Bellegemsestraat wordt Bellegemse Boulevard

Het stadsbestuur van Kortrijk wenst de Bellegemsestraat her aan te leggen. Daarmee wil de stad de verkeersveiligheid, doorstroming en de leefbaarheid van deze hoofdweg van Bellegem verbeteren. Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd. Binnen dit project wordt ook de heraanleg van Straatje meegenomen. Dinsdag 9 maart ging het particpatietraject van start waarbij de toekomstige plannen werden voorgesteld en de eerste input van de Bellegemnaren verzameld werd.

Bellegemsestraat segment C.jpg
  • jpg

Participatietraject en mogelijke opties toekomstig straatbeeld

Het vrij lange traject van de Bellegemsestraat wordt opgedeeld in verschillende segmenten waarbij per segment, na het voorbereidende studiewerk, de mogelijke opties werden uitgewerkt en voorgesteld op het participatiemoment van 9 maart. Er waren maar liefst 170 aanwezigen in OC De Wervel. Met de input van de Bellegemnaren kan de stad nu verder aan de slag voor het optimaliseren van het ontwerp. Later dit jaar volgt een tweede participatiemoment en een infomarkt om het definitieve plan voor te stellen. Wie er niet bij kon zijn op het eerste infomoment kan alles rustig nalezen op https://www.kortrijk.be/bellegem/bellegemsestraat

Onderstaande simulatiebeelden geven nog geen definitieve inrichting weer van de toekomstige situatie. De verschillende concepten worden in het vervolgtraject, met o.a. input van de participatiemomenten, verder afgewogen en uitgewerkt.

Eindelijk krijgt Bellegem een heraanleg van de hoofdweg van het dorp, iets wat al jaren terecht gevraagd wordt door de Bellegemse gemeenschap. We zullen er naar streven om van de Bellegemsestraat een Bellegemse Boulevard te maken, met veilige voetpaden die naam waardig, bomen, plantvakken, parkeerstroken en ruimte voor de fietsers. Het Straatje gaan we als woonerf aanleggen met kleinschalige materialen en ook de Bellegemkerkdreef krijgt een veiligere schoolomgeving.  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
De Bellegemnaren krijgen eindelijk waar ze al zovele jaren naar vragen: een mooie én veilige hoofdweg in het Toscane van Kortrijk. Dit is een project voor en door de Bellegemnaren, want we gaan dit samen realiseren. Door middel van inspraak kan elke Bellegemnaar suggesties geven om onze hoofdweg de aanblik te geven die Bellegem past. Wouter Allijns, schepen van Economie en inwoner van Bellegem
segment-b2-fietspaden.jpg
  • jpg
Bellegemsestraat.jpg
  • jpg
Bellegemsestraat optie 2 segmentB2.jpg
  • jpg

Timing

In het najaar 2021 werd het studietraject door Kortrijk samen met studiebureau Sweco en diverse overheidsinstanties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, de fietsersbond, … opgestart. Op dinsdag 9 maart vond het eerste participatiemoment plaats voor de bewoners van Bellegem waarbij de toekomstplannen voor de Bellegemsestraat en Straatje werden voorgesteld. Het ontwerp wordt definitief gefinaliseerd in het voorjaar van 2023. De effectieve werken worden voorzien van start te gaan in de zomer van 2023. Sowieso zal er gefaseerd gewerkt worden, met prioriteit voor het stuk tussen de Leuzestraat en het centrum van Bellegem.

participatiemoment bellegemsestraat2.jpeg
  • jpeg

Meer info over het project Bellegemsestraat vind je op https://www.kortrijk.be/bellegem/bellegemsestraat

Problematiek sluipverkeer Walleweg

Naast de toekomstige werken werd ook de problematiek van het sluipverkeer in het noorden van Bellegem aangekaart. Het stadbestuur besloot eerder om deze problematiek te onderzoeken parallel met het studietraject voor de heraanleg van de Bellegemsestraat. Kortrijk stelde daarvoor studiebureau Sweco aan en het studietraject startte in het najaar van 2021. De problematiek concentreert zich voornamelijk rond de Walleweg. Er worden nu drie mogelijke scenario's voorgesteld. Een scenario waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingesteld, een scenario waarbij een knip wordt geïnstalleerd of een scenario waarbij de situatie behouden wordt zoals deze op vandaag is. De keuze wordt nu voorgelegd aan de bewoners en belanghebbenden. Op basis van deze keuze wordt later dit jaar al dan niet een proefopstelling ingericht waarna een evaluatie volgt.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL