Minder gras, méér bloemen: het ecologisch maaibeheer groeit in Kortrijk!

Met het ondertekenen van het ByeByeGrass-charter engageerde Kortrijk zich  in 2019 om het openbaar groen ecologischer te beheren om tot meer biodiversiteit te komen en de stad klimaatrobuuster te maken. Bij de start werd 50 locaties ecologisch maaibeheer toegepast. In 2022 zijn dat 96 locaties geworden! Samen met de premie voor gevelgroen, de boomspiegeladoptie en de realisatie van bloemenweides en bloemenakkers in en rond de stad wordt de biodiversiteit met deze groene aders de stad binnen getrokken.

Schepen Bert Herrewyn en Stephanie Demeyer, ByeByeGrass-locatie in Dokter Snellaertstraat, Kortrijk (c) Kortrijk
  • jpeg
Schepen Bert Herrewyn en Stephanie Demeyer, ByeByeGrass-locatie in Dokter Snellaertstraat, Kortrijk (c) Kortrijk

Naar 96 locaties ByeByeGrass

Het concept van ByeByeGrass is eenvoudig: door minder intensief te maaien krijgen andere kruiden en planten dan gras de kans om zich spontaan te ontwikkelen. Meer planten betekent meer bloemen en dus meer voedsel voor o.a. bestuivende insecten, maar ook een groene veilige haven voor heel wat andere diertjes. Concreet zijn er twee types ByeByeGrass-locaties: deze waar één keer per maand wordt gemaaid en deze die slechts twee keer per jaar worden gemaaid. Ter vergelijking: de openbare grasperken die niet in het ByeByeGrass-verhaal zijn opgenomen worden om de tien dagen gemaaid.

Maai Mei Niet vraagt om gedurende 1 maand niet te maaien. Kortrijk antwoordt met gans het jaar door minder te maaien. Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit

Elk jaar wordt er geëvalueerd en nieuwe locaties worden aangeduid door bewoners, verenigingen en de stadsdiensten zelf. Deze worden vervolgens gescreend op o.a. praktische haalbaarheid, de huidige (sociale) functie van het openbaar groen, …  Op verschillende locaties worden extra bloembollen ingeplant om in het voorjaar reeds kleurrijke voorjaarsbloeiers in het straatbeeld te zien verschijnen. Zo verloopt de overgang naar een naar  een bloemenrijk grasland vlotter. Na enkele jaren krijgen we een kleurrijke bloemenweide cadeau.

De ontwikkeling van de ecologische groenzones is volop aan de gang. We zien méér en méér diversiteit in planten en dieren waar ecologisch maaibeheer wordt toegepast. Zo zien we in de Dokter Snellaertstraat Gevlekte Rupsklaver, Klimopereprijs, Kruipende Boterbloem, Look Zonder Look en verschillende andere plantensoorten die voorheen afwezig bleven. Meer groen in de stad met stijgende biodiversiteit wordt meer en meer werkelijkheid.   Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit
In al onze ByeByeGrass-zones doen we vanzelfsprekend mee met Maai Mei Niet. Ons ByeByeGrass-verhaal gaat eigenlijk veel verder dan dat. Dit jaar komen er een dertigtal nieuwe ByeByeGrass-zones bij in Kortrijk en de deelgemeenten. Alle locaties kan je nu trouwens ook terugvinden op een kaartje op de website van de stad. Minder maaien zorgt voor meer kruiden, bloemen, insecten, kortom meer biodiversiteit. Maar om die biodiversiteit een extra duwtje te geven hebben we deze winter meer dan 140.000 bloembollen geplant in enkele ByeByeGrass-zones. Daar zien we deze lente vaak prachtige bloementapijten. De komende jaren gaan we dit ook in andere zones doen. En op nog andere locaties gaan we dan weer kruidenmengsels inzaaien. Waar mogelijk gaan we de ByeByeGrass-zones wel voorzien van een netheidsboord, een strook die vaker gemaaid wordt om de extensief onderhouden zone af te bakenen, wat zorgt voor een meer onderhouden aanblik.  Stephanie Demeyer, schepen van groenonderhoud

Groene aders zorgen voor biodiversiteit in de stad: Boomspiegeladoptie, geveltuintje, bloemenweides én bloemenakkers!

Naast voornoemd ecologisch beheer op 96 locaties kent Kortrijk nog andere initiatieven om meer groen en biodiversiteit tot in het stadsweefsel te krijgen. Met bloemenweides en bloemenakkers wordt nog een stapje verder gegaan op die locaties waar groter aaneengesloten groen aanwezig is. Maar elk groen plekje in de stad is van belang. Zo tekenden 100 Kortrijkzanen in op de actie om een boomspiegel te adopteren en in te richten tot een mini tuintje. De premie voor de geveltuin blijft in trek en wordt steevast gepromoot bij de heraanleg van straten en pleinen. Zo trekken we de biodiversiteit de stad binnen.

  • Alle info over de bye bye grass-locaties en het beheer:

https://www.kortrijk.be/ecologisch_maaibeheer

  • Meer info omtrent boomspiegeladoptie:

https://www.kortrijk.be/boomspiegeladoptie

  • Meer info omtrent andere groene initiatieven in Kortrijk

https://www.kortrijk.be/groenestad

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL