Wijk Hemelweg in Heule heraangelegd: een duurzame wijk voor de toekomst.

RosaLaperelaan1.jpg
  • jpg

Stukgereden groenzones en verouderde voetpaden vormden de aanleiding voor vele terechte meldingen met de vraag om de wijk op te waarderen. Kortrijk bleef niet bij de pakken zitten en zette in op een volledig vernieuwing van het openbaar domein in De Rosa Laperelaan, de Hemelweg en de Koning Boudewijnlaan.

Het gaat om een heraanleg gericht op de toekomst met veel aandacht voor buurtgroen en lokale infiltratie van regenwater, dit afgestemd op de (parkeer) noden van de wijk. Groenzones werden heringericht en infiltratie van water werd verzekerd zonder het parkeren in het gedrang te brengen. Meer specifiek werden alle voetpaden vernieuwd en werden de parkeerstroken aangelegd met waterdoorlatende grasdallen. De stad ging nog verder en verving met dit project maar liefst 540m² onnodige beton door groen. Zo wordt de omgeving van de Hemelweg een leefbare en duurzame wijk, klaar voor de toekomst. De heraanleg werd uitgevoerd door de firma Casteleyn & Zonen en had een prijskaartje van 249.585 euro.

Met deze heraanleg slaan we meerdere vliegen in een klap. Nieuwe degelijke en veilige voetpaden, ordentelijke en waterdoorlatende parkeerstroken én heel wat extra groen. Voortaan wordt bij elke heraanleg van onze straten en pleinen maximaal ingezet op vergroening. Want dat is goed voor het klimaat, het leefmilieu, de biodiversiteit, de waterhuishouding en het is nog eens stukken mooier ook.   Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken
Een klimaatrobuuste en duurzame wijkomgeving met meer groen en infiltratie

In de buurt werd vaak geparkeerd op de grasbermen wat leidde tot stukgereden groenzones en een verdichte bodem die geen infiltratie van regenwater meer toeliet. Door het voorzien van een parkeerstrook in grasdallen in de Rosa Laperelaan en de Koning Boudewijnlaan wordt de bodem niet verdicht, het groene karakter van de wijk versterkt zonder daarom te moeten inboeten aan de parkeernood van de wijk.

RosaLaperelaan2.jpg
  • jpg

Daarnaast was er in de wijk ook onnodig veel verharding in beton. Daarom werd in de Koning Boudewijnlaan, aan beide uiteinden van de straat, een deel van de rijweg onthard. Goed voor 540m² ontharding. Ontharding die er voor zorgt dat meer openbaar domein terug kan ingezet worden voor buurtgroen. Meer groen is aangenaam voor de wijk maar zorgt er ook voor dat in periodes van extreme droogte of hitte, het water langer vastgehouden wordt en de straten minder snel opwarmen waardoor de wijk ook meer bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Doordat meer infiltratie van het regenwater in de bodem kan plaatsvinden wordt ook de grondwatertafel terug meer op peil gehouden.

RosaLaperelaan3.jpg
  • jpg

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL