Sint-Corneliuskerk heropent met buurtbib en muziekklassen

De herbestemming van de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke is afgerond. Anderhalf jaar na de start van de werken hebben het Conservatorium en de buurtbibliotheek hun intrek genomen in de kerk, waar ook nog plaats is voor kleinere liturgische diensten.

Conservatorium en bibliotheek in de kerk

De Sint-Corneliuskerk op Aalbekeplaats onderging een grondige transformatie. Zo bieden de zijbeuken van de kerk voortaan ruimte aan de buurtbibliotheek van Aalbeke en vier muziekklassen van het Conservatorium. Die functies komen over van het Oud Gemeentehuis. De klaslokalen en de bib zijn toegankelijk vanaf een centrale foyer die ook dienst doet als polyvalente ruimte voor lezingen en concerten of als leeszaal voor de bib. De buitenstructuur van de kerk bleef zo goed als volledig behouden. De waardevolle brandglasramen werden gerenoveerd en voorzien van een beschermende voorzetbeglazing. Het dak kreeg nieuwe ramen die daglicht binnentrekken in de centrale foyer. Ook de kant van de bibliotheek kreeg nieuwe ramen en een toegang tot een terras.

Sint-Corneliuskapel voor intieme erediensten

In de kerk is ook nog plaats voor kerkelijke erediensten. Die vinden plaats in het voormalig koorgedeelte, dat werd omgedoopt tot de Sint-Corneliuskapel en waar plaats is voor 80 stoelen. Er zullen voornamelijk diensten in intieme sfeer plaatsvinden, zoals de devotie aan Sint-Cornelius.

Feestelijke opening op 1 oktober

Het ontwerp is van urbain architectencollectief uit Gent. Urbain stond in voor de opmaak van het kerkenplan Kortrijk, waarin een toekomstvisie voor 25 parochiekerken van Kortrijk werd uitgestippeld. Ze werken aan ontwerpmatige haalbaarheidsonderzoeken voor verschillende parochiekerken in Vlaanderen, waarvan een aantal door hen ook concreet uitgewerkt en gerealiseerd worden. Het collectief stond ook in voor de verbouwing en uitbreiding van het OC De Troubadour in Bissegem. Het volledige project van de nevenbestemming kostte 2,4 miljoen. De Vlaamse overheid investeerde 337.000 euro aan subsidies, Provincie West-Vlaanderen 100.000 euro. Zodra alle diensten verhuisd zijn en het OC afgewerkt is, worden het Oud Gemeentehuis op Aalbekeplaats, de Brandweerkazerne in de Bergstraat en ‘t Skut in de Lauwestraat verkocht. De officiële opening van de kerk vindt plaats op zaterdag 1 oktober van 14 uur tot 17 uur.

Deze multifunctionele Sint-Corneliuskerk is het uithangbord van de vernieuwing die we in Aalbeke doorvoeren. Door in totaal 2.850 m² gemeenschapsruimte her in te richten, versterken we de dorpskern. We investeerden 5 miljoen euro. Het totaalproject zal een nieuwe wind doen waaien door het Aalbeekse verenigingsleven. Het mooie is ook dat dit het resultaat is van een geslaagd participatietraject met het kerkbestuur, de architect en de Aalbeekse verenigingen en bewoners. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing
Het Kortrijkse Kerkenplan krijgt steeds meer vorm! In de prachtig vernieuwde Sint-Corneliuskerk bewijzen we dat nevenbestemmingen werken: we laten liturgie en cultuur hand in hand gaan. Zo maken we onze kerken sterker, want zij vormer de identiteit van de buurten en de lokale gemeenschappen. Kelly Detavernier, schepen van Kerkfabrieken en Deeltijds Kunstonderwijs
Ik denk dat Aalbeke terecht fier mag zijn op deze unieke kerk, die opnieuw ten volle haar rol als belangrijke ontmoetingsplek opneemt. Naast de bib en het Conservatorium kunnen ook de Aalbeekse verenigingen hier terecht om te vergaderen of om activiteiten te organiseren. Ondertussen wordt hard verdergewerkt aan de renovatie en de uitbreiding van het OC. Die werken zullen in het voorjaar van volgend jaar afgerond zijn.  Stephanie Demeyer, schepen van Deelgemeenten en OC's
De buurtbibliotheek van Aalbeke komt nu in een prachtige setting terecht! We blijven inzetten op onze buurtbibliotheken: nadat we eerder al de openingsuren verruimden in Kooigem en Rollegem, krijgt Aalbeke er nu een pareltje bij.  Axel Ronse, schepen van Cultuur
 Als bakens markeren kerken met hun kerktorens niet enkel plaatsen, maar ook herinneringen en gebeurtenissen. De bestaansreden van de kerk lag afgelopen decennia in haar religieuze oorsprong. Binnen de verschuivende maatschappelijke kaders is deze oorsprong op de helling komen te staan, maar de gebouwen blijven overeind. De specifieke structuren dagen ons uit. Telkens gebouwd volgens vooropgestelde principes, telkens op een andere manier en op een andere plek gematerialiseerd, gegroeid en vergroeid. Ze zijn als sacrale ruimte opgezet van en voor de gemeenschap. Vandaag is de vraag naar de betekenis van onze ruimtelijke omgeving meer dan ooit aan de orde. Nu kerkgebouwen vrijkomen, schuilt de uitdaging erin om deze structuren opnieuw in te zetten als antwoord op nieuwe maatschappelijke noden, wensen en mogelijkheden. Het is een uitdaging te zien welke nieuwe of vernieuwende mediërende rol ze kunnen spelen tussen individu en collectief. Onze ambitie reikt dan ook verder dan louter het opnieuw bestemmen van een gebouw. We trachten in te spelen op de betekenis van het gebouw en haar ruimtelijke omgeving.  David Claus, urbain architectencollectief 
Herbestemming kerk aalbeke (c) Kortrijk
  • png
Herbestemming kerk aalbeke (c) Kortrijk
  • png
Herbestemming kerk Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpg
Herbestemming kerk Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpg
Herbestemming kerk Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpg
Herbestemming kerk Aalbeke (c) Kortrijk
  • jpg

Archeologische vondsten

Tijdens de werken aan de vloer kwamen mooie archeologische vondsten aan het licht. Ze tonen een rijke geschiedenis die minstens tot in de middeleeuwen teruggaat. Archeologen van BAAC (in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed) konden verschillende funderingen vrijleggen van verschillende voorgangers van de kerk. Het is dankzij de graafwerken over het volledige oppervlak van de kerk dat deze oude kerkfases in hun geheel in kaart kunnen worden gebracht. De romaanse kerk blijkt eerder een robuuste kapel, gebouwd met Doornikse steen die via de Schelde werd aangevoerd. In een volgende fase werd de kapel uitgebreid met vooral baksteen. De huidige kerk werd uiteindelijk nog groter van oppervlakte waarbij een deel van het oude kerkhof werd opgenomen in de zijbeuken. Dat laatste verklaart ook waarom binnen de kerk ook een aantal skeletten werden aangetroffen, zowel in het koor, het voorportaal als de zijbeuken. Het lijkt vooral te gaan om mensen die begraven zijn op het kerkhof van vóór de uitbreiding van de kerk in de 18de eeuw. De stad bekijkt om een bord te voorzien in de vernieuwde infrastructuur waarin de resultaten van het archeologisch onderzoek zichtbaar worden voor de bezoekers. 

Meer info:

David claus, ir. architect urbain architectencollectief, 0498 64 10 95, david.claus@urbain-ac.be, www.urbain-ac.be

 

 

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL