142.130 bloembollen zorgen voor meer biodiversiteit en kleur

Stad, basisschool Pius X en buurtbewoners geven startschot van grootschalige plantactie

In 2019 ondertekende de stad Kortrijk het ByeByeGrass-Charter, een wetenschappelijk onderbouwde leidraad om de stad klimaatrobuuster te maken. Minder monotoon gazon, meer bloemenrijke graslanden en meer biodiversiteit. Om dat beleid extra kracht bij te zetten, worden in negen ByeByeGrass-zones meer dan 140.000 bloembollen geplant. Zo ook op de graspleinen in de Edgar Tinellaan, waar buurtbewoners en leerlingen uit het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Pius X hielpen bij het planten. Het totale budget voor de aanplant bedraagt 29.140,66 euro.

Schepen Stephanie Demeyer samen met de leerlingen van Basisschool Pius X. (c) Kortrijk
  • jpeg
Schepen Stephanie Demeyer samen met de leerlingen van Basisschool Pius X. (c) Kortrijk

Scholen en buurtbewoners helpen 140.000 bloembollen planten over gans Kortrijk

Het grasplein in de Edgar Tinellaan is de eerste van negen locaties waar dit jaar bloembollen werden geplant. Alles samen worden zo'n 140.000 bloembollen geplant. De stad trekt daarvoor 29.140,66 euro uit. Op sommige locaties wordt machinaal geplant door groenmedewerkers van de stad, op andere locaties helpen scholen en buurtmedewerkers mee om manueel te planten. Ook tijdens het volgende plantmoment op zaterdag 27 november krijgen de groendiensten op de hoek van de Dokter Snellaertstraat en de Gravin Beatrijslaan hulp van de buurtbewoners. Daarna volgen nog zeven groenzones in de stad en de deelgemeenten:

- Dokter Snellaertstraat op de hoek van de Pater Davidstraat (Kortrijk)

- Graaf de Smedt de Naeyerlaan (Kortrijk)

- Van Raemdonckpark (Kortrijk)

- Schoonwaterstraat (Bissegem)

- Waterleikens-Hoge Dreef (Heule)

- Kalvariestraat-Pater Omer Devosstraat (Marke, samen buurtbewoners)

- Molenkouter-Rollegemsestraat (Rollegem, samen met buurtbewoners)

  • jpeg
  • jpeg
  • jpeg

Extensief maaibeheer én bloembollen: meer biodiversiteit en meer kleur in de stad

Alle locaties waar de bloembollen worden geplant zijn ByeByeGrass-zones waar nu al extensief groenbeheer wordt uitgevoerd. Dat betekent dat het gras midden juni voor de eerste keer gemaaid wordt en midden oktober een tweede maaibeurt krijgt. Door het gras minder te maaien krijgen andere kruiden en bloemen de kans om te groeien. De bloembollen moeten de biodiversiteit extra voeden en zullen simpelweg voor meer kleur zorgen in de stad. Fleurige bloemendekens zullen in het voorjaar verschillende buurten van de stad opfleuren. Er is gekozen voor een variatie aan verwilderingsbollen. Dat zijn bloemen- en kruidensoorten die winterhard zijn en natuurlijk wild ogen. Ze komen ook elk jaar terug en vermeerderen zichzelf. De leerlingen van de Vrije Basisschool Pius X plantten in de Edgar Tinellaan een kleurrijke mix van sneeuwklokjes, wilde narcissen, daslook, helmbloemen, winterakoniet en bostulpen.

De evolutie van een monotoon gazon naar een soortenrijk grasland vraagt tijd. Met het inplanten van de bloembollen geven we deze omvorming naar meer biodiversiteit een boost én het zorgt voor een kleurrijker straat- en wijkbeeld. Met de bloembollenplantactie gaan we ook in het centrum van de stad en woonwijken voor méér biodiversiteit en een klimaatrobuuste omgeving! Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit
We planten meer dan 140.000 bloembollen verspreid over de stad én de deelgemeenten. Op de negen geselecteerde locaties wordt al extensief maaibeheer toegepast, dat betekent dat we maar twee keer per jaar maaien om meer kansen te geven aan wilde bloemen en kruiden. Voorlopig resulteert dat vooral nog in veel groen kruid. Met de bloembollen, die elk jaar zullen terugkomen en vanzelf vermeerderen, gaan we die groenzones omtoveren in bloementapijten. Dat wordt in het voorjaar een kleurrijk schouwspel. Stephanie Demeyer, schepen van groenonderhoud

Graszones inschakelen als biodiverse eilanden in stedelijke omgeving

Wegbermen, parken en tuinen zijn belangrijke eilandjes in de stad voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Zeker voor bestuivende insecten zijn deze groene plekken van groot belang. Zo’n 350 soorten bijen en hommels, 200 soorten zweefvliegen en talrijke andere soorten insecten vinden hier hun plaats. Ongeveer 35 procent van de omzet in de landbouw hangt af van bestuiving door insecten. Door ook grasvelden op openbaar domein in te zaaien met natuurlijkere bloemen en kruiden, versterken we de biodiversiteit.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Schrijf je in en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Meld je aan

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL