Kortrijk biedt gratis zelftesten aan voor kwetsbare inwoners en schoolkinderen

Kortrijk zal via zijn maatschappelijk werkers, wijkwerkers en brugfiguren onderwijs vanaf eind deze week gratis zelftesten ter beschikking stellen van kwetsbare inwoners en kinderen. Hiermee wil Kortrijk twee doelstellingen nastreven: zowel kwetsbare mensen financieel bijspringen als het veilig organiseren van onderwijs en werkvloeren.

Zelftesten vormen een cruciaal onderdeel van de nieuwe teststrategie van de federale en regionale overheid bij de bestrijding van het coronavirus. Daarmee willen de overheden de druk op de testcentra en de impact op het onderwijs en de economie beperken nu de omikronvariant oprukt.

Voor veel mensen is de herhaalde aankoop van zelftesten in de apotheek of in een winkelketen financieel niet haalbaar. Daarom wil Kortrijk die mensen helpen en die groep is ruimer dan mensen met een zogenaamde verhoogde tegemoetkoming. Ook andere mensen kunnen financiële tekorten en betalingsproblemen hebben.  Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang

Waar zijn de zelftesten te verkrijgen ?

Vanaf eind deze week zullen de sneltesten op volgende plaatsen ter beschikking zijn:

• In de 11 wijk- en dienstencentra: Kortrijk (6), Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule en Marke;

• in een 30-tal lagere scholen waar een brugfiguur van Kortrijk aanwezig is;

• in het Sociaal Huis van Kortrijk.

Hoe wordt de actie uitgerold?

• Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben, via de apotheek, om de 2 weken recht op 4 zelftesten (per gezinslid) aan € 1/test . Dit is onvoldoende gekend bij de (Kortrijkse) bevolking, terwijl het in Kortrijk alleen al gaat om bijna 15.000 personen. Dat is bijna 1 op 5 inwoners van Kortrijk. Die inwoners willen we maximaal informeren over hun recht.

• Indien de € 1/zelftest te hoog is (bijvoorbeeld voor sommige mensen in armoede die leven met een dagbudget van nog geen € 7!), dan wordt die € 1 bijgepast door het OCMW. Indien het bezoek aan de apotheek een te hoge drempel lijkt, worden de zelftests van het lokale bestuur gratis ter beschikking gesteld.

• Om mensen te helpen die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, maar financieel ook weinig of geen marge hebben, willen we eveneens tussenkomen. Deze mensen dreigen anders minder voorzorgmaatregelen te kunnen nemen of zichzelf langer te moeten isoleren.

Dit sluit aan op ons Plan voor Sociale Vooruitgang waarbij we niet uitgaan van het statuut van mensen maar wel van hun effectief beschikbare inkomen. Zo bereiken we een bredere groep, ook bijvoorbeeld mensen met een bescheiden inkomen uit arbeid.

De zelftesten zullen ter beschikking worden gesteld in pakketten van 4 tests per gezinslid per maand, zodat wekelijks getest kan worden. Tegen eind deze week zullen al 5.000 zelftests beschikbaar zijn. Een deel daarvan wordt gefinancierd door het OCMW, een ander deel door de financiële middelen (coronasteun) die de federale minister van Armoedebestrijding Karin Lalieux aan de OCMW's ter beschikking heeft gesteld.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL