Stad en partners lanceren infokanaal voor ouders van experimenterende tieners

Stad Kortrijk lanceert in samenwerking met PZ Vlas, AZ Groeninge en CAW Zuid-West-Vlaanderen een infokanaal voor leerkrachten en ouders van tieners die experimenteren met drugs. Het doel is enerzijds om leerkrachten een overzichtelijk pakket aan te bieden waarmee ze in de klas aan de slag kunnen, anderzijds om ouders met vragen beter te bereiken en hen aan de hand van 50 filmpjes te informeren. Want zij zijn de eersten die veranderingen of problemen bij hun kinderen kunnen vaststellen.

Infokanaal drugs (c) Kortrijk
  • jpeg
Infokanaal drugs (c) Kortrijk

Preventief werken

Het idee voor het infokanaal komt van Jurgen Verleyen, drugspreventiemedewerker bij Stad Kortrijk. Hij gaat geregeld langs op scholen om te spreken over drugs, maar hij zocht ook een manier om die lessen beter beschikbaar te maken voor leerkrachten en om ouders thuis beter te bereiken en informeren.

Niet om een heksenjacht op experimenterende tieners in Kortrijk te openen. Wel om de ouders alerter te maken voor veranderingen of problemen bij hun kinderen. En de ouders erop te wijzen dat er ook bij hen een verantwoordelijkheid rust.

Want jongeren opvoeden tijdens de adolescentieperiode kan pittig zijn. Experimenteergedrag hoort bij de ontwikkelingsfases die ze ondergaan. Ze verleggen grenzen om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij worden ze helaas ook geconfronteerd met verdovende middelen.

50 filmpjes over 4 thema’s

Samen met PZ Vlas, AZ Groeninge en het CAW Zuid-West-Vlaanderen maakte de Stad 50 filmpjes onderverdeeld in 4 thema’s: de adolescentieperiode, verdovende middelen, een vinger aan de pols houden en de beste aanpak.

Schermopname (10).png
  • png

Aan de hand van deze eenvoudige filmpjes willen de partners een aantal zaken verklaren in het gedrag van adolescenten, informeren over verdovende middelen als alcohol, cannabis en lachgas en ouders uitleggen hoe ze het best aanpakken als hun tiener (de focus ligt op jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud) gaat experimenteren. Zo wordt het begrip en inzicht bij de ouders groter en kunnen ze gepast reageren.

De filmpjes zijn geen kant-en-klare oplossing, maar vragen van de ouders een inspanning om met de informatie aan de slag te gaan. Ze zijn te raadplegen via kortrijk.be/drugspreventie. Ouders die nog vragen of bezorgdheden hebben, kunnen bij preventieadviseur Jurgen Verleyen terecht voor vrijblijvende informatie. Bij een problematiek wordt voor gepaste hulp doorverwezen naar Kompas vzw.

Repressief werken

Naast het preventieve luik versterkt de stad samen met de politiezone Vlas ook haar repressieve luik. Ze doet dat op vier verschillende domeinen:

1. Gerichte drugscontroles, vaak in samenwerking met partners zoals de NMBS, De Lijn, de sociale inspectie,...

Een opsomming van de belangrijkste controleacties dit jaar:

- Januari: grote controleactie in station waarbij 1.200 reizigers worden gescreend, 44 personen door de drughond worden aangeduid en 17 bezitters een proces-verbaal of onmiddellijke schikking krijgen.

- Februari: gerichte controleacties op bussen van De Lijn in samenwerking met De Lijn. 483 reizigers worden gescreend en er worden 2 pv’s voor drugsbezit opgemaakt.

- Maart: gerichte controleactie in de cafés. 230 personen worden gecontroleerd, 11 personen worden door de drughond aangeduid en 5 bezitters krijgen een pv of onmiddellijke schikking.

- April: opnieuw gerichte controleacties op bussen van De Lijn. 850 personen over 31 bussen worden gecontroleerd, 9 personen worden aangeduid door de drugshond, 2 personen krijgen pv of onmiddellijke schikking voor bezit.

- Mei: tijdens een controleactie van specifieke treinen in het station worden 42 reizigers gescreend met 7 pv’s voor bezit als gevolg. Later die maand volgen er gerichte controles in de stadsparken, 54 personen worden gescreend en er worden 2 pv's voor bezit opgemaakt. Tot slot is de politie volop aanwezig op Sinksen, wat resulteert in 6 pv's voor bezit en de aanhouding van 1 drugsdealer.

- Juni: opnieuw een grote actie in de stationsomgeving, ditmaal met versterking van agenten uit de politieschool. 1.500 personen worden gescreend, 53 personen worden door de drugshond aangeduid en er volgen 23 pv's en schikkingen.

- Juli: een gerichte controle wordt gevoerd in de grote stadsparken, er worden 2 pv's voor bezit opgemaakt.

- Augustus: een politiecontrole resulteert in de arrestatie van 3 drugsdealers na een wilde achtervolging. Tijdens Kamping Kitsch wordt in samenwerking met de organisatie een heus politiedorp uitgebouwd ter controle. 3.370 bezoekers worden gescreend aan de hand van 5 drugshonden. Bij 60 mensen worden drugs vastgesteld, ze krijgen een pv of een onmiddellijke schikking maar dienen het festival onmiddellijk te verlaten.

- September: gerichte controleactie in het station in samenwerking met de politie van Tourcoing. In totaal 32 agenten en 2 drugshonden screenen zo'n 1.000 reizigers en 9 personen krijgen een pv.

2. Verkeerscontroles gericht op alcohol en drugs

Elke maand zijn er verschillende verkeerscontroles waarbij gecontroleerd wordt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Wie betrapt wordt, verliest meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs.

3. Controleacties in scholen

De politie organiseert verschillende keren per jaar controleacties in de scholen, dit in samenwerking met de schooldirecties. Over welke scholen het gaat, wordt niet gecommuniceerd, om de goede samenwerking met de scholen niet onder druk te zetten. Maar iedere school in Kortrijk met bezorgdheden kan steeds een beroep doen op de politiezone Vlas om dergelijke discrete acties te organiseren. Dat heeft zowel een repressief als een ontradend effect binnen die scholen.

4. Overlastpatrouilles

Tot slot organiseert de politie geregeld acties waarbij een hele avond lang alle bekende overlastplaatsen en parken systematisch worden gecontroleerd. Recent werden op zo'n ronde 36 personen gecontroleerd en 3 pv's voor bezit opgemaakt. Om die reden is en blijft het belangrijk om gebruik van drugs te melden bij de politiezone. Op basis hiervan kunnen plaatsen worden opgenomen in deze gerichte overlastpatrouilles.

Met de stad blijven we hard werken om drugs aan te pakken. We doen dat zowel repressief, met tal van controleacties, als preventief. Via dit infokanaal hopen we scholen te ondersteunen als ze leerlingen willen informeren over drugs en ook ouders beter te bereiken, want voor hen zijn er geen leermomenten. Daar willen we als stad iets aan doen. Dankzij deze overzichtelijke website met filmpjes hebben ouders nu zelf een tool in handen voor als ze problemen of veranderingen bij hun tieners vaststellen. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk
Als lokale politie zijn we alvast opgetogen dat wij dankzij deze informatieve filmpjes niet alleen de jongeren maar vooral ook de ouders kunnen bereiken en informeren over alcohol-, drug- en lachgasgebruik. Onze specialisten zijn heel vertrouwd met de risico’s en het effect van deze roesmiddelen op jonge mensen. Het is enerzijds onze taak als politieorganisatie om overtredingen op deze specifieke wetgeving aan te pakken en te verbaliseren. Anderzijds en nog veel beter is om zoals nu, al in een vroeger stadium, samen te werken met andere partners om het preventieve luik een belangrijke plaats te geven. We zijn ervan overtuigd dat we zo al heel wat jongeren én hun ouders kunnen doen beseffen dat het experimenteren niet altijd even onschuldig blijft. Jari Amerijckx, hoofdinspecteur politiezone Vlas
De gezondheidsrisico’s van alcohol op lichaam en geest zijn niet te onderschatten. Ook op lange termijn hebben ze nefaste effecten. Teveel en te vaak alcohol drinken zorgt voor leverschade. Naast het verslavende effect mogen ook de mentale aspecten niet vergeten worden. Overdreven gebruik van alcohol kan niet alleen leiden tot geheugenstoornissen en depressie maar ook resulteren in karakterveranderingen. En er is ook een sterke link met verschillende soorten kankers.  Ine Dekimpe, adjunct-hoofdverpleegkundige De Dam - az groeninge
Samen leven met een tiener is niet altijd eenvoudig. De adolescentieperiode stelt ouders en tieners voor verschillende uitdagingen. Ouders voorzien van meer handvaten in deze woelige periode is noodzakelijk zodat ouders en tieners elkaar beter kunnen begrijpen en toenadering zoeken. Pascal Heytens, algemeen directeur CAW Zuid-West-Vlaanderen

Vormingen en ontlenen materiaal

Daarnaast organiseert de Stad samen met een professionele partner gratis vormingen voor ouders of leerkrachten rond thema’s zoals opvoeding of verdovende middelen. De vorming of infoavond kan eveneens worden aangevraagd via kortrijk.be/drugspreventie.

Tot slot ontleent de Stad materiaal zoals promillebrillen om de invloed van alcohol te ervaren en 'de rode bal' om sociale vaardigheden van jongeren te versterken. Wie wil kan ook een alcohol- of cannabisquiz en de film Afblijven aanvragen.

Meer info:

Jurgen Verleyen, drugspreventiemedewerker Stad Kortrijk, 0492 23 50 30, Jurgen.verleyen@kortrijk.be

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL