Omgeving OLV-kerk krijgt grotere waterpartij

Tijdens de inspraakronde op het voorontwerp van de heraanleg van de omgeving van de OLV-kerk, werden bezorgdheden geuit over het verdwijnen van de aanwezige waterpartij. De stad Kortrijk nam deze bezorgheden ter harte. In nauw overleg met Erfgoed Vlaanderen, SOS Patrimonium en Archeologie Z-W-Vl werd een aangepast ontwerp uitgewerkt. Het resultaat is een sterker ontwerp dat de historische elementen nog meer tot zijn recht zal laten komen. De bestaande gracht wordt behouden en zelfs uitgebreid met nieuwe waterpartijen aan de kant van de Artillerietoren.

gracht OLV kerk.png
  • png
Eenmaal de gebouwen van Sint-Vincentius verdwijnen, komt er ook een waterpartij aan die zijde van de OLV-kerk. Bovendien voorziet het ontwerp dat er permanent water in de grachten zal staan, wat nu bij droogte niet het geval is. M.a.w. er komt drie keer méér water dan in de huidige toestand. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing
Een open en constructieve samenwerking tussen de stad, het ontwerpbureau en Archeologie Z-W-Vl heeft geleid tot een nog sterker ontwerp. Een toonbeeld hoe inspraak tot betere resultaten kan leiden.  Axel Weydts, Schepen van Openbare Werken
Met deze aanleg wordt de geschiedenis van 1302 echt voelbaar in ons stadsweefsel. Het zal onze inwoners en bezoekers een beter inzicht geven op de unieke geschiedenis van deze plek. Axel Ronse, schepen van Cultuur

Kerk krijgt ademruimte

Enkele jaren terug kocht de stad Kortrijk het oude rusthuis St-Vincentius aan. De gebouwen zullen gesloopt worden. De herontwikkeling zal compacter gebeuren, waardoor het Begijnhofpark met 30% kan aangroeien. Aan de kant van de OLV-kerk wordt het steegje Bersaques Poortje de nieuwe bouwlijn. De ruimte aan de achterzijde van de kerk wordt hiermee vergroot van 5 naar 20 meter. Met deze ingreep krijgt de kerk ademruimte en worden interessante zichtpunten vanuit het Begijnhofpark op de kerk en de Artillerietoren hersteld.

Burchtmuur wordt dubbel zo lang

Bij archeologische opgravingen door Archeologie Z-W-Vl, werd in de jaren ’90 een deel van de oude burchtmuur nabij de Gravenkapel blootgelegd. Met de afbraak van de gebouwen van St-Vincentius kan het andere deel van de historische muur tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat ook zichtbaar gemaakt worden. Hierdoor wordt het zichtbare deel van de muur verdubbeld tot circa 120 lopende meter en wordt de militaire geschiedenis van de kerk nog meer voelbaar.  Tijdens de werken op het Deken Zegerplein zal ook het ontbrekende stuk burchtmuur opgegraven worden.

Door opgravingen op het Deken Zegerplein kunnen we de ligging van dit deel van de burchtmuur in kaart brengen. Zo komen we eindelijk te weten waar de muur exact aansluit op de kerk. Philip Despriet, Archeologie Z-W-Vl

Grachtstructuur wordt doorgetrokken

De gracht aan de kant van de Begijnhofstraat wordt behouden. Meer zelfs: de grachtstructuur wordt ook doorgetrokken tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat. Het totaal aan water verviervoudigt hiermee bijna (van 125 m² naar 470 m² in de toekomst). De Artillerietoren zal hiermee aan één zijde terug in het water komen te liggen, zoals het historisch ooit was. Wandelaars zullen via platformen de gracht kunnen oversteken richting het park. Zo wordt de grachtstructuur echt voelbaar tijdens een wandeling.

Ik ben blij dat er geluisterd werd naar onze vraag tot het behoud van de gracht. Het is een belangrijk element om de geschiedenis van de plek te vertellen. Ignace Van Canneyt, SOS Patrimonium
De verschillende ingrepen zullen ervoor zorgen dat de historische elementen op deze site versterkt worden. Ik ben blij dat de resultaten van de opgravingen door Archeologie Z-W-Vl een blijvende plek krijgen in de heraanleg. Filippe de Potter, voorzitter Archeologie Z-W-Vl

Bevoegd