Vernieuwd wijkgroen voor Disgracht

De karaktervolle wijk Disgracht in Heule kreeg een heraanleg met verfrissend wijkgroen met nieuwe bomen, struiken, plantvakken en grasperkjes. Nieuwe comfortabele wandel- en voetpaden werden aangelegd met aandacht voor toegankelijkheid. Een duidelijk fietstracé én de nodige parkeeroplossingen werden voorzien. Het sociale karakter van de wijk werd met de heraanleg behouden waarbij onder andere de volkstuintjes en petanquebaan in ere werden hersteld.

disgracht (1).jpg
  • jpg

Disgracht, een wijk met geschiedenis en erfgoedwaarde

Disgracht werd als woonerf aangelegd tussen 1981 en 1986 door de toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij ‘Heulse Heerd’ en telt 125 woningen. De wijk bestaat uit de Kromme Meers, Ieperstuk, Disgracht en Oude Ieperseweg. Bij de aanleg van het woonerf werd oorspronkelijk al veel aandacht besteed aan de groenaanleg, met zowel semipublieke als private groenruimte en volkstuintjes. 39 jaar later was de omgeving en het wijkgroen dringend aan vernieuwing en herstructurering toe. Met de heraanleg van het wijkgroen wordt dus ook het karakter van de wijk terug versterkt en in ere hersteld. Door het nieuwe materiaalgebruik is de omgeving logisch en zichtbaar ingedeeld tussen publiek en privaat domein. Met verschillende types verharding, halfverharding of groen is duidelijk waar gewandeld, gefietst of geparkeerd kan worden én waar het publieke domein eindigt en het privaat eigendom start. De publieke ruimtes zijn duidelijker ingedeeld met ruimte voor de inwoners en passanten.

Van voorontwerp tot realisatie: participatie van de inwoners

De inwoners van de wijk Disgracht in Heule werden nauw betrokken bij het opmaken van de plannen voor de heraanleg. Zo werden twee buurtvergaderingen georganiseerd waarbij de bewoners hun persoonlijke suggesties konden doorgeven. Aan de hand van de inbreng van de bewoners werd een voorontwerp opgemaakt dat op zijn beurt onderworpen en bijgestuurd werd door de bewoners. Dit voorontwerp leidde uiteindelijk tot het definitieve plan dat nu tot uitvoering werd gebracht. Bovendien kregen de bewoners de kans om aangrenzende stukjes grond te verwerven om hun private buitenruimte te vergroten. Een 45-tal eigenaars tekenden hierop in, gaande van voortuinen, zijtuinstroken, parkeerplaatsen en stukjes tuin.

Deze opfrissing heeft langer geduurd dan voorzien. Problemen met de ligging van nutsleidingen en meerdere personeelswissels speelden ons parten. Niettemin slaagden we er samen met de gewaardeerde participatie van bewoners in om de wijk terug in ere te herstellen. Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat

Kortrijk fietst en Kortrijk stapt in Disgracht

Belangrijk bij het ontwerp van deze heraanleg was de nabijheid van de toekomstige groene fiets-as N328. In de heraanleg werden zowel voor de fietsers als wandelaars aanknopingspunten voorzien om zich gemakkelijk van en naar de groene as te kunnen verplaatsen. Recent kocht de stad een perceel langs de wijk aan om die verbinding mogelijk te maken én extra publieke ruimte te creëren voor deze sociale woonwijk. Met hier en daar kleine aanpassingen bij de nieuwe heraanleg wordt de wijk ook terug toegankelijker voor voetgangers en mensen die minder goed te been zijn.

Met deze investering staat de wijk weer proper, oogt ze groener én sluit ze aan op de toekomstige groene fietscorridor N328. Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat

De werken werden uitgevoerd door de firma Steenhaut Bvba en brachten een kostenplaatje van 395.347,60 euro met zich mee.

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL