Casinotuin is nieuwe groene ontmoetingsplek in centrum Kortrijk

Vanaf zondag 7 juli kunnen jong en oud elkaar ontmoeten op een nieuw groen plein in centrum Kortrijk: de Casinotuin. Door ondergronds parkeren te stimuleren, kwam op deze plaats ruimte voor een binnenstad die mooier, leefbaarder en klimaatvriendelijker is. Op de kop van de Casinotuin werd plaats voorzien voor terrassen en evenementen zoals de Paasfoor en Sinksen.

Vergroening en ontmoeting

Het Casinoplein - toen nog ‘Monumentenplaats’ - werd aangelegd in 1840. In 1960 verdwenen de 42 platanen om een parking aan te leggen. In samenwerking met studiebureau Arcadis vormden we de grijze parking terug om tot een verlaagd grasplein 'boulingrin' met daarrond twee bomenrijen van in totaal 12 lindes en groenzones met planten die hitte- en droogtebestendig zijn. Rondom vind je zitbanken om te verpozen of een boek te lezen. Kinderen kunnen spelen op speelse stapstenen. In het verlengde van de trappen van boekenhuis Theoria is een podium voorzien. Er werd op dit plein 1.030 m² onthard. Op de kop van de Koning Albertstraat blijft 250 m² verhard als ruimte voor terrassen en o.a. opstellingen van Sinksen of de Paasfoor. Om ruimte te geven aan voetgangers en fietsers werd de straat aan de noordzijde autoluw gemaakt. De firma Seru uit Veurne voerde de werken uit. De metamorfose van het Casinoplein tot groen stadspark ging van start op dinsdag 9 januari 2024.

Kunstenaar Larsen Bervoets maakt hier een mooie vloerschildering, die wordt afgewerkt tijdens de opening op zondag 7 juli. Daarnaast integreert de kunstenaar een zin uit het stadsgedicht van de nieuwe Letterzetter Myriem El-Kaddouri op de trappen van boekenhuis Theoria. Al deze ingrepen verhogen de aantrekkelijkheid van de Casinotuin.

Uniek wateropvangsysteem

Om beter om te gaan met periodes van droogte en hevige regenval, willen we op zoveel mogelijk plaatsen in de stad nieuwe vormen van waterbeheer invoeren. De eerste stap is om afstroom van water te voorkomen door het te (her)gebruiken of te laten infiltreren. Op het Casinoplein laten we water zoveel mogelijk de tijd om in de grond te trekken. Water dat niet kan infiltreren, wordt langzaam afgevoerd via een overloopsysteem. Bij zware regenval kan het Casinoplein tijdelijk dienen als waterbuffer, waarbij het water vertraagd wordt afgevoerd.

Hoe werkt het watersysteem op het Casinoplein?

  • Infiltratie in regentuinen:

Water uit de aangrenzende straten infiltreert in verlaagde regentuinen rondom de bomen. Regenwater op het Casinoplein zelf infiltreert in de boulingrin.

  • Overloop naar infiltratiemassief:

Bij langere regenbuien stroomt water uit de regentuinen naar een ondergronds infiltratiemassief onder de zitsteen. Hier kan het water in de bodem infiltreren.

  • Vertraagde afvoer bij zware regen:

Als het infiltratiemassief vol is, stroomt het water eerst naar de boulingrin. Vervolgens wordt het via een vertraagde afvoer naar de riolering geleid. Dit gebeurt alleen bij intense regenbuien wanneer er geen mensen in de Casinotuin zijn. Zo beschermen we huizen en wijken tegen wateroverlast en voorkomen we overstorten van vuil water in onze beken en de Leie. Met dit systeem zorgen we voor een effectief waterbeheer dat zowel droogte als wateroverlast aanpakt.

Ondergronds parkeren stimuleren

In de aanpalende straten behouden we de parkeerplaatsen voor bewonersparkeren, mindervaliden en shop-and-go-plaatsen. Voor het langparkeren stimuleren we het gebruik van onze ondergrondse parkings in de buurt: parking Schouwburg, parking Weide en de nieuwe ondergrondse parking Station met plaats voor 900 auto's. Ook voor kortparkeren raden we de ondergrondse parking Station aan: makkelijk bereikbaar en het eerste uur gratis (ideaal voor ouders die hun kind naar het conservatorium brengen). Voor fietsers is aan de ingang van het Muziekcentrum een fietsenstalling voor 150 fietsen voorzien en op het Casinoplein 30 fietsplaatsen.

Openingsfeest

We nodigen alle Kortrijkzanen uit dit unieke stadsdeel te herontdekken. We geven het startschot tijdens ons openingsfeest op zondag 7 juli om 11u.

Programma

  • 11 tot 13 uur: officiële opening

Gezellig terras, i.s.m. Muziekcafé Hof, met drankje en fancy hotdogs.

Jazz-band van het Muziekcentrum

Deejays van De Stroate en het Operatiekwartier

Quindo maakt een podcast van het event

Gratis muziekworkshop djembé voor de kinderen (op autoluwe straat zone Theoria)

De Letterzetter brengt haar nieuw stadsgedicht op het podium. Éen zin uit haar gedicht wordt grafisch geïntegreerd op de trappen van boekenhuis Theoria

Street-art kunstenaar Larsen Bervoets finaliseert zijn werk op de kop van de Casinotuin.
  • 13 tot 17 uur: namiddagprogramma

Coverband The Skunks en DJ Bobette (Evelien Demeulenaere) zorgen voor muzikale vibes

Conservatoriumplein

Door de aanhoudende regen van afgelopen maanden liepen de werken aan het Conservatoriumplein vertraging op. Komende weken start de omgevingsaanleg van het Muziekcentrum en wordt de voorlopige grindweg aangelegd met klinkers. Ook de fietsenstalling voor 150 fietsen wordt geplaatst. De rest van de grondwerken en de groeninrichting volgt in het najaar, waarna het conservatoriumpark ook feestelijk wordt geopend.

Kostprijs

Voor de heraanleg van de Casinotuin en het Conservatoriumpark is een budget van 1.600.000 euro uitgetrokken (incl. studies). Vlaanderen dekt 600.000 euro via het subsidietraject ‘Groenblauwe dooradering’ dat als doel heeft om Vlaanderen te ontharden. Voor meer info over de andere projecten: omgeving.vlaanderen.be/nl/oproep-groenblauwe-dooradering.

Meer infowww.kortrijk.be/casinoconservatoriumplein

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL