Kortrijk koppelt onthardingsproject aan bouw van nieuw afvalwaterpompstation

Kortrijk zet in op ontharding om de bouw van een nieuw pompstation te compenseren ter hoogte van de Goedendaglaan aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Samen met de buurt en werkgroep Natuurtuin Desloovere wordt een traject opgezet om de ontharding te realiseren. Daarnaast bracht de stad een advies uit waarin ze pleit om de impact op het groen en de omgeving te beperken door in te zetten op het compacter maken van de site én een groenbuffer met bosgoed aan te leggen.

ontharding goedendaglaan.png
  • png
Opstart onthardingsproject voor groencompensatie

Aquafin wenst een ondergronds afvalwaterpompstation en hoogspanningscabine te bouwen ter hoogte van de Goedendaglaan aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit om het afvalwater van 14.000 inwoners onder het kanaal te kunnen doorpompen richting rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke, waar het vervolgens gezuiverd in de Leie kan vloeien. Indien de Vlaamse regering de vergunning verleent, zorgt het nieuwe bouwproject voor een gedeeltelijk inname van het groene pleintje in de Goedendaglaan. 

Stad Kortrijk ging na of het mogelijk was om op dezelfde locatie te ontharden en op deze manier het verlies aan groene ruimte te compenseren. Het resultaat is positief, ze ziet mogelijkheden voor zo’n 250m² ontharding. Samen met de bewoners, werkgroep Natuurtuin Desloovere, Aquafin en  het studiebureau Cnockaert wordt nu een traject opgezet om tot een gedragen ontwerp te komen, dat inzet op een natuurlijke verbinding en toegang tot Natuurtuin Desloovere en terug speelruimte geeft aan de kinderen en jongeren.

Samen met de buurt en de werkgroep Natuurtuin Desloovere kunnen we tot een gedragen ontwerp komen waarbij we met deze ontharding groen compenseren, een toegankelijke en natuurlijke toegang tot natuurtuin Desloovere realiseren en terug speelruimte vrijmaken voor de kinderen en jongeren.  Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit en kinderen en jongeren
Advies stad: impact op de groene omgeving beperken

Kortrijk verleende een advies op de aanvraag voor het bouwproject. Ondanks het feit dat ook de stad Kortrijk géén voorstander is van een pompstation op deze locatie, bleek uit het onderzoek dat voor het toekomstig afvalwaterbeheer het technisch gezien niet mogelijk is deze op andere locaties te realiseren. In het advies van de stad wordt daarom gevraagd om de impact op het groenareaal en de groenbeleving zoveel mogelijk te verkleinen.

Zo stelt de stad in het advies voor om, rekening houdende met zowel het pompstation en de nieuwe hoogspanningscabine, de site iets kleinschaliger en compacter te maken. Specifiek wordt ook geadviseerd om de aanplanting en groenbuffer rond het gebouw op te trekken uit streekeigen bosgoed en tijdens de bouwfase van het project bodemverdichting te voorkomen door het gebruik van rijplaten en de uitgegraven aarde direct af te voeren.

We compenseren de groene ruimte die verloren gaat door de bouw van het pompstation door in de onmiddellijke omgeving, op dezelfde locatie 250 m² te ontharden. Om de impact op de buurt zo veel mogelijk te beperken, vragen we in ons advies op de bouwaanvraag ook om het gebouw compacter te maken en om een groenbuffer aan te leggen. Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening
Verder verloop procedure omgevingsvergunning

Tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning werden 19 bezwaren ingediend. Het is nu aan het Vlaams Departement Omgeving om op basis van de adviezen van de verschillende instanties, het openbaar onderzoek en de ingediende bezwaren een beslissing te nemen inzake de uitvoerbaarheid van het project en voor het toekennen van de aangevraagde omgevingsvergunning. Het departement heeft tot 13 oktober de tijd om een beslissing te nemen.

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen