Adreswijziging een week sneller na digitalisering van proces

In samenwerking met de politiezone VLAS heeft stad Kortrijk het administratieve proces van een adreswijziging verder gedigitaliseerd. Daardoor is een adreswijziging nu gemiddeld een week sneller afgerond dan voordien. Ook de communicatie met de burger verloopt vlotter en transparanter.

Wie verhuist naar Kortrijk moet worden ingeschreven in de registers van de stad. Daarvoor moet je binnen de acht dagen nadat je in de nieuwe woning bent gaan wonen aangifte doen bij de stad. Na de aangifte van de adreswijziging komt de wijkinspecteur langs voor een woonstcontrole waarbij hij nagaat of je effectief op het adres woont. De wijkinspecteur bezorgt daarna de resultaten van de woonstcontrole aan het team burgerzaken van de stad om de adreswijziging te registreren. Tot voor kort kwam daar nog veel papierwerk en manueel werk aan te pas. Zowel de stad als de politiezone Vlas investeerden in software om het proces te digitaliseren. Zo beschikt de politiezone VLAS sinds enkele maanden over tablets met een app die de resultaten van de woonstcontrole automatisch doorstuurt naar de stad.

Doordat al onze wijkinspecteurs beschikken over een tablet konden we een einde maken aan de papierstroom rond de woonstcontroles en volledig digitaal gaan werken. Op de tablet gebruiken onze politiemensen de politionele FOCUS software, die tal van handige apps aanbiedt. Eén app is specifiek voorzien voor de woonst- en verblijfscontroles. De app synchroniseert onmiddellijk alle informatie i.v.m. een woonstcontrole zodat de bevolkingsdienst van de stad en onze politiediensten onmiddellijk over elkaars info beschikken. De bewoner zelf hoeft ook niet meer te wachten op de soms tijdrovende, administratieve afhandeling. Een veel betere en snellere service dus. Bovendien kan de politiezone VLAS zo veel sneller potentiële domiciliefraude detecteren. Commissaris Kris Crepel, afdelingshoofd Wijkwerking PZ Vlas
Na de controle door de wijkagent volgde tot voor kort nog een hele administratieve afhandeling bij de politie, waarna de papieren terechtkwamen bij onze dienst burgerzaken die de documenten nog manueel moest verwerken. Deze slimme IT-investeringen zorgen voor tijdwinst voor de burger, de politie en de stadsdiensten. Waar de doorlooptijd van aangifte tot registratie vroeger zo'n 21 dagen was, zien we na enkele weken testen dat dat nu nog 13 dagen is.  Ruth Vandenberghe, burgemeester
Niet alleen de uitwisseling van informatie tussen politie en stad is gedigitaliseerd. We hebben het volledige proces aangepakt. Zo gebeurt de aangifte digitaal via het Thuisloket en is dat aangifteformulier nu gekoppeld aan onze software waardoor er geen overtypwerk meer moet gebeuren. De burger wordt nu ook via e-mail en Mijn Burgerprofiel op de hoogte gehouden van de voortgang van zijn adreswijziging. Bij een positieve inschrijving ontvangen ze dan meteen een link om een afspraak te maken om het adres op de chip van de identiteitskaart aan te passen in het stadhuis. De digitalisering heeft ook een ecologische impact. In Kortrijk worden zowat 6.500 adreswijzigingen per jaar doorgegeven. Door het proces te digitaliseren worden jaarlijks zo'n 65.000 vellen papier bespaard. Stephanie Demeyer, schepen van burgerzaken en administratieve vereenvoudiging

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL