Opening Vlasakker: 17 hectare nieuw, volwaardig stadsgroen in Kortrijk

Het nieuw stadsgroen Vlasakker is gerealiseerd. Het open gebied tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, woonwijk Tarweveld-Klaverveld, hogeschool VIVES en KU Leuven Kulak vormt 17 hectare nieuw, volwaardig stadsgroen waar natuurontwikkeling, ontmoeting en beleving hand in hand gaan. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 29 juni vanaf 14 uur.

Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg
Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg
Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg
Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg
Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg
Vlasakker (c) Maarten Thorrez
  • jpg

Waardevolle nieuwe natuur en versterking van aanwezig groen

6,6 ha akkerland werd omgezet naar nieuwe hoogwaardige natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. De eerder aangeplante bossen van onder andere het geboortebos, creëren dichte boszones. De bestaande vegetatie, struiken en bomen op de zuidelijke helft werd behouden, versterkt en uitgebreid. De beekvallei van de Pietje Patersbeek kreeg een natuurlijk herinrichting met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. We vormden een bestaande natte zone om tot een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien. Er zijn 2100 struiken en 65 bomen geplant.

We versterkten de aanwezige natuur en realiseerden 6,6 ha nieuw groen. Wandelpaden, rustpunten, zitgelegenheden en ravotzones maken van Vlasakker een stadsgroen voor jong en oud. Het is een natuurplek waar mens en dier alleen maar beter kunnen van worden. Nu al vinden dieren zoals watervogels, fazanten, hazen en zelfs een ree hier hun thuis. Met Vlasakker zetten we ook een belangrijke stap in onze ambitie om 100 ha extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk. Kom vooral langs en geniet van onze natuur! Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit
Vlasakker is meer dan een nieuw stadspark. Hier zie je echt de bouwshift in uitvoering. Deze gronden zijn eigenlijk bestemd om op te bouwen. Er bestonden plannen om er een wetenschapspark in te richten. Maar we kiezen er dus voor om de Vlasakker de groene long van ’t Hoge te maken. Het is ook een belangrijke schakel in onze ambitie om de onderwijsinstellingen op 't Hoge, zijnde Vives en Kulak, maar ook Syntra, beter met elkaar te verbinden tot één grote campus, het 'one campus'-model. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing
Met de Vlasakker kleurt de One Campus Kulak en VIVES meer dan ooit groen, en dient tegelijkertijd als een tweede groene long voor de Kulak site. Dit initiatief sluit naadloos aan bij onze andere duurzaamheidsinitiatieven op de campus. Piet Desmet, vicerector Kulak
We zijn heel trots dat hogeschool VIVES mee haar schouders heeft gezet onder dit project. Samen met andere partners én de bewoners kunnen we spreken van een geslaagde samenwerking. We kunnen niet wachten om het nieuw stukje groen, vlak aan The Flax, ons ‘house of AI’ te gaan promoten.  Lieven Vandenbuerie, directeur Infrastructuur en Facilities hogeschool VIVES
Toen het Vlasakker project nog maar een plan was binnen het stadsbestuur, nam Rotary Club Kortrijk Groeninghe in 2021 het initiatief om te investeren in stedelijke natuurontwikkeling. De clubleden kochten en plantten 2.000 bomen op een oppervlakte van 5.000 m², wat nu onderdeel is van de nieuwe Vlasakker. Het onderhoud van dit bosje wordt verzorgd door Rotary Groeninghe in samenwerking met Forest Forward. Met dit project wil de Rotary club bijdragen aan meer natuur, minder CO2-uitstoot, Kortrijk positioneren als leider in natuurbehoud en -ontwikkeling, en de opwarming van de aarde tegengaan. Ignace Billiet, Rotary Club Kortrijk Groeninghe
Stadsgroen Vlasakker is een prachtige samensmelting van park en natuur, grasland en bos, water en groen.  Een oase van rust waar iedereen kan genieten van de schoonheid van de natuur. We zijn bijzonder blij met de inspraak die Natuurpunt kreeg. Dit gebied blinkt uit in toegankelijkheid waardoor mensen in een rolstoel en ouders met kinderen in een buggy volop kunnen meegenieten van natuurbeleving. Samen maken we de natuur bereikbaar voor iedereen. Lies Vandemaele, Natuurpunt Kortrijk

Natuur, maar ook wandelen en spelen

Daarnaast werden ook de toegangspoorten tot Vlasakker vernieuwd, van waaruit meerdere nieuwe wandelpaden (in totaal bijna 2 km lang) vertrekken doorheen het volledige groengebied. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) van bijna 100 meter lang leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid. Doorheen het gebied zijn 6 zitbanken geplaatst. Zo wordt bijvoorbeeld de beleving van het bufferbekken versterkt met een indrukwekkend uitkijkpunt. Jonge Kortrijkzanen en bezoekers vinden op verschillende locaties in het park speel- en ravotzones waar ruimte is voor recreatie en avontuurlijk spelen. De focus ligt op wandelen. Fietsen, elektrische steps… zijn niet toegelaten in Vlasakker.

Inspraaktraject

De aanleg kwam er na een geslaagd inspraaktraject met omwonenden en belanghebbenden. Organisaties zoals Natuurpunt, KU Leuven Kulak en hogeschool VIVES waren betrokken, maar ook de bewoners van de aangrenzende wijken konden hun input geven. Hun feedback tijdens de info- en overlegmomenten werd door het studiebureau en de stad gebruikt om tot een gedragen ontwerp te komen. 

Groen netwerk doorheen Hoog Kortrijk en Lange Munte

Tegelijk werd het “Stadsgroen Lange Munte” gerealiseerd, met een doorsteek vanuit het Ecolab bij KU Leuven Kulak via een veilige oversteek van de Ambassadeur Baertlaan tot Crematorium Uitzicht. Ten zuiden van de Ambassadeur Baertlaan is er onder meer een onthaalplek met fietsenstallingen en zijn er 6 hoogstammige bomen en 2400 struiken aangeplant. De groenzone vormt een uitkijkpunt voor het achtergelegen open landschap. Het grasland wordt ecologisch beheerd en de bestaande houtkanten werden verbreed. Een nieuwe toegangspoort leidt je via een pad naar het achtergelegen bufferbekken, dat door Natuurpunt wordt beheerd.

Kostprijs

De werken werden uitgevoerd door aannemer Ockier uit Kuurne. De kostprijs bedraagt € 800.000.

Opening met sneukeltocht op 29 juni

We openen dit nieuwe stukje groen met een lekkere sneukeltocht. Dankzij een recente zwerfvuilopruimactie op initiatief van Natuurpunt Kortrijk en in samenwerking met Refu Interim, de bewoners en het detentiehuis kan dit in een nette omgeving doorgaan. De officiële opening start aan de Vlasblomme om 14u (Etienne Sabbelaan 4 in Kortrijk). De wandeling kan je doorlopend starten tussen 14.30 en 16 uur. Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. De fietsenstalling van KU Leuven Kulak kan gebruikt worden. 

Vlasakker
Vlasakker (c) Kortrijk
  • jpg
Vlasakker (c) Kortrijk
  • jpg
Vlasakker (c) Kortrijk
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL