Werken voor groot bufferbekken op Walle starten dit najaar

Binnen enkele weken gaan de werken van start voor de inrichting van een bufferbekken op Walle, in het noordelijke deel van het Ei. Maandag gunde het stadsbestuur de opdracht aan de firma Stadsbader. De investering moet wateroverlast in het centrum van Kortrijk voorkomen. Het terrein van 30.000 m² wordt definitief ingericht als een open en groene ruimte en zal worden beheerd door de Provinciale Land- en Tuinbouwschool.

pexels-pixabay-459451.jpg
  • jpg

Het bufferbekken wordt een belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast, waar we onlangs in Kortrijk nog volop mee werden geconfronteerd. Dankzij het bufferbeken kan regenwater uit de ruime omgeving tijdelijk worden opgeslaan en vertraagd afgevoerd via de Grote Wallebeek, die langs het Ei richting Condédreef stroomt en zo verder via de Felix de Béthunelaan en de Graaf Karel de Goedelaan richting Leie. De vertraagde afvoer moet overstromingen stroomafwaarts, in het centrum van Kortrijk,, voorkomen. Begin 2021 moeten de werken voltooid zijn. Axel Weydts, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Het project Grote Wallebeek is een samenwerking tussen Stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen, en de Vlaamse overheid. De Grote Wallebeek, waarvan het beheer in handen is van de provincie West-Vlaanderen, is vanaf de Condédreef tot aan de Leie ingebuisd. Een bufferbekken moet ervoor zorgen dat overtollig regenwater tijdelijk wordt opgeslaan en vertraagd wordt afgevoerd. Op deze manier zal de ingekokerde Grote Wallebeek (die het tracé Condédreef, Felix De Bethunelaan en Graaf Karel de Goedelaan volgt) bij hevige regen minder onder druk komen en zal de wateroverlast in de stad gereduceerd worden.

Het bufferbekken laat ook toe om extra regenwater af te voeren via de Wallebeek. Zo komt er tegen 2023 een nieuwe persleiding die het regenwater van de E17 zal afvoeren via de Wallebeek. Op vandaag wordt dit regenwater samen met het afvalwater in de riolering gestort, die daardoor ook overbelast kan geraken.

De totale oppervlakte die beschikbaar wordt voor het bufferbekken is 30.000 m². Dankzij dit project krijgen de gronden een definitieve bestemming als open en groene ruimte. Het bufferbekken wordt ontworpen als ‘droog’ bekken. De gronden zullen zo ten allen tijde gebruikt kunnen worden als graasweiden voor de dieren van de Provinciale Land- en Tuinbouwschool, wat meteen zorgt voor gedegen onderhoud van het bufferbekken.

Het einde van de werken is voorzien begin 2021. De inrichting van het bufferbekken en bouw van de persleiding zijn goed voor een investering van ongeveer 1 miljoen euro. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer betaalt hiervan 412.000 euro. De rest wordt gefinancierd door Stad Kortrijk, met eigen middelen en met een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van 312.000 euro.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL