Meer veilige en energiezuinige lokalen voor jeugdverenigingen dankzij nieuw subsidiereglement

Het Masterplan Jeugdinfrastructuur is deze legislatuur een van de speerpunten om de stad beter te maken voor alle kinderen en jongeren. Met het plan wil de stad de jeugdverenigingen verder versterken met kwaliteitsvolle lokalen en hen ondersteunen in hun werking. Hun gebouwen worden aangepast aan de huidige veiligheids- en energienormen en krijgen een duurzaam karakter. Om het Masterplan kracht bij te zetten, werd de renovatiesubsidie in 2020 uitgebreid en gemoderniseerd.

En dat brengt op. Waar de covid-pandemie het belang aantoonde van kwaliteitsvol jeugdwerk voor het sociale en mentale welzijn van jongeren, betekent de focus op energiezuinige gebouwen een welgekome ondersteuning om de facturen van de verenigingen te dempen in de huidige energiecrisis. Sinds de start van het vernieuwde reglement werden in sneltempo van niet minder dan 10 jeugdverenigingen hun lokalen veiliger en energiezuiniger gemaakt, goed voor een investering van 237.000 euro.

Zo zag Scouts & Gidsen Willem van Saeftinghe hun gebouw volledig geïsoleerd en werden de lokalen voorzien van energiezuinige verwarmings- en elektriciteitsinstallaties. Ook bij Scouts & Gidsen Gulden Vlies, Chiro Knipoog en KSA Adelaars werd de verwarmingsinstallatie van hun lokalen vernieuwd. In de gebouwen van Chiro Don Bosco werden de keuken brandveilig gemaakt, het 25 jaar oude sanitair en de nooddeuren vernieuwd en een recuperatiesysteem aangelegd voor regenwater. Daardoor kunnen ze nu van regenwater gebruik maken voor de toiletten, waterspelletjes,...

Ook bij Scouts Groeninge werden de keuken en de lokalen brandveiliger gemaakt door een brandluik en nooddeuren. Chiro Korneelke in Aalbeke kon een beroep doen op de subsidie voor veiligheidscoördinatie en een EPB-verslaggeving in het kader van een loodsrenovatie. Ajko vzw kon via het reglement nieuw sanitair plaatsen in het Boothuis en Speelpleinwerking Rodenburg - die voorheen geen beroep kon doen op de subsidie - kreeg zo ondersteuning voor extra muur- en dakisolatie, een degelijke vloer en een veiligere elektriciteitsinstallatie.

Naast deze realisaties, staan nog op de planning: bij Ro-Chiro wordt een groot deel van het dakwerk vernieuwd en geïsoleerd, een modern branddetectiesysteem geplaatst en de verlichting energiebesparend gemaakt. Bij Chiro Korneelke wordt een akoestische wand geplaatst om minder geluidsoverdracht te hebben naar de aanpalende woning, Wildebras ziet zijn oude loods vernieuwd in een circulair gebouw en Bolwerk wordt ondersteund voor de algemene renovatiewerken van hun site.

Nieuw is dat we bij elke jeugdvereniging een energiescan uitvoeren. Op basis van het resultaat zijn er energiebesparende aanpassingen mogelijk, dit in samenwerking met het Vlaams departement Jeugd. Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

De 4 krachtlijnen van het nieuwe subsidiereglement die deze opwaardering mogelijk maken:

1. Meer jeugdverenigingen komen in aanmerking: een gelijke ondersteuning voor elke vereniging, ongeacht of ze in een stadsgebouw, een eigen gebouw, een gehuurd gebouw of via een andere constructie gehuisvest zijn. Nu kunnen ook speelpleinwerkingen intekenen.

2. Uitbreiding van de toepassingsgebieden: waar vroeger enkel projecten voor veiligheid en duurzaamheid konden ingediend worden - begrippen die zeer ruim geïnterpreteerd werden - zijn nu andere thema’s opgenomen: werken die het lokaal toegankelijker maken, aanpassingen vanwege een sterk gewijzigd ledenaantal, het verhogen van de inbraakveiligheid, werken om de hygiëne te verbeteren, normale instandhoudingswerken, aanpassingen om het lokaal deelbaar te maken voor andere gebruikers (met uitzondering van overnachting), kosten voor schade door inbraak, vandalisme, storm, water, brand, ... (voor zover de verzekering deze niet dekt).

3. Moderne procedure met meer ondersteuning: De jeugdverenigingen krijgen vanaf de start van hun project inhoudelijke ondersteuning. Vroeger werd eerst een aanvraag ingediend en was er pas nadien advies van experts. We draaiden deze aanpak om: de lokalenondersteuner van JC Tranzit en verschillende experten van de stad worden van bij het begin betrokken om tot een volledig plan te komen. Op die manier komt bij de subsidieaanvraag een degelijk dossier binnen.

4. Financieel eenvoudiger om aan te vragen: het bedrag wordt in één keer uitbetaald en dient binnen de twee jaar verantwoord te zijn. Waar vroeger met 80% voorschot en 20% na verantwoording gewerkt werd, is er nu 100% voorfinanciering. Niet elke vereniging kon immers de 20% zelf voorschieten bij grote werken. Het dossier wordt door de lokalenondersteuner van JC Tranzit ook tijdens de uitvoering verder opgevolgd en verantwoording moet nog steeds ingediend worden. Er kan dus op een grote basis van vertrouwen gewerkt worden. Deze manier van werken beperkt de dossierlast voor jeugdvereniging en stad.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL