Inspiratiedagen 'Hoe als stad beter omgaan met conflicten?' lokt 125 deelnemers uit heel Vlaanderen

Van maandag 6 mei tot en met woensdag 8 mei organiseren Stad Kortrijk, Moderator vzw, COHEsie, Ligand - Oranjehuis en Avansa Mid- en Zuidwest de inspiratiedagen 'Hoe als stad beter omgaan met conflicten?' in OC De Vonke. Elke stad krijgt op kleine of grotere schaal te maken met conflict, bemiddeling, dialoog, herstel en burgerschap. Tijdens het congres worden ervaringen, good practices en samenwerkingen tussen o.a. onderwijs, hulpverlening, justitie/politie, buurt- en jeugdwelzijnwerk voorgesteld aan een even breed publiek uit heel Vlaanderen.

Programma

Gisteravond was er de ‘Op de sofa met strafpleiter Christine Mussche’ over conflict en herstel. Hoe kijkt de strafpleiter naar ons strafsysteem? En hoe kunnen we als samenleving meer herstelgericht omgaan met conflicten? Verder was er in première de kortfilm ‘overdegrenzenheen’ over een traject Poetry Slam in het detentiehuis Kortrijk, en kregen de aanwezigen een getuigenis van een bemiddeling tussen een dader en een slachtoffer. 

De hoofdbrok van de inspiratiedagen gaat vandaag door, op dinsdag 7 mei. De organisatoren brengen de resultaten naar buiten van het traject herstelgericht werken dat in zes secundaire scholen (’t Vier en de Lage Kouter vanuit RHIZO, Athena campus Heule, Don Bosco, CLW Guldensporencollege en PTI in Kortrijk) plaatsvond.


Van 2021 tot 2023 kregen een paar honderd leerkrachten intensieve begeleiding en opleiding om zo ondertussen al 3.000 leerlingen op een verbindende, naar herstel gerichte manier met conflicten om te doen gaan. Een aanpak is cirkelgesprekken met de hele klas om bijvoorbeeld een conflict tussen twee leerlingen, dat uiteindelijk effect heeft op de hele klas, te bespreken. Het traject werd uitgestippeld en begeleid door Stad Kortrijk in samenwerking met Ligand (vzw Oranjehuis). 

 

Verder zijn er heel wat inspirerende workshops zoals o.a. ‘Starten met herstel op school’, ‘Ketenaanpak Ju.wel’, ‘Omstaanderstraining’ en ‘Politie en jongeren in elkaars vizier’. De dag wordt afgesloten met een aantal getuigenissen over herstel(bemiddeling). Twee slachtoffers en een moeder van een jonge dader brengen hun verhaal over het traject dat zij aflegden.


Op 8 mei sluiten we de inspiratiedagen af met de beklijvende docufilm ‘Emperors of nothing’, over het leven in de gevangenis van Vorst in transitie. De film geeft een unieke inkijk in de gevangenis van Vorst, beginnend in 2016, net na de historische staking van het gevangenispersoneel. En eindigt in 2022, de dag dat Vorst werd gesloten en verhuisde naar de nieuwe megagevangenis in Haren. Na de film is er een nagesprek over alternatieven detentievormen, trajecten na detentie en herstel.

Samen met onze partners vanuit het onderwijs, politie en justitie, jeugdwelzijnswerk en zorgorganisaties nemen we als stad veel initiatief om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed en veilig kan voelen. Dat doen we onder andere in de scholen met een aanbod voor leerkrachten om conflicten in de klas beter te leren herkennen en er mee om te gaan, door omstaanderstrainingen aan te bieden zodat mensen, bv. horecapersoneel, op straat op een veilige manier kunnen ingrijpen, of bijvoorbeeld door een uitstekende samenwerking met Oranjehuis en politie en justitie en Kortrijkse gezinnen zelf om jongeren die van het rechte pad zijn terug op hun plek te krijgen. Philippe De Coene, schepen van Sociale Zaken en Flankerend onderwijsbeleid
Conflicten op zich zijn niet het probleem, wel de manier waarop we ermee omgaan. Wie conflicten echt aanpakt en zich bereid toont de relatie te herstellen, staat vrijer en blijer in het leven. Dat wensen wij iedereen in Kortrijk toe. Michael Michiels,Ligand
We geloven dat mensen ook in moeilijke omstandigheden met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het versterkt hun veerkracht en zo werken ze aan herstel. Dit komt niet alleen ten goede van hen, maar van heel de samenleving en daarom werken we graag mee aan deze inspiratiedag.  Davy Dhondt, Moderator vzw
We geloven in de kracht van mensen om zelf een stem te nemen in hun proces, naast de gerechtelijke weg. Door zich te laten raken door het verhaal van de ander zien ze de persoon achter de feiten. Dit stelt hen in staat om samen te zoeken naar herstel. Door mee te werken aan deze inspiratie dag hopen we dat het aanbod meer gekend zal zijn Sofie Vanderleen, COHEsie
Wanneer burgers, elk vanuit hun unieke kijk op de wereld, zich verbinden rond gemeenschappelijke kwesties zoals hoe om te gaan met ‘Conflict en herstel’, versterkt dit hun capaciteit om verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van zichzelf en de anderen. Kurt Declercq, Avansa Mid- en Zuidwest

Meer info over het programma:  https://www.kortrijk.be/7-mei-inspiratie-dag-beter-omgaan-met-conflicten


Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL