Kortrijk bouwt mondmaskerplicht af

Kortrijk bouwt de mondmaskerplicht op het openbaar domein af. Vanaf 9 juni vervalt de permanente mondmaskerplicht in het winkelwandelgebied. Kortrijk is ervan overtuigd dat inwoners en bezoekers van de stad zelf goed genoeg kunnen inschatten waar en wanneer zij het opportuun vinden om hun mondmasker te dragen. Het blijft wel verplicht om een mondmasker op zak te hebben. Tijdens o.a. markten, kermissen en grote evenementen blijft de mondmaskerplicht gelden.

Geen permanente mondmaskerplicht meer in het winkelwandelgebied

Sinds 30 september 2020 is er een permanente verplichting om een mondmasker te dragen in het winkelwandelgebied. Die verplichting wordt vanaf 9 juni opgeheven. Let wel, zoals nationaal bepaald, blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen tijdens o.a. markten, kermissen en grote evenementen. Het blijft ook verplicht om op alle publiek toegankelijke plaatsen in open lucht een mondmasker of alternatief in stof op zak te hebben.

We hebben de permanente mondmaskerplicht in het winkelwandelgebied ingevoerd toen de coronacijfers barslecht waren. Nu VAXPO op volle toeren draait en de cijfers de goede kant uitgaan, kunnen we die verplichting intrekken. We vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Kortrijkzanen en de bezoekers. Ik ben ervan overtuigd dat zij zelf het beste kunnen inschatten waar en wanneer zij het opportuun vinden om niet enkel voor hun eigen veiligheid, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van een ander, een mondmasker te dragen. Ruth Vandenberghe, burgemeester
Je voelt dat de stad begint te herleven en de afgeschafte mondmaskerplicht is opnieuw een stap in de goede richting. Het zal het shoppen in onze binnenstad weer wat aangenamer maken. We wilden ook zorgen dat onze handelaars geen concurrentienadeel ondervonden tegenover andere steden, ik ben vooral blij dat we van dat ongemak verlost zijn. Let wel, op drukke momenten zoals tijdens de braderie zal het nog nodig zijn om een mondmasker te dragen. Tijdens die drukke momenten zullen we via signalisatie de mensen aanraden een mondmasker te dragen. Arne Vandendriessche, schepen van Ondernemen
Mondmaskerplicht blijft behouden in openbare stadsgebouwen

De mondmaskerplicht blijft ook gelden tijdens grote evenementen in open lucht (Depart XXL, ...). Ook tijdens een bezoek aan de recyclageparken blijft een mondmasker verplicht, net zoals in de binnenruimtes van openbare gebouwen zoals het stadhuis, de bibliotheek, musea, schouwburg, ...

Het stadsbestuur blijft nauw overleggen met experten om de mondmaskerplicht te evalueren. De besmettingsgraad en positiviteitsratio zijn daarbij de belangrijkste parameters. Als de cijfers zouden verslechteren, kan de mondmaskerplicht opnieuw uitgebreid worden. 

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen