Stad Kortrijk selecteert 5 kandidaten voor herontwikkeling van site Sint-Vincentius aan het Begijnhofpark

De afbraak van de site Sint-Vincentius is afgerond. De voormalige rusthuissite van 6.256m² speelt een belangrijke rol in de heraanleg van het historische hart van de stad. Nu de afbraakwerken zijn afgerond kan overgegaan worden tot de volgende fase van het project: de herbebouwing van een deel van de gesloopte site. Daarvoor heeft de stad nu 5 geïnteresseerde kandidaten geselecteerd.

Heraanleg van het historisch hart

De werken aan het historisch hart gaan goed vooruit. De totaalrenovatie van het Begijnhof werd twee jaar geleden al afgerond, de heraanleg van de middeleeuwse straatjes tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Grote Markt is volop aan de gang en in het Begijnhofpark wordt hard gewerkt aan het nieuwe museum Abby in de Groeningeabdij. Ook de Sint-Vincentiussite aan het Begijnhofpark speelt een belangrijke rol in deze heraanleg van het historische hart van de stad. 

De afbraakwerken zijn ondertussen nagenoeg afgerond door aannemer Monseré uit Meulebeke. De kostprijs van de afbraakwerken en de voorbereidende werken en onderzoeken bedraagt +/- 820.000 euro. Het archeologisch onderzoek bracht resten van de voormalige muur van de 16de-eeuwse Groeningeabdij naar boven. Door een groot deel van het voormalige rusthuis te slopen, krijgen de 14de-eeuwse artillerietoren en de Onze-Lieve-Vrouwekerk veel meer ademruimte. Waar het oude Sint-Vincentius vroeger bijna tegen de kerk plakte, is er nu 20 meter ruimte. Daardoor kan ook de middeleeuwse burchtmuur rond de kerk blootgelegd worden en is er zelfs plaats voor de aanleg van 350 m² nieuwe waterpartijen rond de kerk. Ook de bouwlijn aan de kant van het Begijnhofpark schuift zo’n 15 meter achteruit. Daardoor wordt het park 2.600 m² groter, een uitbreiding van maar liefst 30% extra Begijnhofpark (8.100 m² (0,81ha) naar 10.700 m² (1,07ha)).

Sint-Vincentius.JPG
  • JPG
Sint-Vincentius.JPG

Verkoopdossier

Een deel van de gesloopte Sint-Vincentiussite wordt opnieuw ontwikkeld. De footprint van de herontwikkeling is een stuk compacter dan de oorspronkelijke site en bedraagt nog 2.620m². Voor de herontwikkeling van deze zone werd in juni van dit jaar een overheidsopdracht gepubliceerd. Die procedure loopt in twee fasen, een selectiefase en een offertefase. De eerste fase leverde zeven geïnteresseerde kandidaten op. Op basis van hun visie, referenties en financiële draagkracht heeft de stad nu vijf kandidaten geselecteerd om een offerte in te dienen:

- CAAAP

- Chapter George / Vitruvi Estates

- Grondig

- GML Estate

- Monument Real Estate Development / Monument Real Estate

Door de afbraak van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius krijgt de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Artellerietoren meer ademruimte en wordt het park 30% groter. Tegen de zomer van 2024 zullen we een ontwerp geselecteerd hebben dat zich perfect inpast in de historische omgeving. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing

Woonproject binnen de historische omgeving

De stad legt de krijtlijnen vast in een bestek waarmee de kandidaten aan de slag kunnen. Het ontwerp voor de site Sint-Vincentius dient de ambities van het Woonplan concreet te maken.

- Een zuivere woonontwikkeling, met de focus op gezinsvriendelijk wonen in de binnenstad

- Een referentie bouwhoogte van 3 bouwlagen + dak en maximale te realiseren bruto vloeroppervlakte van 3.400m²

- Een verplicht aandeel sociale huurwoningen van minstens 20% die zullen worden beheerd door de eengemaakte woonmaatschappij SW+

- Architecturale kwaliteit ingepast in zijn historische context. Het project dient zich als het ware gepast en bescheiden in zijn omgeving in te nestelen, “alsof het er altijd al zo geweest is.” 

Verdere timing

Dit bestek voor de 2de fase ligt ter goedkeuring voor in de gemeenteraad van 11 december 2023. De geselecteerde kandidaten maken een ontwerp en brengen een bod uit tot aankoop tegen midden maart 2024. Het College van Burgemeester en Schepen zal op basis van de criteria de verkoop toewijzen. De boordeling van stedenbouwkundige inpassing, architecturale kwaliteit en programma zal gebeuren door een jury van experten die een advies uitbrengen. In die jury zit o.a. een afvaardiging van de Vlaamse Bouwmeester en de administratie Erfgoed Vlaanderen. 

Geschiedenis Sint-Vincentiussite

De voormalige Sint-Vincentiussite in de Groeningestraat is 6.256 m² groot. In 1947 opende het Sint-Vincentiusziekenhuis er de deuren, vanaf 1984 was het een rust- en verzorgingstehuis voor ouderen. De gebouwen kwamen leeg te staan door de bouw van het AZ Groeninge, dat een fusie is van vier Kortrijkse ziekenhuizen.  

 

Door die fusie kwam in 2010 de Sint-Niklaascampus op de Houtmarkt vrij. Stad Kortrijk en het voormalige  Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk werkten samen met het AZ Groeninge, de vzw Sint-Vincentius en de Zusters van het Geloof een scenario uit om het rusthuis Sint-Vincentius te herlokaliseren op de Sint-Niklaascampus. De vzw Sint-Vincentius kocht de campus over en bouwde er vanaf 2014 een nieuw woonzorgcentrum. 

 

De laatste rusthuisbewoners verhuisden in december 2017 van de Groeningestraat naar de nieuwbouw op de Houtmarkt. Sindsdien zijn de oude Sint-Vincentiusgebouwen volledig eigendom van Stad Kortrijk. De stad kocht ze voor 4,1 miljoen euro met het oog op de heraanleg van het historisch centrum. 

Persvoorstelling (c) Kortrijk
  • jpeg
Persvoorstelling (c) Kortrijk

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL