ONDER EMBARGO TOT 19 SEPTEMBER OM 19.30 UUR

Heraanleg Bellegemkerkdreef op 25 september van start

Nu de voorbereidende nutswerken achter de rug zijn, gaat de heraanleg van de Bellegemkerkdreef op 25 september van start. De Bellegemkerkdreef wordt heringericht met meer groen, duidelijke parkeerstroken, ruimte voor regenwater en een veilige schoolomgeving. De werken worden gefaseerd uitgevoerd door de firma NV Bernard Ockier uit Otegem. De kostprijs bedraagt 273.000 euro.

De Bellegemkerkdreef kreeg het tijdens de werken aan het woonzorgcentrum De Zon zwaar te verduren. Na deze werken werd er in functie van een veilige schoolomgeving, als eerste maatregel, éénrichtingsverkeer ingevoerd in de straat. Stad Kortrijk besliste om daarna de Bellegemkerkdreef verder te vernieuwen. In november 2022 werd een infomoment georganiseerd voor de buurt. Aan de hand van een eerste voorontwerp ging de stad in gesprek met de school en de bewoners. Uit dit infomoment kwamen heel wat waardevolle insteken (meer groen, fietsstraat, extra verkeersdrempel, organiseren van het parkeren, …) die we samen met het studiebureau Witteveen+Bos verwerkt hebben in het ontwerp. Het ontwerp werd in mei 2023 voorgesteld aan de ruime buurt en werd positief onthaald.

Op 25 september begint de transformatie van Bellegemkerkdreef, met een grote investering in vergroening en veiligheid. Eénrichtingsverkeer zorgde al voor een veilige schoolomgeving, maar nu komt er meer groen, duidelijke parkeerstroken, en lokale wateropvang. We luisterden naar de buurt en verwerkten waardevolle suggesties, waaronder een fietsstraat en extra verkeersdrempels. In mei 2023 werd het ontwerp positief ontvangen. Binnenkort hebben we een vernieuwde, groenere en veiligere Bellegemkerkdreef, inclusief een fietsstraat als onderdeel van een grotere fietszone in Bellegem. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Bellegemkerkdreef 1.jpg
  • jpg
Bellegemkerkdreef 2.jpg
  • jpg

De volledige rijweg krijgt een nieuwe asfalttoplaag. Het parkeren wordt georganiseerd in afgebakende parkeerstroken (met verfmarkering en plantvakken). Ter hoogte van de zijstraten worden de voetpaden doorgetrokken en over het volledige tracé worden boom- en plantvakken voorzien. Op vraag van de inwoners voorzien we snelheidsremmende maatregelen: de bestaande verkeerdrempel (thv huisnr 4) krijgt een opwaardering en er komt een tweede verkeersdrempel (thv huisnr 10). Naast vergroening is er ook aandacht voor extra waterbuffering. Een aantal onverharde bermen worden in een komvorm aangelegd om regenwater ter plaatse te laten infiltreren (wadi).

Ter hoogte van de Kloosterdreef leggen we een extra voetpad aan (kant van Bellegemkerkdreef 4) om zo een comfortabele verbinding te maken met de achterliggende trage weg. Het voetpad aan de overzijde zal onthard worden. Vanaf de Kloosterdreef (richting centrum) blijft de huidige éénrichtingsstraat behouden. Om dit visueel duidelijker te maken zal de rijweg versmald worden. De vrijgekomen ruimte vullen we in met een wadi, parkeerstroken, extra groen en voetpaduitstulpingen. Ter hoogte van het Bellepad wordt een zebrapad voorzien. Om de toegankelijkheid te verhogen leggen we de boordsteen verlaagd aan. Ter hoogte van de in- en uitgang van de kleuterschool wordt een breder voetpad voorzien voor de wachtende ouders en aan de lagere school worden twee brede zebrapaden aangelegd.

Fietszone Bellegem

Vanaf de lagere school (richting centrum) wordt de Bellegemkerkdreef aangepast naar een fietsstraat. Dit stukje fietsstraat zal onderdeel uitmaken van een grotere fietszone in Bellegem.

Fasering van de werken

De eerste fase tussen Kloosterdreef en Dottenijsestraat start op 25 september en duurt tot eind oktober.

Verkeerssituatie:

- Werkzone overdag afgesloten voor verkeer

- 2de deel Bellegemkerkdreef blijft éénrichtingsverkeer

- Omleiding via Kloosterdreef

Tijdens deze werken in de Bellegemkerkdreef zijn er ook in de Bellegemsestraat nutswerken bezig. Deze zone is afgesloten voor doorgaand verkeer en heeft zijn eigen omleidingen. De fietsomleiding voor deze nutswerken verloopt via het zomerplein.

De start van de tweede fase tussen St. Amanduskerk en Kloosterdreef is voorzien na de herfstvakantie, van zodra de nutswerken in de Bellegemsestraat voldoende zijn opgeschoven en de fietsomleiding niet meer van toepassing is. De werken duren tot eind december.

Verkeerssituatie:

- Werkzone overdag afgesloten voor verkeer

- 1ste deel Bellegemkerkdreef terug open in beide richtingen

- Geen omleidingen voorzien

EXTRA VOOR PERS

De timing en fasering van de werken wordt toegelicht tijdens een infomoment op dinsdag 19 september om 19.30 uur in VBS Bellegem. De info uit dit persbericht blijft onder embargo tot de start van dit infomoment (= 19.30u).

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL