In 2029 hoogwaardig openbaar vervoer tussen centrum en Hoog Kortrijk

De binnenstad van Kortrijk en Hoog Kortrijk zijn stadspolen in volle ontwikkeling. Om deze ontwikkeling duurzaam te faciliteren staan er de komende jaren heel wat projecten op stapel. Stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn spraken vandaag af in Kortrijk om toe te lichten hoe al deze projecten op elkaar zullen worden afgestemd om op die manier de grootst mogelijke synergie te realiseren.

Visual HOV (c) Kortrijk
  • jpg
Visual HOV (c) Kortrijk

 

De Kortrijkse stedelijke Noord-Zuid-as verbindt de binnenstad en het station met Hoog Kortrijk. Zowel Hoog Kortrijk als het centrum van Kortrijk zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sterke stadspolen, en die ontwikkeling zet zich door. Op Hoog Kortrijk wordt het regionale bedrijvenpark verder uitgebouwd en verdicht. De universiteits- en hogeschoolcampussen investeren in nieuwe (onderzoeks-)gebouwen en opleidingen waardoor het aantal studenten verder stijgt. Het fusieziekenhuis AZ Groeninge breidt de komende jaren verder uit en ook site Xpo wordt versterkt met aanvullende functies.

 

Daarnaast wordt ook het Stationsproject gerealiseerd. De verdere ontwikkeling van deze stadspolen zal in de toekomst voor een nog groter aantal verplaatsingen zorgen. Om deze verplaatsingen op een duurzame manier te faciliteren, is het de ambitie om het station op een sterke manier te verknopen met het stadscentrum via een Hoogwaardig Openbaar-Vervoer-lijn (HOV). 

Het is de doelstelling van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met de stad Kortrijk, AWV en De Lijn om een globale en geïntegreerde ruimtelijke strategie en samenwerking op te zetten voor de HOV-verbinding én de stedelijke ontwikkelings-as tussen Station Kortrijk en Hoog Kortrijk. Door deze ambities sterker op elkaar te betrekken kunnen de omliggende stadsdelen en (bovenlokale) programma’s sterk afgestemd worden met het aanbod openbaar vervoer. Zo wordt een performant, leesbaar en gebruiksvriendelijk netwerk met een aanzienlijk bedieningspotentieel gerealiseerd. Hierdoor kan het project evolueren naar een integraal en krachtig stadsvernieuwingsproject waarbij de ambities elkaar gaan versterken.

Om deze ambities waar te maken, gaan de stad Kortrijk, AWV en De Lijn nauw samenwerken. Deze samenwerking wordt op korte termijn ook geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 partijen. De samenwerkingsovereenkomst brengt de 3 betrokken partijen samen in de realisatie van verschillende verbonden projecten waarbij ze zich engageren om ervoor te ijveren om alles te realiseren tegen eind 2029, zodat het geheel operationeel is tegen begin 2030.

Deze projecten zijn:

  • Het uitzetten en implementeren van de globale visie op het betrokken gebied binnen een integraal stadsvernieuwingsproject
  • De herinrichting van de stedelijke HOV-as Kortrijk in 2 fases:

- fase 1 omgeving tunnel Doorniksepoort tot omgeving kruispunt Universiteitslaan (realisatie 2027-2029)

- fase 2 (lus onderwijsinstellingen en bediening AZ Groeninge) (realisatie 2030-2032)

  • De vervangingsinvestering van de brug Doorniksesteenweg over de E17 (bouw 2026-2028)
  • De herstructurering van de AWV site op Hoog Kortrijk en de bouw van een extra stelplaats  door De Lijn (ingebruikname eind 2028)
  • De realisatie van de wegenis (Minister Tacklaan) langs het station Kortrijk binnen een globale visie van rotonde tot rotonde binnen het project van de stationsomgeving (einde 2029)
Na de woorden volgen nu de daden. Er worden al meer dan 15 jaar plannen gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen het stadscentrum en Hoog Kortrijk. Met deze samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, AWV en De Lijn lossen we de beloftes in. Dit wordt een van de belangrijkste projecten van de volgende bestuursperiode. Het openbaar vervoer tussen het station en hoog Kortrijk moet frequenter, vlotter en comfortabeler om deze stadsdelen beter te verbinden. Er is heel wat bedrijvigheid op Hoog Kortrijk. Er zijn de bedrijvenparken President Kennedypark en Beneluxpark met hun werknemers, hogeschool Vives en universiteit Kulak met duizenden studenten, er is het ziekenhuis AZ Groeninge en Kortrijk Xpo met beurzen die tienduizenden bezoekers trekken. Die moeten allemaal veel vlotter kunnen pendelen van en naar het centrum en het station. Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk
Met het project HOV Kortrijk wil De Lijn samen met de stad en AWV een modal shift realiseren tussen het station en de site Hoog Kortrijk door het aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer dat vlot, betrouwbaar en toegankelijk is. Met ruime elektrische HOV-bussen zullen reizigers zich snel en met een hoge frequentie kunnen verplaatsen. Naast het voorzien van de nodige HOV-voertuigen voor de bediening tussen het station en hoog Kortrijk is ook de aanpak van de wegenis van de HOV-as door AWV nodig voor een vlotte doorstroming. De huidige stelplaats aan de Weggevoerdenlaan in Kortrijk is te klein geworden, zeker als we rekening houden met de toekomstig ontwikkelingen. Daarom voorzien we ook de bouw van een bijkomende nieuwe stelplaats op Hoog Kortrijk. Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn 
Bij AWV dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. We zetten onze schouders dan ook onder projecten die bijdragen tot een modal shift, waarbij weggebruikers opteren voor alternatieven voor de auto. Dat doen we in dit project door in te zetten op veilige en comfortabele fietspaden en de aanleg van aparte busbanen op de N50 Doorniksesteenweg. Op die manier verbeteren we zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid van de omgeving. In het kader van de klimaatdoelstellingen heeft AWV bovendien de ambitie om energieneutrale kantoren te realiseren. Een reorganisatie van de gebouwen op ons eigen terrein leent zich hier perfect toe en maakt van de gelegenheid gebruik om de ruimte-inname te beperken waardoor er plaats vrijkomt voor een stelplaats van De Lijn. AWV zal dus haar terrein en gebouwen delen met De Lijn. Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer
De Doorniksewijk-Doorniksesteenweg (N50) is een belangrijke mobiliteitsader die het centrum van onze stad verbindt met Hoog Kortrijk. Maar deze 3 kilometer lange noord-zuidas is zoveel meer dan louter een drukke invalsweg. Het is een levensader van onze stad met onderwijsinstellingen, handelszaken en kantoren. Bovendien zijn er nog heel wat grote projecten in volle ontwikkeling die deze as zullen versterken. We willen er een mooie boulevard van maken met vlot openbaar verkeer en ook veel meer groen. Met de AWV-site is de geschikte locatie gevonden voor de stelplaats en het laadstation voor de bussen. En met een nieuwe brug ter hoogte van de huidige brandweerkazerne maken we niet alleen meer plaats voor fietsers, maar ook een bredere verbinding met site Xpo. Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwing Kortrijk
Kortrijk staat aan de vooravond van een ambitieuze stadsvernieuwing, waar de binnenstad en Hoog Kortrijk als bloeiende stadspolen centraal staan. In een doordachte samenwerking tussen de stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer, en De Lijn worden diverse projecten gelanceerd om de Noord-Zuid-as te versterken. Met een focus op duurzame mobiliteit wordt het station verbonden met het stadscentrum via een geplande Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn. Deze integrale aanpak omvat de herinrichting van de stedelijke HOV-as, vervangingsinvesteringen van cruciale infrastructuur zoals de Doorniksesteenweg-brug, en de ontwikkeling van Hoog Kortrijk tot een dynamisch regionaal knooppunt. De gezamenlijke inzet van de betrokken partijen belooft een vernieuwde stad met een performant en gebruiksvriendelijk netwerk, waar mobiliteit en stadsontwikkeling hand in hand gaan. Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk
HOV Kortrijk (c) Kortrijk
  • jpeg
HOV Kortrijk (c) Kortrijk
  • jpeg
HOV Kortrijk (c) Kortrijk
  • jpeg
logo_awvdelijn.png
  • png

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL