Oranjeverlichte stadsgebouwen tegen geweld tegen vrouwen

Kortrijk, politie, parket en CAW slaan handen in elkaar voor ketenaanpak van intrafamiliaal geweld

Gisteren (donderdag 25 november) was de ‘Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Om dat extra onder de aandacht te brengen, werden de Broeltorens en de Schouwburg oranje verlicht zijn. In volksrestaurant VORK loopt deze week een fototentoonstelling over intrafamiliaal geweld. Om die complexe problematiek beter aan te pakken, gaan de verschillende betrokken diensten in Kortrijk, politie, parket en CAW intenser samenwerken.

Broeltorens kleuren oranje (c) Kortrijk
  • jpg
Broeltorens kleuren oranje (c) Kortrijk

Ketenaanpak intrafamiliaal geweld

Deze week loopt de campagneweek tegen familiaal geweld van CAW Zuid-West-Vlaanderen met de slogan 'Geweld(ig) Graag Zien'. Aan de ramen van het volksrestaurant VORK hangen foto's, geselecteerd door Lieve Blancquaert, om mensen op een laagdrempelige manier te informeren over huiselijk geweld. Veel hulpverleners zagen sinds de uitbraak van corona in 2020 een stijging van het intrafamiliaal geweld doordat we met zijn allen meer moesten binnen leven. De lokale politiezone Vlas krijgt jaarlijks rond de 200 aangiftes van opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie. Dat fysiek geweld is zeker niet de enige vorm van intrafamiliaal geweld. Het kan ook seksueel, emotioneel, economisch... zijn. Zowel vrouwen, mannen, kinderen als ouderen kunnen slachtoffer zijn. Wie vragen heeft kan terecht op het gratis nummer 1712, de anonieme professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Heel veel gevallen van intrafamiliaal geweld blijven onder de radar. In september is in Kortrijk de ‘ketenaanpak van intrafamiliaal geweld’ opgestart. Dat samenwerkingsverband tussen politie, parket, CAW, de stad en de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg komt overgewaaid uit Oostende waar de voorbije 3 jaar een pilootproject liep. De verschillende diensten wisselen – met medeweten van het slachtoffer - informatie uit over individuele gevallenen maken een gezamenlijk plan van aanpak op. Elk lid van de ketenaanpak brengt daarvoor expertise vanuit zijn sector. Zowel slachtoffers als daders worden besproken. De acties van de verschillende diensten kunnen zo op elkaar worden afgestemd.

Intrafamiliaal geweld is een heel complexe problematiek die vaak te maken heeft met verschillende zaken: problemen met huisvesting, financiële problemen, problemen op school... Er is een strafrechtelijk aspect en een psychologisch aspect.  Er zijn dan ook heel wat diensten die er zich mee bezig houden: de stad, CAW, politie, parket, enz. De ketenaanpak moet ervoor zorgen dat al die partijen niet naast elkaar werken, maar samenwerken om 1. het geweld te stoppen en 2. te voorkomen dat het nog gebeurt. Ruth Vandenberghe, burgemeester
Er bereiken ons via de diverse kanalen van welzijn veel signalen van agressie en familiaal geweld. En die worden zeer ernstig genomen. Maar we vermoeden dat bepaalde feiten niet wordt gemeld of dat er geen klacht wordt neergelegd omdat slachtoffers bang zijn, nergens terecht kunnen of omdat ze vermoeden dat de klacht dode letter zal blijven. Dat kunnen we niet tolereren. We beschermen onze inwoners en zorgen ervoor dat slachtoffers klacht indienen. We geven hen meer veilige manieren om melding te maken en zorgen ervoor dat signalen sneller terecht komen bij de juiste diensten.  Philippe De Coene, schepen van Gelijke Kansen en Gezinsbeleid

Broeltorens en Schouwburg oranje verlicht

25 november is ook de ‘Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Op die dag brengen verschillende overheden, internationale organisaties en ngo’s over de hele wereld deze problematiek onder de aandacht. In Kortrijk werden de Broeltorens en de Schouwburg afgelopen nacht verlicht zijn in het oranje. Die kleur staat voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen. De gebouwen zullen oranje verlichting tot en met 10 december, de Dag van de Mensenrechten. De actie past in de campagne 'Orange the World' van de Soroptimist International België, een organisatie die zich wereldwijd inzet om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL