Sint-Maartenskliniek maakt plaats voor 172 studentenkamers

Tijdelijke opheffing moratorium op bouw studentenkamers met jaar verlengd

Simulatiebeeld studentenhuisvesting (c) link lab
  • jpg
Simulatiebeeld studentenhuisvesting (c) link lab

Kortrijk heeft een bouwvergunning toegekend voor de bouw van 172 studentenkamers op de site van de voormalige Sint-Maartenskliniek op Overleie. De nieuwe studentenresidentie bestaat uit twee gebouwen van 7 verdiepingen en zal zich vooral richten op buitenlandse studenten. Het brengt het totaal van vergunde studentenkamers sinds de tijdelijke opheffing van het moratorium op studentkamers eind vorig jaar op 249. Niet voldoende om te beantwoorden aan de vraag naar studentenvoorzieningen in Kortrijk. Op de gemeenteraad van juni is daarom beslist om de tijdelijke opheffing van het moratorium met een jaar te verlengen.

Nood aan extra studentenkamers: opheffing moratorium verlengd

Met 15.471 studenten, een stijging van 5.000 in vijf jaar tijd (!), zet Kortrijk zich steeds meer op de kaart als studentenstad. Met de toename van het aantal studenten stijgt ook de vraag naar studentenhuisvesting. Kortrijk telt vandaag 2.439 erkende studentenkamers. Een voorzichtige inschatting van 25% kotstudenten betekent dat er vandaag al behoefte is aan 1.500 nieuwe studentenkamers. Dat tekort zal de komende jaren nog groter worden. Eind vorig jaar werd daarom al beslist om het moratorium, het verbod dat in 2013 werd ingevoerd om nieuwe studentenkamers te bouwen, op te heffen tot 30/06/2021. Die opheffing is nu verlengd tot 30/06/2022.

Sinds de opheffing van het moratorium kregen twee studentenhuisvestingsprojecten een vergunning: Mint Upkot in de Lekkerbeetstraat met 77 kamers en deze 172 kamers op de gronden van de voormalige Sint-Maartenskliniek. Een aantal kleinere projecten zijn nog in aanvraag. Indien die ook allemaal vergund worden, komen we aan een totaal van 303 nieuwe studentenkamers die de komende jaren zullen gebouwd worden. Dat blijft ruim onvoldoende om het tekort op te vangen. We zijn vandaag met voorsprong de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. We hebben nieuwe kwaliteitsvolle studentenhuisvesting nodig. Om geïnteresseerden meer tijd te geven om een bouwaanvraag in te dienen, is op de gemeenteraad van juni beslist om de tijdelijke opheffing van het moratorium met een jaar te verlengen. Wout Maddens, schepen van bouwen en wonen
Aantal studenten aan de Kortrijkse hogescholen en universiteiten
  • jpeg
Aantal studenten aan de Kortrijkse hogescholen en universiteiten
7 verdiepingen met dakterras

Een project dat dus wel al vergund is, is de bouw van 172 studentenkamers op de voormalige site van de Sint-Maartenskliniek in de Burgemeester Vercruysselaan. Het oude ziekenhuis staat grotendeels leeg sinds de laatste diensten in 2017 verhuisden naar AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Enkel de oostelijke vleugel wordt vandaag nog gebruikt. Twee jaar geleden werd die vleugel nl. onder tijdelijke vergunning (tot 31/08/2025) omgebouwd tot studentenresidentie The Wing met 80 kamers voor buitenlandse studenten van HOWEST. Ook de nieuwe studentenresidentie zal zich richten op deze steeds groter wordende groep van buitenlandse studenten. De nieuwe koten zijn in de eerste plaats bedoeld voor het steeds stijgende aantal internationale studenten in Kortrijk, in het bijzonder aan  de wereldbefaamde game-opleiding DAE (Digital Arts & Entertainment) van Howest.

Howest biedt een gediversifieerd portfolio aan van bachelors en graduaten en trekt hiermee elk jaar meer studenten uit binnen- en buitenland aan die kiezen voor kwalitatieve en future proof opleidingen, maar die daarnaast ook willen genieten van het studentenleven in een bruisende stad als Kortrijk. Het tekort aan passende studentenkamers is momenteel zelfs zo groot, dat studenten in Waregem of Roeselare op kot gaan om dan aan Howest te studeren. We zijn bijzonder verheugd dat het stadsbestuur Kortrijk de nodige maatregelen treft om de nood aan studentenkamers op te vangen en de tijdelijke opheffing moratorium studentenkamers met een extra jaar verlengt. We zijn van bij de opstart op de vraag van Immogra ingegaan om samen dit unieke project te realiseren. Waar vroeger de St.-Maartenskliniek stond, zullen onze studenten weldra een ‘home away from home’ vinden. Lode De Geyter, algemeen directeur Howest

In de twee vleugels van zeven verdiepingen komen 172 kamers, elk met eigen sanitair. Er zijn 13 gemeenschappelijke eetplaatsen. De oostelijke vleugel bevat 7 volwaardige bewoonbare verdiepingen. In de westelijke vleugel wordt de zevende verdieping een open dakterras waar de studenten een schitterend zicht over de stad zullen hebben. Via een verdiepte koer met zittreden kan men twee grote polyvalente ruimtes bereiken. Er is in elke vleugel een ondergrondse fietsenberging, goed voor in totaal 172 fietsenstalplaatsen. 

  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • jpg
Sloop ziekenhuis najaar 2021, eerste studenten in 2023

Bij het nieuwe studentenhuis is ook een aparte conciërgewoning voorzien die wordt aangebouwd aan de rij huizen langs de Burgemeester Vercruysselaan. De sloop van de Sint-Maartenskliniek is dit najaar voorzien. In een eerste fase zal het gedeelte waar nu The Wing zit, blijven staan tot het einde van de tijdelijke vergunning in 2025. De eerste studenten moeten voor de start van het academiejaar 2023-2024 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe studentenresidentie.

De site is een uitstekende locatie voor studenten. Naast de goede faciliteiten in de buurt (Carrefour, Bio-planet) heeft de site als grote voordeel dat het aansluit op een park en de naastliggende sportvelden die meteen uitgeven op de Leie. Iets wat de studenten in The Wing nu al enorm weten te appreciëren.  Bart Putman, bouwheer Immogra
Omgeving St Maartenskliniek
  • jpg
Omgeving St Maartenskliniek
Volgebouwde ziekenhuiscampus krijgt groene ademruimte

De studentenhuisvesting op de Sint-Maartenssite is pas de eerste fase van een groter project. Daarvoor werken ontwikkelaar Immogra en de stad aan een masterplan. Wat zeker is, is dat de voormalige ziekenhuiscampus in de toekomst een pak groener wordt.

Door in de hoogte te bouwen, kan extra groene open ruimte gecreëerd worden. Op vandaag is deze site van 13.607 m2 bijna volledig ingenomen door gebouwen en parkeerplaatsen. Een essentieel element bij de verdere uitwerking van dat masterplan wordt het gedeeltelijk ontharden en het creëren van een centrale groene ruimte. De ligging van deze studentenhuisvesting is ook uitstekend. In het hart van de stad met alle voorzieningen van openbaar vervoer binnen handbereik. The Level van Howest ligt op amper 5 minuutjes fietsen, de Penta ligt nog geen kilometer verder. Wout Maddens, schepen van bouwen en wonen
Een van onze uitgangspunten is verantwoord ruimtegebruik. De herontwikkeling van een stedelijke site zoals Sint Maarten past daar helemaal in. Een kwalitatieve invulling, met ontpitting en vergroening. Goed voor de studenten die er zullen wonen, maar ook voor de hele buurt. Dit is de eerste fase van een masterplan in ontwikkeling. De start van de toekomst voor deze stedelijke site.  Tom Vandorpe, Link Lab Architects

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen