Stedenband met Marokkaanse stad officieel met eerste werkbezoek in Kortrijk

Van zondag 12 november tot donderdag 16 november is een delegatie van de Marokkaanse stad Chefchaouen op bezoek in Kortrijk. Na de goedkeuring van de nieuwe stedenband door de gemeenteraad, met steun van het Wereldhuis West-Vlaanderen, volgt nu de officiële ondertekening van de thematische samenwerking en zijn er verschillende werkbezoeken gepland. De stedenband zorgt voor meer expertise en informatie-uitwisseling rond duurzaamheid, klimaat, natuur, energie en leefbaarheid tussen beide steden. Nog een sterke troef: structurele kennisuitwisseling en talentontwikkeling tussen studenten en jeugdwelzijnswerk van beide steden.

Chefchaouen (c) Kortrijk
  • jpeg
Chefchaouen (c) Kortrijk
  • jpeg
Chefchaouen (c) Kortrijk13 at 14.43.57.jpeg
  • jpeg

Vandaag, maandag 13 november, wordt de thematische samenwerking officieel betekend. De komende dagen volgt het echte werk. Samen met experts van de stad onderneemt de delegatie verschillende werkbezoeken. Op de agenda: bezoek aan IMOG, Howest, bezoek aan het Talassemtanepark (het tijdelijke omgedoopte Stadsgroen Marionetten) en verschillende inhoudelijke werksessies waar expertise wordt uitgewisseld rond onder andere hernieuwbare energie, natuuruitbreiding en groene stadsontwikkeling, afvalbeleid en mobiliteit.

Tijdens het werkbezoek worden de komende acties voorbereid waarbij we Kortrijkse onderwijsinstellingen - zowel hoger als secundair onderwijs - nauw betrekken. Met als doel: het uitwisselen van de expertise die beide steden rijk is. Ook sociaal-sportieve en culturele uitwisselingen worden georganiseerd. Daarbij geven we Kortrijkse jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren, de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprojecten. Dat doen we onder andere in samenwerking met het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk van AjKo, de sociale partners van de stad en de sociaal-sportieve werkingen in beide steden. Bert Herrewyn, schepen van Mondiaal Beleid en Kinderen en Jongeren

Chefchaouen?

Chefchaouen is een stad in het noorden van Marokko met ca. 43.000 inwoners. In 2010 werd de stad als “Ville écologique” uitgeroepen en maakt sindsdien werk van een stevig klimaatbeleid. De stad doet grote investeringen in hernieuwbare energie, onder andere via zonnepanelen, meer bomen in de stad en natuur rondom en wordt hierin nationaal als voortrekker gezien. Ook Kortrijk zet zich in voor een duurzame, leefbare stad van de toekomst met onder andere meer groen in de binnenstad, de uitbreiding van natuur in de stad en deelgemeenten en innovatieve manieren van energiegebruik zoals een warmtenet voor de gebouwen van Kortrijk Weide.

Een stedenband met 4 doelstellingen voor meer expertise:

1. Maatregelen om de klimaatverandering te verzachten en zich eraan aan te passen

- Chefchaouen krijgt een sterkere capaciteit op vlak van duurzaam afvalbeleid. Dit via expertise uitwisseling met afvalexperts uit beide steden of regio’s.

- Beide steden krijgen meer groene publieke plekken in de stad, via expertise uitwisselingen leren we over duurzame groene ruimte.

- We planten in Kortrijk meer (fruit)bomen en leggen nieuwe groene plekjes aan.

- We werken samen aan een duurzaam mobiliteitsplan voor Chefchaouen, via expertise uitwisseling met mobiliteitsexperts uit beide steden.

 2. Bewustmaking en betrokkenheid van de burgers rond klimaat, energie en duurzame ontwikkeling

- We sensibiliseren onze burgers over de mondiale uitdagingen van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

- We maken onze samenwerking breed bekend bij onze burgers.

 3. Institutionele capaciteitsopbouw van beide steden

- Beide steden participeren intenser rond agenda 2030.

- We wisselen expertise uit rond relevante beleidsthema’s.

- We wisselen stagiairs uit vanuit verschillende onderwijsinstellingen.

- We zoeken financiële middelen om onze samenwerking uit te breiden.

 4. Educatieve, sportieve, culturele en toeristische uitwisselingen

Een sterke troef van de nieuwe stedenband is de mogelijkheid voor Kortrijkse jongeren en studenten om Chefchaouen en zijn inwoners te leren kennen en tegelijk aan kennis- en talentontwikkeling te doen. Zo is Howest alvast nauw betrokken. De hogeschool ondersteunt de steden om projecten rond klimaat, natuur en leefmilieu wetenschappelijk te onderbouwen door studenten hun (buitenlandse) stages en onderzoeksprojecten aan de stedenband te koppelen. Maar de mogelijkheden tot uitwisseling gaan ook breder met de organisatie van sociaal-sportieve en culturele uitwisselingen voor jongeren met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren via onder andere het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk Ajko.

De stad investeert jaarlijks 20.000 euro om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Hiervan draagt het Wereldhuis West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen) via subsidie 15.000 euro bij. 7.500 euro gaat naar investeringen in acties in Chefchaouen, 12.500 euro is bestemd voor acties in Kortrijk.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL