Kortrijk is een stad die leeft, die zorgt voor haar inwoners en waar het goed wonen is

Resultaten Stadsmonitor 2023 bekend

In Kortrijk geven we om elkaar. We wonen graag in onze stad, voelen ons thuis in de buurt en nemen actief deel aan sport, activiteiten, cultuur en evenementen. We blinken uit in voorzieningen en activiteiten voor jong en oud. Kortrijkzanen ervaren minder betalingsmoeilijkheden dan in andere centrumsteden en we behalen topscores op vlak van gezondheids- en ouderenvoorzieningen. Kortrijk staat in de top 3 van centrumsteden die volop inzetten op duurzaam wonen en het vertrouwen in de politie is nergens zo groot. En de tevredenheid onder Kortrijkzanen met betrekking tot fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid bereikt een historisch hoogtepunt. Dat alles lezen we in de Stadsmonitor, de driejaarlijkse Vlaamse bevraging van de burger. Deze vond plaats in mei en juni 2023. 656 inwoners (of 35% van de aangeschreven Kortrijkzanen) gaven hun ongezouten mening. We lijsten de meeste opvallende cijfers op.   

Een stad die leeft

Kortrijk leeft meer dan ooit! Maar liefst 82% van de Kortrijkzanen is tevreden over het ruime aanbod aan uitgaansgelegenheden en meer dan drie vierde van de Kortrijkzanen (78%) vindt dat er voldoende activiteiten zijn in hun stad. Twee sterke scores waarmee we top 3 plaatsen veroveren tussen de andere centrumsteden. Ook opvallend: als enige centrumstad in Vlaanderen ziet Kortrijk een positieve trend in de tevredenheid over de winkelvoorzieningen tot 82%.

 

Kortrijk mag met recht en reden pronken met de titel Kindvriendelijke Stad: de tevredenheid over de activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar (57%) en jongeren boven de 12 jaar (53%) is in Kortrijk het hoogst van alle centrumsteden!  Ook is de Kortrijkzaan heel blij met de speelplekken voor kinderen (69%) en met de jongerenvoorzieningen in de stad (64%). Goed voor een bronzen en zilveren medaille onder de centrumsteden. Ook voor ouderen heeft Kortrijk heel wat te bieden. Kortrijkzanen zijn ook meer dan gemiddeld tevreden over het aanbod aan activiteiten voor ouderen in de buurt (54%).  

 

Kortrijk zet zich met het project United Spurs ook op de kaart als topsportstad. Maar liefst 85% van de Kortrijkzanen is tevreden over de sportvoorzieningen in de stad, opnieuw een stijging met 3% tegenover 2020 en de derde beste plek onder de centrumsteden. 

Ook op cultureel vlak hebben we in Kortrijk heel wat te bieden als kandidaat Culturele Hoofdstad 2030. Maar liefst 84% is tevreden over de cultuurvoorzieningen in de stad. Opnieuw een stijging van 2% met 2020 en dan moeten onze nieuwe tentoonstellingssite Abby en de vernieuwde Schouwburg hun deuren zelfs nog openen. 

 

Maar liefst 9 op de 10 Kortrijkzanen is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in de stad en ook buiten Kortrijk stijgt de interesse in het onderwijsaanbod van onze hogescholen en universiteiten. Het aantal jongeren dat in Kortrijk komt studeren blijft, nog elk jaar stijgen, met dit jaar voor het eerst meer dan  16.000 studenten. 

 

Het geluksgevoel van de Kortrijkzanen is met 82,5% gemiddeld hoger dan dat in de andere centrumsteden. Bijna 9 op 10 (88%) van de Kortrijkzanen woont graag in onze stad en 71% is er ook ronduit trots op. Net als in de andere centrumsteden zakte het algemeen vertrouwen in het stadsbestuur. Nochtans zijn Kortrijkzanen meer dan in de andere centrumsteden tevreden over hun consultatie door (35%) en de communicatie vanuit het stadsbestuur (56%). Ze zijn ook meer tevreden over de informatie die ze krijgen rond activiteiten (83%), voorzieningen (71%) en nieuwe ingrepen of plannen in de stad (67%). 

Een stad waar het goed wonen is  

Uit de Stadsmonitor blijkt dat de Kortrijkse bewoners een hechte band hebben met de mensen in hun omgeving. Maar liefst 91% van de Kortrijkzanen heeft een groot vertrouwen in zijn medemens. Ze voelen zich thuis in hun buurt (86%) en bij hun buurtbewoners (71%). Buren helpen elkaar in Kortrijk ook meer dan in andere centrumsteden (64%) en gaan gemakkelijker in gesprek met elkaar (78%). Ook meer dan in andere centrumsteden vinden Kortrijkzanen dat er voldoende ontmoetingsplaatsen in hun buurt zijn (77%). De voorbije jaren kwamen er dan ook heel wat mooie plekjes bij in Kortrijk. Denk aan het Nelson Mandelapark, de verlaagde Leieboorden en het nieuwe Groeningepark. En er staan er nog heel wat op de planning.

 

Kortrijk blijft in tegenstelling tot veel andere steden een betaalbare centrumstad, waar minder inwoners betalingsmoeilijkheden voor hun woning ondervinden. Het aandeel inwoners dat meer dan 30% van haar inkomen spendeert aan wonen, daalde zelfs licht tegenover 2020. De Kortrijkse renovatiepremies en de Vlaamse verbouwpremies werpen hun vruchten af. Zeker in combinatie met het advies op maat van onze renovatiebegeleiders, want de Kortrijkse huizen staan in de top 3 van meest energiezuinige en -recupererende woningen onder de Vlaamse centrumsteden (54%). Vooral het aandeel zonnepanelen (40%), dak- of zolderisolatie (88%), dubbel of driedubbel glas (94%) en regenwaterputten (54%) ligt erg hoog. En het is nog lang niet gedaan: maar liefst 1 op 3 geeft aan binnenkort te willen gaan renoveren. De toekomst is dus verzekerd.

 

Er  wordt sterk ingezet op de vergroening van onze stad. De tevredenheid over het groen in de stad (75%) en in de buurt (77%) zit respectievelijk op en boven het gemiddelde van de centrumsteden. Vergroening vormt een rode draad doorheen al onze grote maar ook vele kleinere stadsprojecten, we zijn ervan overtuigd dat de tevredenheid nog verder zal toenemen de komende jaren. De investeringen in natuur, waar onze stad echt nood aan heeft, worden gezien: de tevredenheid over natuur- en groenvoorzieningen stijgt naar 75%.

 

De Kortrijkzaan is meer tevreden over de netheid van zijn straten en voetpaden (63%) en de algemene netheid in het centrum (77%) dan in de andere centrumsteden. Ook de tevredenheid over de huisvuilvoorzieningen zit intussen weer in stijgende lijn met een opvallend sterke stijging van 65% naar 73%.

 

We zien ook dat steeds meer Kortrijkzanen, intussen al 79%, de fiets nemen of te voet gaan om korte afstanden te overbruggen. Tegelijk blijft het autobezit en autogebruik bovengemiddeld hoog in Kortrijk. 58% van de Kortrijkzanen vindt dat er voldoende parkeersplaatsen zijn in de buurt, gemiddeld is dit 46% over alle centrumsteden heen. Net als het aanbod groeit ook de tevredenheid over deelmobiliteit (deelauto’s, -fietsen, -steps, …) in Kortrijk (van 44% in 2020 naar 57%). Op vlak van te snel verkeer en sluipverkeer zien we een verbetering in vergelijking met de voorgaande jaren: 37% geeft aan last te hebben van te snel verkeer in de buurt en 26% van sluipverkeer. Ook de tevredenheid over autovrije en autoluwe zones in de stad groeit significant (van 54% naar 65%) 

 

Kortrijk blijft goed op weg om een echte fietsstad te worden. Dat zagen we al aan de goede resultaten voor Kortrijk bij opeenvolgende verkiezingen voor de titel van Fietsstad van Vlaanderen. De tevredenheid over het aantal fietspaden (62%), fietsstallingen (38%) en fietsveiligheid (57%) blijft stijgen en zit ook nu weer in de top drie van de Vlaamse centrumsteden. Hetzelfde geldt voor het aantal Kortrijkzanen dat vindt dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in de buurt, waar we met 48% een topscore behalen.  De tevredenheid over de voetpaden in de buurt kent een daling van 50% naar 47%. De voorbije jaren is net meer geïnvesteerd in heraanleg en herstel van voetpaden, maar vermoedelijk heeft deze daling te maken met de versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk in Kortrijk. In Kortrijk zijn deze werken vroeger opgestart dan in vele andere steden en in 2023 waren er volop werken bezig.  

Een stad die zorgt voor al haar inwoners 

Net zoals in 2020, blijkt dat Kortrijkzanen minder betalingsmoeilijkheden ervaren dan in de meeste andere centrumsteden. De Kortrijkzanen ervaren opvallend minder betalingsmoeilijkheden als het gaat om voeding (2,8%) en kinderopvang (0,4%). Onze sterke sociale dienstverlening, met onder andere specifieke premies kinderopvang voor kwetsbare gezinnen en een uitgebreid aanbod aan betaalbare gezonde maaltijden, heeft hier zeker aan bijgedragen. We zien wel een stijging van de cijfers ten aanzien van 2020, de opeenvolging van crisissen laat zich ook in Kortrijk voelen. De subjectieve armoede, het aandeel mensen dat aangeeft moeilijk rond te komen met hun inkomen, is ook gestegen maar blijft onder het gemiddelde van de centrumsteden (16%).

 

Ook met de zorg voor onze inwoners zet Kortrijk sterke scores neer. We landen steeds in de top drie als het gaat over de tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen (92%), de aanwezigheid van huisartsen in de buurt (80%) en de ouderenvoorzieningen (80%). Ook in Kortrijk voelen we echter de impact van de vergrijzing en het tekort aan zorgverleners. Daarom nemen we nieuwe initiatieven vanuit Zorg Kortrijk en versterken we de samenwerking tussen ons Wijkgericht Sociaal Werk en de eerstelijnszorg in Kortrijk. Op vlak van aanbod voorschoolse kinderopvang is Kortrijk inmiddels gestegen van de vierde naar de derde plaats onder de centrumsteden (58%, cijfers Kind en Gezin). De tevredenheid over de kinderopvang blijft bovengemiddeld goed (eveneens 58%) onder de Kortrijkzanen, al merken we een significante daling bij alle centrumsteden als gevolg van de crisis in de kinderopvang. Kortrijk blijft koploper wat het aantal plaatsen in woonzorgcentra betreft.

 

Met het vertrouwen in het mooie werk van onze lokale politie halen we de hoogste score binnen de Vlaamse centrumsteden. Daarmee zet de politiezone Vlas onder leiding van korpschef Devriendt een knappe score neer. Zijn gedreven aanpak zorgt duidelijk voor stijgende cijfers.

Toch is het veiligheidsgevoel van de Kortrijkzaan in het stadcentrum licht gedaald tegenover 2020. Want Kortrijkzanen ervaren, net zoals in de andere centrumsteden, een stijging van problemen met drugsdealing, vervuiling en vandalisme.  Kortrijk zet hier wel een betere score neer dan het gemiddelde van de andere centrumsteden. Samen met politiezone Vlas werken we elke dag aan de aanpak van deze uitdaging. 

De tevredenheid over de loketvoorzieningen daalde licht tegenover 2020. Al gaven de inwoners wel hun tevredenheid aan over de digitale dienstverlening: die is zelfs 5% hoger dan het gemiddelde van de andere centrumsteden. Met de Virtuele Assistent die in het najaar van 2023 gelanceerd werd, namen we alvast een nieuwe belangrijke sprong in de digitale dienstverlening. We werken dan ook vol goede moed verder aan een evenwichtige balans tussen de digitalisering van onze diensten en een goed persoonlijk contact met onze bewoners. 

FINF-Infographic.png
  • png

 Het volledige rapport vind je op Gemeente in vogelvlucht | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be)

 

 

 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL