Kortrijk blijft strijden voor gender- en seksuele gelijkheid op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Kortrijk tolereert het niet dat mensen worden gediscrimineerd op basis van afkomst, inkomen, leeftijd, sociaaleconomische positie, huidskleur, geaardheid (LGBTI+) of welke grond dan ook. Ondanks een goed Europees rapport voor België voor gender- en seksuele diversiteit, blijkt dat verdere actie nodig blijft. Het Kortrijkse actieplan dat voor de toetreding tot het Europese Rainbow Cities Network werd gepresenteerd, wordt ook dit jaar verder aangescherpt. Een toelichting van de voornaamste acties:

Actie 1: Kortrijk is lid van Rainbow Cities Network en bouwt het lokale netwerk uit met een Regenboogplatform en een pop-up Regenboogcafé

Het Regenboogcafé startte zomer 2022 en kent een succesvolle eerste werkingsperiode met ongeveer 40 aanwezigen per werkingsmoment. Het Regenboogplatform, een netwerk die vrijwilligers van bestaande lokale LGBTI+ verenigingen (Go-out!, Liever Gelijk, QACE en De Woensdagploeg) en nieuwe vrijwilligers, werkt steeds nauwer samen. Zo zijn er naast het maandelijkse openingsmoment van het café verschillende activiteiten doorheen het jaar met mooie opkomst.

Actie 2: We beschermen inwoners en zorgen ervoor dat slachtoffers klacht indienen

Via het meldpunt en infowebsite Over Je Grens kunnen mensen die te maken krijgen met seksueel geweld, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of racisme meer informatie krijgen over wat te ondernemen, kunnen een (anonieme) melding maken en rechtstreeks in contact komen met Politiezone Vlas, waar een hoofdinspecteur specifiek bevoegd is voor deze materie. De website werd sinds de oprichting in mei 2022 1.700 keer bezocht.

Uit cijfers van PZ Vlas blijkt dat 17 processen-verbaal werden opgesteld die vallen onder haatmisdrijven. 5 daarvan zijn LGBTI+ gerelateerd.

Maar er blijft een blinde vlek van voorvallen die niet worden gemeld. Een voorval van intimidatie gaat vaak gepaard met schaamte, of mensen weten niet goed wat de precieze stappen na een aangifte zijn. De stad zet in op extra sensibilisering en bekendmaking van het meldpunt tijdens grote events. Net zoals tijdens o.a. Student Welcome, wordt op de Sinkenfeesten een nieuwe communicatiecampagne gelanceerd in samenwerking met PZ Vlas en het Regenboogcafé met een infostand op de Grote Markt en de verdeling van een Regenbooggazette.

Actie 3: We organiseren omstaandertrainingen tegen grensoverschrijdend gedrag

Als mensen een voorval van ongewenst gedrag of intimidatie zien, weten ze vaak niet hoe te reageren. Nochtans kan een tussenkomst erger voorkomen. En het zorgt ervoor dat het slachtoffer wordt opgevangen en dat de situatie gemeld wordt aan de politie.

We starten met het aanbieden van gratis omstaanderstrainingen voor alle Kortrijkse inwoners. De vorming duurt twee uur, waarin er tips gegeven worden hoe je als omstaander of getuige omgaat met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. De eerste training gaat door op donderdag 22 juni om 18u30 in het stadhuis. Inschrijven kan vanaf 22 mei via de website Over Je Grens. In het najaar worden nieuwe omstaanderstrainingen ingepland. Later meer hierover.

Actie 4: Sensibiliseringscampagnes bij jonge Kortrijkzanen

Scholen spelen een belangrijke rol bij de vorming en openheid rond seksuele gelijkheid en diversiteit. De stad promoot en ondersteunt de sensibiliseringscampagne PAARS in alle Kortrijkse onderwijsinstellingen. De campagne voorziet informatie en manieren voor jongeren én leerkrachten om open om te gaan met het thema.

De blijvende inzet op scholen werkt, tegenover vorig jaar tekenen dubbel zoveel scholen in op de campagne. De 14 deelnemende schoolcampussen: Don Boscocollege, RHIZO Lifestyle- en Sportschool, RHIZO OLV Vlaanderen, Guldensporencollege Kaai, RHIZO Zorgkrachtschool, Centrum Duaal Leren en Werken, Bubao BEMOK, Athena 3 Hofsteden en GO 3 Hofsteden, VBS Watermolen, BS De Kleine Kunstgalerij, 't Vier, De Lage Kouter en Vrije Centrumschool Marke. 

Actie 5: In Kortrijk mag iedereen zichzelf zijn en dat tonen we

Na Kortrijk, Heule en Rollegem krijgen nu ook Marke en Kooigem hun eigen regenboogzebrapad. En elke internationale dag tegen homofobie en transfobie wordt in Kortrijk gesteund met een grote vlaggenactie die elk jaar groeit. Ook dit jaar hangen er regenboogvlaggen uit op prominente plaatsen, verspreid over de stadskern en de deelgemeenten, onder meer bij het politiecommissariaat en verschillende jeugdhuizen.

Ook dit jaar wordt het concrete actieplan om gelijke kansen en non-discriminatie te bevorderen aangescherpt. We zetten extra in op de zogenaamde blinde vlek: voorvallen van intimidatie of grensoverschrijdend gedrag die wel gebeuren, maar nog niet gemeld worden of waar op het moment zelf niet ingegrepen wordt. We versterken de communicatie rond het meldpunt Over Je Grens en benadrukken de nauwkeurige opvolging door Politiezone Vlas. Daarnaast bieden we vanaf nu omstaanderstrainingen aan waarbij we mensen informeren over hoe ze best actie ondernemen wanneer ze grensoverschrijdend gedrag, ook breder dan enkel intimidatie o.b.v. seksuele geaardheid, zien. Voornamelijk om het voorval snel kort te sluiten maar ook om te zorgen dat het effectief gemeld wordt zodat juridische opvolging mogelijk is. Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen 
In Kortrijk strijden we elke dag tegen homofobie en transfobie met ons Plan Samenleven. Sinds 2020 werken we aan een LGBTQ+ vriendelijker klimaat, zowel in onze openbare ruimte als de scholen. Om intimidatie aan te pakken, starten we in juni ook met gratis omstaanderstrainingen voor alle Kortrijkse inwoners. We hebben de ambitie om de meest inclusieve stad te zijn. Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, moet gelijkwaardige kansen krijgen en zich welkom voelen.  Ruth Vandenberghe, burgemeester
Een regenboogzebrapad is een symbolische daad maar in Kortrijk staat dit symbool garant voor een sterk beleid. Na het eerste regenboogzebrapad op de Grote Markt voorzien we elke deelgemeente van een regenboogzebrapad. Dit jaar zijn Marke en Kooigem aan de beurt. Daarmee tonen we zichtbaar dat het ons menens is. Hier is iedereen welkom. Love is love.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Inzet op sensibilisering en nultolerantie blijft nodig

ILGA-Europe, de Europese koepel van LGBTI+ organisaties, communiceerde vorige week de Rainbow Index 2023. Dat is de jaarlijkse evaluatie van wetgeving en beleid rond gender- en seksuele diversiteit van 49 Europese landen. De Rainbow Map beoordeelt hen op 6 categorieën, kent een ‘score’ toe van 0 tot 100% en rangschikt hen volgens dat percentage. Met goed nieuws, want in de index stijgt België met 76% naar de tweede plaats, mede doordat de strafwet heeft opgenomen dat een aanval op gender- en seksuele diversiteit als bezwarende factor kunnen ingezet worden bij een strafbepaling.

Maar, zo geeft Çavaria (de Vlaamse koepel van LGBTI+ organisaties) mee, de vooruitgang in wetgeving beantwoordt niet altijd aan de werkelijkheid die LGBTQI+ personen in het dagelijks leven ervaren. Verbale en fysieke in de publieke ruimte, onveiligheid en uitsluiting blijven bestaan. Daarom is het belangrijk dat er ook lokaal blijvend ingezet wordt op sensibilisering én een kordate aanpak tegen homo- en genderfobie. De belangrijkste actiepunten en nieuwe acties hieronder opgelijst.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL