Kortrijk houdt digitaal referendum over al dan niet gedoofd blijven van straatverlichting

Inspraak van de Kortrijkzanen is een belangrijk thema in het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'. Daarom organiseert de stad jaarlijks een digitaal referendum. Dit jaar mogen de inwoners meebeslissen over het al dan niet gedoofd blijven van de openbare straatverlichting. Blijven de lichten volledig aan tijdens de nacht of gaan we over naar een aangepast brandregime dat rekening houdt met de feedback van de inwoners? Het college van burgemeester en schepenen besliste op 28 augustus om deze vraag voor te leggen aan de gemeenteraad op 11 september. Na goedkeuring van de gemeenteraadsleden gaat de stad over tot de praktische organisatie van het digitaal referendum 2023.

De vraag luidt als volgt:

We wijzigen de uren van de openbare verlichting. Momenteel is deze gedoofd (op bepaalde locaties) van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 6 uur. Waar geef jij de voorkeur aan?

  • Doof de verlichting van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 5 uur om blijvend energie te besparen.
  • Laat de verlichting de hele nacht branden.

Let wel: het is niet overal donker tijdens de nacht. Gewestwegen, gevaarlijke kruispunten en stads- en dorpscentra blijven gedurende de ganse nacht verlicht. Het overzicht kan je terugvinden op https://www.kortrijk.be/openbare-verlichting

In oktober 2022 ging Fluvius aan de slag met de aanpassing van de openbare verlichting. In totaal moesten hiervoor 600 'borden' manueel aangepast worden. De omschakelperiode duurde zo'n tweetal maanden. Een klein jaar later ontvingen we 109 meldingen via 1777. Vaak van mensen die in een ploegsysteem werken en al voor 6u 's morgens op pad zijn. Een terechte opmerking, daarom besliste het stadsbestuur om het brandregime minstens al een uur te vervroegen van 6u naar 5u. Daarnaast liepen ook meldingen binnen van mensen met de vraag om de verlichting terug aan te schakelen omwille van een onveiligheidsgevoel.

Met dit digitaal referendum wil de stad de Kortrijkzanen nu laten meebeslissen over het al dan niet gedoofd blijven van de straatverlichting. Voor alle duidelijkheid: we wijzigen niets aan de zones, enkel de uren stellen we in vraag.

Het digitaal referendum heeft bovendien een niet geringe financiële impact. In 2022-2023 leverde het doven een besparing op van € 590.000. Op basis van de huidige energieprijzen maakten we een berekening op voor de beide scenario's.

  • Scenario A (aanpassen uren naar 23 tot 5 uur) = jaarlijkse kost van €44.000
  • Scenario B (terug hele nacht laten branden) = jaarlijkse kost van €343.000

De stad moet in beide gevallen dus op zoek naar een andere besparing.

Het doven van de verlichting op bepaalde punten in de stad was een maatregel die we omwille van de energiecrisis noodgedwongen namen in 2022. De stad gaat altijd zorgzaam om met energie, en al zeker in tijden van schaarste. Heel wat steden en gemeenten beslisten ondertussen al om de verlichting terug aan te schakelen. De publieke opinie is verdeeld over dit thema. Vandaar dat we deze vraag voorleggen aan alle Kortrijkzanen.  Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk
Als deel van het 11-puntenplan energie waren we de eerste stad in Vlaanderen om onze openbare verlichting te doven. Dit had een directe impact op de energiefactuur van onze stad. Vandaag zijn de energieprijzen aan het normaliseren. Na een jaar laten we de evaluatie nu aan al onze Kortrijkzanen. De vraag is er dan ook een die voor elke burger van de stad van belang is en waar eenieder een mening over heeft. Ik ben alvast benieuwd naar het resultaat. Wouter Allijns, schepen van Energie
Deze zomer werden we door heel veel fietsers aangesproken op de vaak wel heel erg donkere fietsroutes. Dat is een terechte bekommernis. Maar ook over de zorg voor ons klimaat en energieverbruik liggen heel wat mensen wakker. Laten we de keuze dus overlaten aan de wijsheid van de Kortrijkzanen. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit
Het doven van de openbare verlichting was vorig jaar noodzakelijk om de begroting in evenwicht te houden in tijden van torenhoge energieprijzen. Ook al zijn de prijzen intussen terug genormaliseerd, het is belangrijk om te duiden dat het nog steeds een grote financiële impact zou hebben als de openbare verlichting terug de ganse nacht gaat branden. Als de burger daarvoor kiest, zal er ergens anders op bespaard moeten worden. Kelly Detavernier, schepen van Financiën

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL