Heraanleg omgeving Minister de Taeyelaan schiet uit de startblokken

Nu de voorbereidende nutswerken achter de rug zijn, starten de riolerings- en wegeniswerken tussen de Oudenaardsesteenweg en het kanaal Bossuit-Kortrijk o.a. langs de Goedendaglaan, Dennenlaan, Dokter Snellaertstraat, Seringlaan en Minister de Taeyelaan. Het doel van deze rioleringswerken door Aquafin is om regenwater van afvalwater te scheiden. Stad Kortrijk investeert mee in dit project om de straten in de schoolomgeving veiliger en groener te maken. De werken worden in 6 fases uitgevoerd door aannemer NV Persyn uit Zwevegem en duren tot eind 2025. Op maandag 22 april gingen de werken van start aan de Goedendaglaan/Olmenlaan, ter hoogte van het pompstation.

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Tot vandaag loopt het afval- en het regenwater gemengd naar een grote moerriool. Deze volgt ruwweg het tracé van de R8 en sluit aan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Harelbeke. Via een gescheiden rioleringsstelsel zal het afvalwater afgevoerd worden naar de RWZI in Harelbeke. Daar loopt het gezuiverde afvalwater in de Leie. Het propere regenwater houden we zo goed mogelijk ter plaatse om het te hergebruiken, te laten infiltreren of te bufferen. Het teveel aan regenwater gaat in buizen rechtstreeks naar de waterloop. 

Hoe zal de omgeving er in de toekomst uitzien?

Samen met het Studiebureau Cnockaert uit Wervik zet de stad volop in op het creëren van een veilige en aangename school- en woonomgeving. In de Minister de Taeyelaan leggen we verhoogde fietspaden aan, richten we de kruispunten met de zijstraten in als plateau en komt er een asverschuiving in de weg. We vergroenen de straat maximaal met grote groenvakken en we voorzien parkeerstroken in waterinfiltrerend materiaal. Het ontwerp voorziet ook fietsenstallingen voor fietsen en bakfietsen.

We benutten deze uitgebreide rioleringswerken om de buurt en schoolomgeving aanzienlijk te verfraaien en veiliger te maken. Er worden nieuwe, verhoogde fietspaden aangelegd, degelijke voetpaden en de kruispunten worden veiliger gemaakt. Daarnaast zetten we sterk in op het vergroenen van de omgeving, waardoor het geheel niet alleen mooier, maar ook duurzamer wordt. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Simulatie Min. De Taeyelaan (c) Kortrijk
  • jpg
Simulatie Min. De Taeyelaan (c) Kortrijk

Ook de Dokter Snellaertstraat en de Dennenlaan krijgen een nieuw wegdek. We vergroenen beide straten door er plantvakken te plaatsen en nieuwe bomen te planten. We voorzien ook genoeg parkeermogelijkheid. We leggen het kruispunt van deze twee straten aan als plateau, net als het kruispunt van de Dennenlaan met de Goedendaglaan.

In de Goedendaglaan (het deel tussen de Dennenlaan en Olmenlaan) versmallen we de rijweg. We vergroten het voetpad aan de zuidzijde van de straat. Parkeren zal kunnen aan deze zuidzijde. De bestaande groenvakken blijven behouden. Het deel Goedendaglaan ten oosten van de Olmenlaan wordt een woonerf. Daar ontharden we een deel van de straat. In de Seringlaan leggen we een grote buffergracht aan over de volledige lengte van de rijweg. Zo kan het water beter opgevangen worden.

Simulatie Seringlaan (c) Kortrijk
  • jpg
Simulatie Seringlaan (c) Kortrijk

Timing en fasering

De werken worden in 6 fases uitgevoerd volgens dit schema. De data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Fasering werken (c) Kortrijk
  • png
Fasering werken (c) Kortrijk

Fase 1 - april 2024: afgerond

De aanleg van riolering en het herstel van de wegenis ter hoogte van de op- en afrit R8 in de Visserskaai. Dit werd in het weekend van 21 en 22 april uitgevoerd.

Fase 2 - 22 april > juni 2024

Op maandag 22 april startte de aanleg van riolering en wegenis in de Olmenlaan (tot de Goedendaglaan) en het rondpunt met de Visserskaai. Het aansluiten van riolering op het nieuwe pompstation in de Goedendaglaan. Eerst wordt de riolering ter hoogte van de Goedendaglaan 160 tot 168 vernieuwd. Daarna de riolering in de Olmenlaan. Aquafin begint in het deel weg van de rotonde, gevolgd door het gedeelte naar de rotonde. De toegang tot de rotonde blijft zo lang mogelijk behouden, tot ook op de rotonde een stuk riolering wordt aangelegd. Daarna gaat het project verder in de richting van de Goedendaglaan. 

Fase 3 - juni 2024 > oktober 2024

De aanleg van riolering en wegenis in de Goedendaglaan, inclusief de kruispunten met de Olmenlaan en de Waterleliestraat.

Fase 4 - september 2024 > juni 2025

De aanleg van riolering en wegenis in de Dennenlaan, de Dr. Snellaertstraat (inclusief het kruispunt met de Vredelaan) en de Minister de Taeyelaan (tot voorbij het kruispunt met de Volksv. De Jaegerelaan).

Fase 5 - augustus 2025 > einde 2025

De aanleg van riolering en wegenis in de Minister de Taeyelaan en in de Seringlaan, waar ook een buffergracht wordt aangelegd.

Fase 6 - april > augustus 2025

De aanleg van riolering en wegenis tussen de Seringlaan en de Populierenlaan tot aan het kruispunt met de Bremstraat.

Kostprijs en subsidies

De kostprijs voor dit project bedraagt € 7.935.594,60(incl. BTW), waarvan € 6.074.571,73 incl. BTW voor Aquafin NV en € 1.611.386,64 incl. BTW voor stad Kortrijk. Voor de rioleringskost kan de stad rekenen op een subsidie van € 98.486,73 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De wegeniswerken zijn ook opgenomen in het 'Plan Kopenhagen', een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse Overheid 1 euro bijlegt voor elke 2 euro die het lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur. Via dit Kopenhagenfonds ontvangt de stad € 151.149,51 euro.

Meer info: Heraanleg Minister de Taeyelaan en omgeving | Kortrijk

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL