5000 renovatiebegeleidingen: "Kortrijkse renovatiestrategie loont"

Kortrijk maakt renovaties energiezuiniger en betaalbaarder. De Vlaamse overheid wil dat alle huizen tegen 2050 energiezuinig zijn. In Kortrijk zetten we deze ambitie om in de realiteit. Het stadsbestuur optimaliseerde onlangs de renovatiepremies. De renovaties moeten vanaf nu nog energiezuiniger, ze worden betaalbaarder voor lagere inkomens en de premies worden sneller uitbetaald. Zo is iedereen mee in deze renovatiegolf. 

Kortrijk wil een stad zijn die klaar is voor de toekomst en waar het goed leven is. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, maakt het stadsbestuur een woonplan met vijf ambities op. Kortrijk kiest voor verbonden buurten, intergenerationeel wonen, betaalbaarheid, groei en kwaliteit.   

Om die laatste ambitie waar te maken, formuleerde Kortrijk een renovatiestrategie voor het verouderd patrimonium. Maar liefst 57,5% van het aantal woningen in Kortrijk is ouder dan 50 jaar. 

Met haar renovatiebegeleiding wil de stad zoveel mogelijk mensen bereiken om zo het aantal renovaties in de stad nog te verhogen. Stad Kortrijk heeft hiervoor een team van 5 voltijdse renovatiebegeleiders. Daarnaast beschikt de stad over een budget van 800.000 euro om renovatiepremies toe te kennen.   

Ik was aangenaam verrast hoe eenvoudig het is om een renovatiebegeleiding op te starten. Je neemt gewoon contact op en voor je het weet sta je te praten met een expert die je helpt om de bomen door het bos te zien en waarschuwt voor mogelijke addertjes onder het gras. Gezien het gaat om een zeer grondige renovatie spreken we al snel over €10.000 aan premies. Arne uit Heule startte recent een renovatiebegeleiding op

De 5.000ste renovatiebegeleiding  

Op 31.12.2023 stond de teller op 4.872 gratis renovatiebegeleidingen. Deze bestuursperiode kregen dus al 4.872 Kortrijkse gezinnen een renovatiebegeleider van de stad Kortrijk over de vloer. Jaarlijks worden er gemiddeld 1.000 nieuwe gezinnen bezocht en begeleid in een energetische renovatie van hun woning. Het aantal begeleidingen blijft jaar na jaar stabiel en hoog, met een piek naar aanleiding van de energiecrisis. 

De 5.000ste renovatiebegeleiding voor deze bestuursperiode is een feit. Zo realiseren we ruim op tijd onze beleidsdoelstelling om 5.000 woningen naar een energetische renovatie te leiden. De teller zal deze legislatuur wellicht eindigen op om en bij de 6.000 begeleidingen.  Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Tevreden klanten keren terug 

Meer en meer gezinnen doen na afronding van een (gedeeltelijke) renovatie na verloop van tijd opnieuw een beroep op de renovatiebegeleiders omdat zij een volgende fase in hun renovatie aanvatten. Dit leidt tot steeds beter gerenoveerde woningen. In piekjaar 2022 waren al 19% van het aantal aanvragen terugkerende klanten. In 2023 was dit zelfs een kwart (1/4) voor een volgende fase in hun renovatie.

Kortrijk is de beste leerling van de klas 

Kortrijk slaagt er al jarenlang in om per inwoner het hoogste premiebedrag aan Vlaamse premies (hoofdzakelijk Vlaamse renovatiepremie en Vlaamse verbeteringspremie) binnen te rijven. Deze jarenlange tendens toont aan dat de Kortrijkse renovatiebegeleiding een voorbeeld is voor Vlaanderen. De Kortrijkzaan wordt gestimuleerd om zijn woning grondig en energiezuinig te renoveren en haalt dankzij de premies het maximum uit zijn besteedbare bedrag. Het totale bedrag aan Vlaamse premies voor de periode 2019-2022 bedraagt maar liefst 5.686.780 euro. 

Centrumsteden: renovatiepremies per inwoner (c) Kortrijk
  • png
Centrumsteden: renovatiepremies per inwoner (c) Kortrijk

Goedgekeurde Vlaamse Mijn Verbouwpremie 

Eind 2022 werden de Vlaamse premies grondig hervormd tot de Vlaamse Mijn Verbouwpremie. Deze werden vanaf 2023 uitbetaald. De tendens is ook daar merkbaar. Als we de goedgekeurde Mijn Verbouwpremies per inwoner vergelijken, steekt Kortrijk daar opnieuw met kop en schouders bovenuit. Het totale bedrag voor Kortrijk bedraagt maar liefst 4.439.000 euro voor 2023.

Mijn verbouwpremie 2023 (c) Kortrijk
  • png
Mijn verbouwpremie 2023 (c) Kortrijk

3.675.083 euro aan stedelijke renovatiepremies uitbetaald 

De stad heeft deze legislatuur al 3.675.083 euro aan renovatiepremies uitbetaald aan haar inwoners. Bijna 70% van dat budget ging naar de stedelijke verbeteringspremie en bijna 19% naar de huurmarktpremie. Op 01.01.2023 werden de premiereglementen grondig hervormd, waarbij de focus volledig op energetische renovaties kwam te liggen. Het isoleren van de bouwschil en inzetten op duurzame energie worden aangemoedigd door hiervoor premies uit te reiken, in het bijzonder aan wie daar het meeste nood aan heeft. Door de Vlaamse en stedelijke premies te combineren wordt meer mogelijk. De renovatiebegeleiders helpen burgers de Vlaamse en stedelijke premies optimaal te combineren om zo veel mogelijk energiebesparende ingrepen mogelijk te maken binnen het beschikbare budget. 

Kortrijk versterkt de huurmarkt door de huurmarktpremie 

Met de Kortrijkse renovatiestrategie zetten we ook  in op een kwaliteitsverbetering van de huurmarkt. Eigenaar-verhuurders kunnen eenzelfde begeleiding genieten als eigenaar-bewoners. Bovendien komen ze in aanmerking voor de huurmarktpremie tot 5.000 euro, als ze de woning aan een marktconforme huurprijs aanbieden. De voorwaarde is dat de eigenaar de woning 9 jaar lang verhuurt aan een afgesproken huurprijs opgenomen in het renovatiecontract met de stad. Deze ligt vaak iets lager dan de marktprijs. De eigenaar kan het pand verhuren aan de huidige huurder, een particuliere huurder of via een erkend stedelijk verhuurkantoor. Zo garanderen we naast kwaliteit ook de betaalbaarheid. Het aantal huurmarktpremies lag voor 2020 rond de 60 per jaar. Corona zorgde voor een sterke terugval, dit aantal is nadien niet volledig hersteld. De oorzaak daarvan is vooral te zoeken bij de steeds strengere energetische eisen die aan huurwoningen worden gesteld. Daardoor gaan eigenaars grondiger renoveren tot steeds kwalitatievere huurwoningen richting energielabel A of B, wat in lijn ligt met de doelstelling. De hogere investering schrikt anderzijds ook sommige eigenaars af, waardoor de renovaties in aantal wel afnemen. 

Aanpak appartementen 

Ongeveer 8% van de begeleidingen gaat door in appartementen. Goed voor een 98 appartementen in 2023. De meeste werken in appartementen waarvoor premies worden verkregen gaan over dakisolatie, verwarming en buitenschrijnwerk. Appartementen hebben doorgaans sowieso al een betere epc-score omdat de verschillende woonunits op elkaar aansluiten, daarom is het toe te juichen dat toch vooral ingezet wordt op energetische renovaties. Wat opvalt is dat weinig werken collectief aangepakt worden. Behalve dakisolatie, die collectief aangepakt wordt door de eigenaars van de bovenste appartementen, zijn de meeste uitgevoerde werken individuele werken binnen het appartement. Meergezinswoningen lenen zich nochtans bij uitstek voor een collectieve aanpak. Hier liggen dus nog kansen voor de toekomst. Meer en meer zal ingezet kunnen worden op collectieve renovaties vb. gevelisolatie, collectieve verwarming via warmtepompen, warmtenetten,…  

 

Zelf verbouwplannen? Meld je aan voor renovatiebegeleiding op kortrijk.be/renovatiebegeleiding of mail naar renovatie@kortrijk.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL