Stadsmonitor 2020: Kortrijk is een gelukkige, fiere en zorgzame stad

9 op de 10 inwoners woont graag in Kortrijk en Kortrijkzanen zijn ook steeds fierder op hun stad (75%). Dat blijkt uit de Stadsmonitor 2020 van de Vlaamse overheid. In deze 7de editie van de Stadsmonitor wordt de leefbaarheid van de 13 centrumsteden in kaart gebracht aan de hand van tien thema’s: cultuur en vrije tijd, onderwijs en vorming, ondernemen en werken, wonen en woonomgeving, mobiliteit, natuur, milieu en energie, zorg en gezondheid, armoede en overheid. De bevraging vond plaats tussen september en november 2020. Zo'n 40% van de 1.840 aangeschreven Kortrijkzanen gaven hun mening. We lijsten de meest opvallende cijfers op.

Gelukkige, fiere en betrokken Kortrijkzanen

85% van de Kortrijkzanen voelt zich gelukkig. In de Vlaamse centrumsteden voelen enkel Bruggelingen zich gelukkiger. Zelfs in deze moeilijke periode tonen onze inwoners hun grote weerbaarheid. Ook wat het subjectieve gezondheidsgevoel betreft staan we met 78% (een stijging van 4%) bovenaan de lijst, samen met Leuven. De Kortrijkzaan is ook fier op zijn stad. Tegen de trend van de meeste centrumsteden in, stijgt de fierheid van de Kortrijkzaan al sinds 2008, tot 75% op vandaag.

Uit de bevraging blijkt dat Kortrijk sterke buurten heeft, met betrokken en zorgzame inwoners. Op vlak van buurtbetrokkenheid zitten we in de top 3 van de centrumsteden en boven het Vlaamse gemiddelde. We hebben de meeste intensieve contacten met onze buren (30%) en 49% van onze inwoners vindt dat er een sterk sociaal weefsel is. We scoren daar trouwens sterk bovengemiddeld op alle criteria. Ook wat betreft consultatie, informatie en participatie van onze inwoners zitten we steevast bij de besten van de klas.

Een stad waar het goed wonen is, voor jong en oud

90% van de Kortrijkzanen woont graag in onze stad, een stijging van 4% ten opzichte van 2017. Kortrijk blijft ook de goedkoopste centrumstad om een woning te kopen of om een woning te huren. Voor appartementen zitten we rond het gemiddelde. Onze inwoners zetten steeds meer in op energiezuinig wonen (van 57% in 2017 naar 77%) en op energierecuperatie (van 54% naar 64%). Enkel inwoners van Roeselare installeren meer zonnepanelen. Kortrijk blijft koploper op vlak van residentiële ouderenzorg. Per 100 inwoners hebben we de meeste plaatsen in een woonzorgcentrum en enkel Antwerpen heeft in verhouding meer assistentiewoningen.

We krijgen een goed tot uitstekend rapport wat voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren betreft. Kortrijk scoort bovengemiddeld goed wat het aanbod van jongerenvoorzieningen, uitgaangelegenheden, veilige speelplekken betreft. Wat het aanbod aan activiteiten voor kinderen (58%) en jongeren (50%) betreft, behoort Kortrijk tot de top 3 en zien we een sterke stijging van inwoners die vinden dat er voldoende aanbod is (+ 14% en +9%). Ook wat geschikte plekken voor de opgroeiende jeugd betreft, behoort Kortrijk tot de top 3, 62% vindt dat er voldoende plekken zijn, een stijging met 10%.

Skatebowl en K-tower (copyright: Kortrijk- Fotograaf: Bas Bogaerts)
  • jpg
Skatebowl en K-tower (copyright: Kortrijk- Fotograaf: Bas Bogaerts)

Een stad van sociale vooruitgang en sterke zorg

Slechts 8% van de bevraagde Kortrijkzanen geeft aan soms te maken te hebben met betalingsproblemen. Daarmee heeft Kortrijk opnieuw het laagste aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden. Het gemiddelde van de centrumsteden is 13%. Het aantal personen met een betalingsachterstand in Kortrijk blijft dalen sinds 2013. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het uitgebreide pakket aan sociale tegemoetkomingen die in onze stad werden uitgebouwd. 16% van de Kortrijkzanen besteedt meer dan 30% van het inkomen aan huisvesting. Samen met Roeselare is dat het laagste percentage van alle centrumsteden.

Ook wat subjectieve armoede betreft scoorde Kortrijk al laag en blijven de cijfers dalen: 2% van de Kortrijkzanen geeft aan het heel erg moeilijk te hebben om rond te komen met hun maandelijks beschikbaar inkomen. 10% geeft aan het moeilijk hebben om rond te komen. De stadsmonitor bevat ook tal van indicatoren vanuit de hogere overheid. Hier merken we dat er op vlak van armoede in Kortrijk een lichte verbetering is over de verschillende indicatoren heen. Ten aanzien van de andere centrumsteden scoren we hier eerder gemiddeld, we mogen dus niet op onze lauweren rusten.

Nergens is de tevredenheid over ouderenvoorzieningen zo groot als in Kortrijk: 81% is tevreden, 73% geeft aan dat er voldoende zorgvoorzieningen zijn voor ouderen in de stad. Uit de stadsmonitor blijkt ook dat we in Kortrijk een sterk uitgebouwd netwerk van lokale dienstencentra hebben. Kortrijkzanen zijn bovengemiddeld tevreden over de kinderopvang in Kortrijk (met 4% gestegen tot 68%).

wzc Ter Melle, Heule (copyright: Kortrijk - Fotograaf: Bas Bogaerts)
  • jpg
wzc Ter Melle, Heule (copyright: Kortrijk - Fotograaf: Bas Bogaerts)

De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio

Al sinds de start van de metingen in 2006 is Kortrijk koploper op vlak van ondernemersgraad. En ook dat is ook in deze stadsmonitor niet anders. De jobratio (aantal arbeidsplaatsen per 100 inwoners van de actieve bevolkingsgroep) van 124,4 is het derde hoogste.

Kortrijk is zijn positie als onderwijsstad ook meer en meer aan het versterken. Niet enkel op vlak van studenten - Kortrijk telt intussen meer dan 15.000 studenten en is daarmee de grootste studentenstad van West-Vlaanderen - maar ook in het basis en secundair onderwijs stijgen de leerlingenaantallen. Bovendien scoort Kortrijk nog steeds heel goed op vlak van kleuterparticipatie, een belangrijke hefboom voor een succesvolle onderwijscarrière. Die cijfers weerspiegelen zich in de tevredenheid: 92% van de Kortrijkzanen is tevreden over de onderwijsinstellingen in onze stad!

Howest, campus The Penta (copyright: Kortrijk)
  • jpg
Howest, campus The Penta (copyright: Kortrijk)

De stad met topsport en topcultuur voor iedereen

Kortrijk heeft nog steeds de meeste sportinfrastructuur per 1000 inwoners, met 4,24 zelfs hoger dan in 2017. 71% van onze inwoners is dan ook tevreden met het aantal sportvoorzieningen in eigen stad, goed voor een top 3 plaats onder de centrumsteden. Samen met Leuven hebben we de meeste inwoners die onze zweminfrastructuur gebruiken.

Op vlak van cultuur is een duidelijke opmars aan de gang: Kortrijk nestelt zich in de subtop en is de beste na de klassieke kunststeden. De Kortrijkzaan is meer dan gemiddeld tevreden over de voorzieningen en het cultuuraanbod en houdt ervan om evenementen in de eigen stad te bezoeken. Dat cultuur leeft in Kortrijk, wordt ook bewezen in het deeltijds kunstonderwijs waar Kortrijk de sterkste evolutie kent op vlak van leerlingen. In de afgelopen drie jaar steeg het leerlingenaantal met maar liefst 40%.

Volleybal
  • jpg
Schouwburg (c) Jonas Verbeke
  • jpg

Steeds meer een wandel- en fietsvriendelijke stad

54% van onze inwoners is tevreden over de autovrije en autoluwe zones, 58% is tevreden over de fietsinfrastructuur. Telkens sterk boven het gemiddelde van zowel de centrumsteden als het Vlaams Gewest. Kortrijkzanen blijven gehecht aan hun auto, maar vinden toch ook steeds meer de (elektrische) fiets of gaan te voet. Voor korte afstanden zijn we zelfs de sterkste stijger, met 11% meer verplaatsingen te voet (van 60 naar 71%) en met de fiets (van 42 naar 53%). 74% is tevreden over het aanbod van het openbaar vervoer. Toch zien we dat het duurzaam verplaatsingsgedrag met 10% stijgt.

We merken ook dat we goed scoren omtrent het veilig fietsen in schoolomgevingen. We zetten dan ook volop in op investeringen om schoolomgevingen veiliger te maken, in het bijzonder voor de zwakke en jonge weggebruiker.

Fietsen in Leiestraat Kortrijk (copyright: Kortrijk)
  • jpg
Fietsen in Leiestraat Kortrijk (copyright: Kortrijk)

(Meer) groen in de stad

Kortrijk scoort boven het gemiddelde voor zowel de tevredenheid over voldoende groen in de buurt als over het zicht op groen vanuit de woning. 71% van de bevraagden geeft aan tevreden te zijn met de aanwezige natuur- en groenvoorzieningen. Dat is onder het gemiddelde en geeft aan dat Kortrijkzanen net als het stadsbestuur nog meer natuur en groen wil zien verschijnen én dat we het bestaande groen nog beter bekend moeten maken. We blijven met het stadsbestuur hard inzetten op het verder realiseren van de extra 100 hectare natuur en bos om onze historische achterstand op vlak natuur verder in te halen.

Nieuw wijkgroen Disgracht Heule (copyright: Kortrijk)
  • jpg
Nieuw wijkgroen Disgracht Heule (copyright: Kortrijk)

Nette en veilige stad

81% van de Kortrijkzanen is tevreden over de netheid van het stadscentrum. Helaas verliezen we onze eerste plaats op vlak van tevredenheid over huisvuilvoorzieningen. De bevraging van de stadsmonitor vond plaats tussen september en november 2020, op een moment dat de Kortrijkzanen geconfronteerd werden met een aantal veranderingen (prijsstijging van de restafvalzakken, reorganisatie en betalend worden van de recyclageparken...) Die verandering hadden vele inwoners van kortrijk nog niet verteerd en de tevredenheid daalt zo naar 66%. We blijven inzetten op communicatie en flankerend beleid en werken hard om het vertrouwen te herstellen. Wel is er een sterk dalende tendens in de hoeveelheid restafval per inwoner.

De Kortrijkzaan voelt zich veilig in zijn buurt en ervaart weinig buurthinder. Zwerfvuil is, conform de algemene tendens in Vlaanderen, veruit het grootste buurtprobleem (32% wordt ermee geconfronteerd). 49% van de Kortrijkzanen heeft veel vertrouwen in de lokale politie, een stijging met 4%.

De best bestuurde stad van het land

Kortrijk evolueert in sneltempo naar een moderne organisatie. Dat het stadhuis intussen op afspraak werkt en er steeds meer wordt ingezet op online afspraken maken of documenten verkrijgen, wordt duidelijk geapprecieerd door de inwoner: in geen enkele stad is de tevredenheid op vlak van digitale dienstverlening groter. Tot slot stellen we vast dat het algemeen vertrouwen in het stadsbestuur zijn stijgende lijn voortzet naar 37%, net boven het gemiddelde van de centrumsteden.

Publieksruimte stadhuis (c) Bas Bogaerts - Kortrijk
  • jpg
Publieksruimte stadhuis (c) Bas Bogaerts - Kortrijk
Kortrijkzanen zijn gelukkige mensen die fier zijn op hun stad en hier graag wonen. Samen met hen blijven we werken om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken. Inwoners en bezoekers laten ook vaak blijken dat de stad blijft vernieuwen. Mede dankzij de inspanningen van schepen Wout Maddens. Er staan trouwens nog projecten op stapel, zoals de heraanleg van het historisch hart en de verdere aanpak van de Leieboorden. We blijven ook een stad van ondernemers. Schepen Arne Vandendriessche blijft zich daar volop voor inzetten. Maar ook voor topsport. We blijven investeren in sportinfrastructuur, zoals op de Lange Munte, Wembley en de kunstgrasvelden, en de burger kan dat duidelijk smaken. Voor digitale dienstverlening scoren we top onder de centrumsteden. Dankzij de inzet van bestuur en diensten. Schepen Stephanie Demeyer waakt erover dat wij onze pioniersrol daarin blijven aanhouden. De stadsmonitor leert ons echter ook waar nog werkpunten liggen. We luisteren zeker naar de signalen die de burgers ons daarin geven. We blijven inzetten op informatie en participatie, en rekenen daarbij ook op de inzet van onze inwoners. De cijfers bevestigen immers mijn gevoel dat we hier hele sterke en betrokken buurten hebben. Als burgemeester ben ik ook fier op onze stad en haar inwoners. Ruth Vandenberghe, Burgemeester
Ons ambitieus sociaal beleid werpt vruchten af, niet toevallig wordt Kortrijk hier vaak als voorbeeldstad genoemd. We gaan verder op de ingeslagen weg want er zijn nog altijd teveel mensen die het moeilijk hebben, zeker nu. Met stad en OCMW hebben we een belangrijk aandeel in de grote tevredenheid met betrekking tot voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen. Collega-schepen Bert Herrewyn heeft hier ook een grote verdienste. Op vlak van natuur komen we van ver in Kortrijk maar de inhaalbeweging is fors ingezet onder impuls van Bert. Schepen Axel Weydts maakt van Kortrijk meer en meer een fietsstad, dat bleek al bij de verkiezing tot fietsstad 2020, dat blijkt nu ook uit de stadsmonitor waar we vaak bovengemiddeld scoren en een stijgende tendens waarnemen. Philippe De Coene, schepen van sociale vooruitgang
Als stadsbestuur kunnen we alleen maar blij zijn dat onze Kortrijkzanen fier zijn om hier te wonen, want dat is waar we ons tot slot dagdagelijks voor inzetten! Op vlak van cultuur zien we dat onze inspanningen van de laatste jaren duidelijk hun vruchten afwerpen. 2020 was dan wel geen  referentiejaar op vlak van cultuur en evenementen, maar de komende jaren gaan we knallen! Ook mijn collega Kelly Detavernier ziet haar beleid op vlak van o.m. onderwijs en modern en nieuw bestuur beloond door tevreden Kortrijkzanen. We ploegen voort! Axel Ronse, schepen van cultuur
Met meer dan 300 indicatoren biedt de gemeente- en stadsmonitor lokale besturen een schat aan informatie. Niet enkel om te weten wat goed en minder goed loopt, maar vooral om ermee aan de slag te gaan. Heeft het gevoerde beleid het gewenste effect? In welke steden en gemeenten doen ze het beter en hoe pakken ze het daar aan? Nooit eerder was een gemeente beter op de hoogte waar ze de goede richting uitgaat en waar bijsturing nodig is om van hun gemeente een nog betere plek te maken. Bart Somers, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur
Infographic stadsmonitor (c) Kortrijk
  • JPG
Infographic stadsmonitor (c) Kortrijk

 

Bevoegd

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL