Vlaanderen geeft groen licht voor Ringtracé in opwaardering van kanaal Bossuit-Kortrijk

Belangrijke stap voor investering van 1 miljard euro in Zuid-West-Vlaamse economie kan beginnen

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project “Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk” goed. Daarbij wordt finaal de voorkeur uitgesproken voor één van de drie voorliggende scenario’s: het zogenaamd Ringtracé. In dit ontwerp wordt een nieuw stuk kanaal gegraven en kijkt men om de R8 daar zo goed als mogelijk bij te doen aansluiten met aandacht voor veiligere kruispunten en oversteken, veiligere fietspaden en nieuwe stukken groen. Het ontwerp voorkeursbesluit zal nu voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek.  

Cruciale link tussen Antwerpen en Parijs.

Kanaal5.jpg
  • jpg

Het kanaal Bossuit-Kortrijk vormt een cruciale link tussen de Leie en de Schelde. Het kanaal werd in de jaren ’70 verbreed en opgewaardeerd naar de Europese standaarden, maar een strook van 1,5 km doorheen het stedelijk gebied van Kortrijk (langs onder andere het openluchtzwembad Abdijkaai) werd nooit opgewaardeerd en heeft nog de standaarden van de 19e eeuw. Daardoor kunnen er nu enkel kleine schepen en plezierbootjes door het kanaal in Kortrijk passeren, waar je een flessenhals hebt tussen café De Lille en sportclub De Wikings. Hierdoor ontbreekt echter een essentiële schakel in het waterwegennetwerk tussen Antwerpen, Gent en Parijs.  

 

Dat terwijl er op dit moment juist hevig geïnvesteerd wordt in de waterverbinding tussen Parijs en Antwerpen. Langs Franse zijde wordt maar liefst 5,3 miljard euro geïnvesteerd in het Europees project Canal Seine-Nord Europe (CSNE) waarbij een nieuw kanaal wordt gegraven van 106 kilometer. Ook langs Vlaamse zijde wordt er sterk geïnvesteerd in het verbreden en uitdiepen van de waterweg met het Europees project Seine-Schelde Vlaanderen.  

 

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk kadert dan ook in de Vlaamse ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer te verhogen. Dit kanaal is een waardevolle schakel in het netwerk van waterwegen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Deze waterweg wordt een heuse water-snelweg die miljoenen vrachtwagens van de weg moet halen. Elk containerschip via de nieuwe verbinding kan namelijk gemakkelijk 180 vrachtwagens van de weg halen. Een enorme verlichting voor het druk wegverkeer op de E17 en in onze regio.  

Kanaal4.jpg
  • jpg

Bovendien zal de opwaardering van het kanaal het volledige gebied opwaarderen tussen Kortrijk en Avelgem. Onze regionale economie krijgt een enorme boost doordat de huidige en toekomstige bedrijventerreinen langs het kanaal een nieuw strategisch voordeel krijgen door aangesloten te worden op dit Europees waterwegennetwerk van de toekomst. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt vast dat heel wat bedrijven overwegen om de stap te maken naar het water om hun logistieke transporten te organiseren.  

Deze beslissing is dan ook een opsteker voor de bedrijven die in november 2023 door onderhoudswerkzaamheden ter hoogte van de sluis van Moen tijdelijk onbereikbaar werden voor de binnenvaart en die ook later dit jaar en in de komende jaren geconfronteerd worden met belangrijke stremmingen op de Leie en op de Schelde die ertoe dreigden dat de bedrijven onbereikbaar leken te worden.

Wat houdt het Ringtracé in?  

Kanaal3.png
  • png

Het Ringtracé houdt in dat vanaf de Stasegembrug, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd dat aansluit op de Leie. Ook bevat het Ringtracé de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie. In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het Ringtracé verder uitgewerkt en wordt o.a. de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald.  

Na uitgebreid onderzoek en na overleg met o.a. alle betrokken steden en gemeenten kwam het Ringtracé als voorkeurstracé uit de bus. Met het Ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook in de herinrichting van een deel van de R8 ter hoogte van den Hert en Kuurne.  

 

Dit maakt dat ook deze moeilijke kruispunten met erg veel ongevallen nu mee onder handen zullen worden genomen met veiligere fietsverbindingen en oversteken tussen Kortrijk, Kuurne en Harelbeke als gevolg. 

 

De keuze voor het Ringtracé betekent tot slot ook dat men er niet voor kiest om het bestaande tracé langs de Abdij- en Spinnerijkaai door te trekken. Hierdoor wordt een groot stuk Kortrijk terug vrijgegeven voor toekomstige stadsontwikkeling en kan het stuk kanaal in deze buurt waar nu al verschillende projecten lopen omgevormd worden naar een heuse watertuin met nadruk op recreatie.  

Simulatiebeeld 2 (c) Ruben D’Haene - Intercommunale Leiedal & Maarten Gheysen - Studio Uad
  • png
Simulatiebeeld 2 (c) Ruben D’Haene - Intercommunale Leiedal & Maarten Gheysen - Studio Uad
Simulatiebeeld (c) Ruben D’Haene - Intercommunale Leiedal & Maarten Gheysen - Studio Uad
  • png
Simulatiebeeld (c) Ruben D’Haene - Intercommunale Leiedal & Maarten Gheysen - Studio Uad

Dossier eindelijk gedeblokkeerd

Door de omvang van het project was de opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk sinds 2019 ingeschreven in het regeerakkoord als Vlaams complex project. Sinds 2021 zat het dossier echter geblokkeerd doordat een keuze moest worden gemaakt in het verder te onderzoeken scenario. Dit zorgde voor nog meer rechtsonzekerheid bij de buurtbewoners en de bedrijven die in het projectgebied wonen en die reeds tientallen jaren geconfronteerd worden met de vraag of hun eigendom finaal in het projectgebied zal liggen of niet.  

Vanuit de regio Zuid-West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen is de voorbije maanden dan ook hard gelobbyd om te komen tot een voorkeursbesluit. Met resultaat.  

Hoe gaat het nu verder?  

De Vlaamse Waterweg nv zal vanaf april een openbaar onderzoek organiseren. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om te reageren. Er zullen infomomenten georganiseerd worden waarop iedereen welkom is voor een toelichting en waar men vragen zal kunnen stellen aan de projectverantwoordelijken. Alle reacties worden na het openbaar onderzoek verwerkt, waarna de Vlaamse Regering een definitief voorkeursbesluit zal nemen. 

Meer info over de infodagen, het openbaar onderzoek en de manier waarop gereageerd kan worden zal binnenkort gepubliceerd worden op de projectwebsite www.planbk.be.  

Het ontwerp van voorkeursbesluit zal vanaf april voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek.  

Bij mijn terugkomst naar Kortrijk ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan om het dossier terug op de rails te krijgen want het zat vast, compleet vast. De bouw van een nieuw stuk kanaal wordt onze tweede grote Leiewerken. Het project geeft de nieuwe economie een boost omdat we dankzij het water tienduizenden vrachtwagens van de weg kunnen halen, het zorgt voor een vlottere en veiligere mobiliteit door de afwerking van de R8 (sinds 1977 onafgewerkt gebleven ter hoogte van Den Hert) en het kiest voor stadsvernieuwing voor het oostelijke deel van onze stad. Immers, het smalle kanaaldeel in Kortrijk van 1,5 km lang zal ingericht worden als een zwem- en recreatiezone, een watertuin en een plek voor watersport. De kades richten we in als een groene fiets- en wandelboulevard. Ook langs het nieuw te realiseren stuk kanaal ontstaan kansen voor groen, beleving en fietspaden. Het kanaaldossier zal het oostelijke deel van onze stad een ware metamorfose geven. Zo kunnen we dit stadsdeel - Kortrijk Oost is het grootste stadsdeel en telt 16.000 inwoners - omturnen tot een groene woonbuurt aan het water. De Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando en de Zwitserse landschapsarchitect Georges Descombes maakten al concrete plannen hiervoor. En ze zijn prachtig en veelbelovend. Vincent Van Quickenborne, Burgemeester Kortrijk en federaal parlementslid
Binnenvaart is de toekomst. Ons kanaal haalt duizenden vrachtwagens van de weg. Een goeie verbinding tussen Leie en Schelde zal ons helpen om veel interessante bedrijven aan te trekken en onze groeibedrijven hier te houden. Ik wil uitdrukkelijk onze burgemeester Vincent bedanken met wie ik samen aan de kar mocht trekken bij de Vlaamse Regering om deze belangrijke stap erdoor te krijgen. Axel Ronse, Vlaams parlementslid en schepen van cultuur Kortrijk
Deze beslissing van de Vlaamse regering is een belangrijke stap in het vastleggen van het tracé van het kanaal, waardoor veel rechtsonzekerheid in het gebied kan opgeheven worden. De verbinding finaliseren tussen de Schelde en de Leie is cruciaal om de economie verder te verduurzamen en onze logistieke sleutelpositie te verankeren. Het voorgestelde gebiedsprogramma zal daarenboven de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten van Zuid-West-Vlaanderen versterken. Jean de Béthune, gedeputeerde voor Economie en Streekontwikkeling West-Vlaanderen 
Met een duidelijke keuze voor het Ringtrace wordt ook de doortrekking van het bestaande trace langs de Abdij- en Spinnerijkaai niet weerhouden. Dit biedt formidabele kansen op het vlak van stadsvernieuwing. Zo kunnen we op termijn dit stadsdeel omturnen tot een groene woonbuurt met plaats voor recreatie en natuurontwikkeling aan het water. Nu al zijn er verschillende woonprojecten in aanvraag en in aanbouw zoals de site Bruynooghe en Sluis9. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing Kortrijk 
Goed dat er duidelijkheid is, dit is het best mogelijke tracé, maar in het openbaar onderzoek moet de economische en ecologische meerwaarde aan bod komen en bovenal is de prioriteit dat de hele R8 aangepakt wordt en verkeersveilig gemaakt. Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat
Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een belangrijke missing link om de bedrijven een volwaardige ontsluiting te bieden. Nu kunnen ze bijna niets anders doen dan de vele miljoenen tonnen goederen opnieuw over de weg sturen. Dat moet zo snel mogelijk veranderen. Het voorkeursbesluit geeft duidelijk aan waar het nieuw te graven kanaal zal komen. Dit zorgt voor rechtszekerheid en tegelijk is het een niet mis te verstane boodschap naar de bedrijven toe dat het loont om in te zetten op multimodale ontsluiting en dus in te zetten op de modal shift waarbij verschillende vervoersmodi gecombineerd worden. De beslissing om meer te investeren in West-Vlaamse infrastructuur is ook niet meer dan terecht. Jarenlang zijn we als regio onderbedeeld geweest. Tijd om dat te veranderen. Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL