Proefproject 'groenadoptie' met bewoners Herdersstraat gaat van start

In samenspraak met de buurtbewoners van de Herdersstraat vormde de stad een ongebruikt stukje groen om tot een aangename plek voor de buurt met aandacht voor biodiversiteit, ontharding en waterinfiltratie. Nieuw is dat de buurtbewoners dit stukje openbaar groen 'adopteren' en vrijwillig instaan voor het onderhoud.

Groenadoptie Herdersstraat (c) Kortrijk
  • jpeg
Groenadoptie Herdersstraat (c) Kortrijk
  • jpeg
Groenadoptie Herdersstraat (c) Kortrijk
  • jpeg

Aanleiding van het proefproject

Na een melding betreffende het groenonderhoud in de Herdersstraat, specifiek de zone bij de huisnummers 87 tot 105, is het proefproject 'groenadoptie Herdersstraat' gelanceerd. De klassieke aanleg, zoals die er tot voor kort was, maakte het een tijdsintensief en moeilijk werk om netjes te houden. Na overleg met de buurt kwam al snel de vraag of ze het onderhoud mochten overnemen, mits wat aanpassingen aan de inrichting. Samen met de buurt werd een ontwerp gemaakt voor een toffe buurtplek met sneukelstruiken en -bomen, gevelgroen, bloemenweide en minder strak afgelijnde beplanting. De stad zorgde voor de herinrichting van de zone.

Eetbaar groen werkt verbindend en verhoogt de biodiversiteit

In de groenzone werden 5 halfstam fruitbomen, frambozen en aalbessen geplant waar de buurt van kan smullen. Daarnaast plantte de stad bloembollen aan en werd er een bloemmengsel ingezaaid, wat ideaal is voor de bijen en andere bestuivers. Er zijn ook enkele struiken (bosgoed) aangeplant waar zangvogels voedsel en nestgelegenheid hebben.

Door bewoners te laten participeren in het openbare groen, komen mensen weer buiten, kinderen krijgen een natuurspeelplek en dankzij sneukelstruiken en -bomen leren mensen weer eten uit de natuur. Deze initiatieven kan ik alleen maar toejuichen! De vergroening sluit bovendien naadloos aan bij de Groene Verbinding, waarin we momenteel vanuit het Astridpark, via de Herdersstraat en Koninginnelaan tot de Jakob Vandervaetstraat en uiteindelijk de Molenstraat een volwaardige fietsverbinding aanleggen waar de principes van vergroening en ontharding centraal staan.  Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit

Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het voetpad tussen de woningen en groenzone te vervangen en zijn de huisaansluitingen onder de groenzone vernieuwd. Op die manier blijft de groenzone gevrijwaard als er in de toekomst een heraanleg komt van de straat. Het gemetselde stenen muurtje wordt ook vervangen door een stapelmuurtje met enkele tijmplantjes in muur.

Wat houdt die groenadoptie precies in?

Het is de eerste keer dat een stuk openbaar groen collectief beheerd zal worden door de buurtbewoners. De buurtbewoners zullen het gras maaien, struiken snoeien en onkruid wieden. Het onderhoud van de bomen blijft de stad doen omdat dit moet gebeuren door experten. Bij positieve evaluatie van dit proefproject kan de stad dit ook toepassen op andere plekken. We maakten een overeenkomst met een aantal afspraken tussen de stad en buurt op.

Kostprijs

De totale kostprijs bedraagt € 80.249,24, waarvan €22.147 voor de groeninrichting en € 58.000 voor de wegenis- en rioleringswerken. Het Agentschap Natuur en Bos subsidieerde € 14.906,25 euro via de projectoproep Natuur in je Buurt. Wegenbouw Ockier NV voerde de werken uit.

Het project groenadoptie is een mooi voorbeeld van directe participatie. De buurtbewoners maakten samen het ontwerp van de groenzone en zullen samen met de stadsmedewerkers het onderhoud doen. Deze manier van werken is een primeur. Na evaluatie kunnen we deze aanpak ook uitrollen in de andere buurten en deelgemeenten van de stad.  Ruth Vandenberghe, schepen van participatie
Het is fijn om als burger mee richting te mogen geven aan hoe het openbaar domein er vlak voor je deur zal uitzien. Wij zien het als een blijk van vertrouwen dat we onze voortuinen mee in handen kunnen nemen. Iedereen heeft er belang bij dat het er hier goed uitziet en er proper bij ligt. We zullen dan ook met plezier onze verantwoordelijkheid opnemen. Tom Delmotte, buurtbewoner

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL