1 op 7 volwassenen heeft onvoldoende basisvaardigheden om mee te zijn in (digitale)wereld

Nood aan (digitale) basisvaardigheden

Bijblijven op het werk, facturen van gas en elektriciteit controleren, solliciteren voor een job, informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun huiswerk en ze volgen via Smartschool, online bankieren, prijzen vergelijken, formulieren invullen, … Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen. Bovendien heeft de coronacrisis onze samenleving nog digitaler gemaakt. Dit heeft impact op ons dagelijks leven. Zo is de dienstverlening van veel organisaties en overheden grotendeels digitaal geworden. Daarom zijn digitale vaardigheden en mediawijsheid vandaag een vereiste om mee te zijn. Geen evidentie, want 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen* is onvoldoende geletterd om mee te kunnen. Zij hebben moeite met taal, cijfers en de digitale wereld.  

*Bron: PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Volwassenen = alle 16- tot 65- jarigen die in Vlaanderen wonen.

Ligo versterkt laaggeletterde volwassenen

De 13 Ligo Centra voor Basiseducatie hebben 30 jaar expertise in het versterken van laaggeletterde volwassenen. Expertise die we inzetten om samen te werken met verschillende organisaties: lokale besturen, scholen, verenigingen, bedrijven, opleidingscentra, … Samen met partners maakt Ligo een aanbod op maat. Ze vertrekken vanuit wat hun doelpubliek nodig heeft. Samen gaan ze voor een e-inclusieve samenleving. Zodat iedereen mee is: ouders, werkzoekenden, anderstaligen, ouderen, …

Week van de Geletterdheid

De Week van de Geletterdheid loopt van 6 tot 10 september. Tijdens deze week vragen de organisatoren aandacht voor laaggeletterdheid in Vlaanderen. Aanleiding hiervoor is de Unesco Internationale dag van de Geletterdheid op 8 september.

Om deze problematiek in de kijker te stellen, kan Ligo Kortrijk zoals al vele jaren rekenen op de steun van de stad. Doorheen het jaar is er een nauwe samenwerking op vele vlakken. Kortrijk wil als geletterde gemeente de werking van LIGO mee ondersteunen. Er moet voldoende aandacht zijn voor de laaggeletterde volwassene in de stad. Hertalen van moeilijke brieven, vorming voor personeel, een theaterproject uit de grond stampen, cursussen verzorgen in het opleidingsrestaurant VORK, …. zijn slechts enkele voorbeelden uit het gamma aan samenwerkingen.

 

Dit jaar kon de organisatie voor de week van de geletterdheid rekenen op de medewerking van Paradise. Kunstenaar Stief Desmet wil met zijn kunstwerk meewerken en sensibiliseren. In het werk KOMPAS (Houtmarkt) legt hij de link met de problematiek van laaggeletterdheid. De 4 windrichtingen (N-O-Z-W), zijn een bekend gegeven. Maar wanneer je de 4 beginletters door elkaar haalt en in een andere volgorde plaatst, raak je al snel je houvast kwijt. Wanneer iemand laaggeletterd is en moeite heeft om een document te lezen, lijkt het net als iemand die radeloos naar een fout kompas kijkt.

logo partners
  • JPG
logo partners
Meer info

www.ligo.be

www.ikbenmee.be

Helga Kints, stafmedewerker externe communicatie, 0495 13 46 29

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen