ingang van jouw zaak. Werken met een maximum capaciteit is aangewezen. Per 10 m² kan één klant worden toegelaten.

-Breng affiches aan in jouw zaak die vragen om 1.5m afstand te bewaren. Deze affiches kunnen gedownload worden op de site van OIK.

-Breng affiches aan in jouw zaak die het maximum aantal toegelaten klanten meedelen. Deze affiches kunnen gedownload worden op de site van OIK.

-Breng markeringen aan op de vloer. Deze kunnen gedownload worden op de site van OIK.

2. Organiseer éénrichtingsverkeer

Indien jouw winkelvloer dit toelaat, kan je éénrichtingsverkeer organiseren, met vaste winkelroute. Op die manier lopen klanten niet door elkaar en bovendien haal je er nog voordeel uit: klanten moeten de hele winkel door alvorens ze aan de kassa komen. Dit kan extra verkoop genereren. 

3. Hygiëne is essentieel

Het is duidelijk dat handhygiëne essentieel is. Voorzie daarom aan de ingang en aan de kassa handgel zodat klanten hun handen kunnen ontsmetten. Als je paskamers hebt, is het ook aangewezen om daar handgel te voorzien. Zorg ervoor dat je personeel voldoende mogelijkheid heeft om hygiënisch te werken en daar ook aandacht aan besteedt. Het schoonmaken van de winkel is extra belangrijk. Detecteer de oppervlakten die veel worden aangeraakt en ontsmet regelmatig. Heb je winkelkarretjes of manden? Maak ook deze na elke klant schoon. De beste manier om hygiëne te garanderen is om een schoonmaaksysteem te integreren. Zorg er ook voor dat je zaak voldoende wordt verlucht.

4. Verplicht betalen met de bankkaart of contactloos betalen

Het is aangewezen om cash betalingen te mijden. Moedig je klanten aan om contactloos te betalen, of met de bankkaart. Reinig je betaalterminal regelmatig.

5. Integreer plexiglasbescherming

In sneltempo zijn plexi beschermwanden goedingeburgerd geraakt. Ze beschermen niet enkel de klant, maar ook jouw personeel.

6. Werk op afspraak

Hoeft je klant helemaal niet naar jouw winkel te komen? Benut dit ten volle. Maak een afspraak en laat de klant op een rustig moment z’n bestelling afhalen of lever aan huis. Je houdt best rekening dat er nu éénmaal klanten zijn die op hun hoede zijn. Misschien komen die liever op afspraak om hun favoriete kledij te komen kiezen.

7. Zorg voor duidelijke interne communicatie en instructies

Indien je werkt met personeel is het aangewezen om vooraf een duidelijk plan op te stellen met richtlijnen. Een veilige werkomgeving moet door alle werknemers worden gedragen en zorgt ook voor een goede indruk bij jouw klanten. Herhaal regelmatig de richtlijnen omtrent social distancing, hygiëne... en breng ook begrip op voor het feit dat jouw medewerkers in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf proberen te geven.

Belangrijk! Wanneer werknemers zich niet goed voelen, neem dan geen risico en stuur hen meteen naar huis.

8. Laden en Lossen

Communiceer met je leveranciers dat ze de voorschriften moeten respecteren voor laden en lossen. Mondmaskers, handgel én het desinfecteren van de goederen wordt aangeraden.

9. Maak maximaal gebruik van webshop

Heb je reeds een webshop of ben je er nog niet toe gekomen? Dit is het moment om er eentje te starten. Postbedrijven en koerierdiensten merken meer dan ooit dat er een enorme toename van  e-commerce is. Speel erop in en probeer een goede mix te vinden met jouw fysieke winkel. Trigger jouw klanten via de webshop. Indien ze persoonlijk advies wensen of iets willen passen, kunnen ze terecht in jouw zaak.

Houd er rekening mee dat bij sommige mensen de schrik voor het coronavirus nog steeds groot is. Sommigen raadplegen jouw producten liever online dan langs te komen in de fysieke winkel.  Probeer jouw volledig assortiment, met de nodige productinformatie en advies, te bundelen op jouw webshop.

 

3. Richtlijnen voor consumenten

Door middel van een uitgebreide communicatiecampagne zal de stad alle bezoekers informeren en sensibiliseren. We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de burgerzin van alle mensen om de geldende maatregelen te respecteren. Aan alle toegangspoorten van het winkelwandelgebied worden affiches voorzien die de maatregelen nog eens oplijsten. Ook de stewards zijn steeds aanwezig om mensen erop te wijzen deze maatregelen te respecteren.

- Bewaar ten allen tijde 1.5m afstand

- Draag een mondmasker

- Functioneel shoppen is de boodschap

- Kom alleen

- Plan je bezoek

- Volg de aangeduide flow en wandelparcours

- Fietsers stappen af indien het te druk is

- Respecteer de stads- en politiemedewerkers die ifv de veiligheid bezoekers aanspreken

- Respecteer de inspanningen en de maatregelen die elke winkelier getroffen heeft ook al kunnen die verschillen van winkel tot winkel

De stad en politie volgen de situatie in het winkelwandelgebied nauw op. De genomen maatregelen kunnen verstrengd worden als de mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

 

4. Mensen en middelen

Personeel

• 9 stewards: 8 aan de toegangspoorten en  1 vliegende steward die coördinerende rol heeft

• Politie:  1 à 2 patrouilles, afhankelijk van de drukte.

Middelen

• Nadars : 326 +/-

Toegangspoorten : 8 x 2 = 16

Winkels : 310

• Stickers afstandsbollen -> 2000

• Stickers looplijn -> 1000

Grote pijlen om de 15 meter.

• Affiches -> 200

8 toegangspoorten + liften in de ondergrondse parking

• Desinfecterende gel

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL