Impact van corona in 2020 valt beter mee dan verwacht

Op de gemeenteraad van juni stelde het stadsbestuur zonet de jaarrekening van 2020 voor. Daaruit blijkt dat de geschatte impact van corona in 2020 beter meeviel dan verwacht. Het ambitieniveau om volop te investeren en de Beste Stad van Vlaanderen te worden kan onverminderd verder worden gezet.

Goede jaarrekening ondanks turbulent jaar

Transparantie staat voorop

De jaarrekening 2020 die wordt voorgelegd biedt opnieuw een transparant referentiekader waarmee de beleidsdoelstellingen kunnen worden opgevolgd. Daaruit blijkt dat Kortrijk nog steeds een financieel gezonde stad is. De evenwichtsvoorwaarden die door Vlaanderen worden opgelegd blijven ruimschoots gehaald. 2020 werd opnieuw afgesloten met een positieve autofinancieringsmarge en een positief beschikbaar budgettair resultaat. De balansratio's zijn Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n positief. De stad kent zelfs de hoogste solvabiliteit in jaren.

We leggen dit jaar voor het eerst de jaarrekening van de eengemaakte groep Kortrijk voor sinds stad Kortrijk, het OCMW en de vele vzw's samen zijn gegaan tot Ć©Ć©n organisatie. We doen dit in alle transparantie door veel gedetailleerder te rapporteren dan Vlaanderen verwacht. Ik sta erop om in alle openheid te communiceren, daar hebben de Kortrijkzanen recht op!  Kelly Detavernier, schepen van financiĆ«n
Investeringen gaan onverminderd verder

De goede jaarrekening laat toe om nog steeds onverminderd verder te investeren en de ambities uit het bestuursakkoord De Beste Stad van Vlaanderen waar te maken. Enkele projecten liepen onvermijdelijk vertraging op, maar niet in die mate dat ze deze legislatuur niet meer kunnen worden uitgevoerd. Anderzijds werden in 2020 ook belangrijke subsidies binnengehaald. Zo kan bijvoorbeeld het volledige masterplan van de Schouwburg gerealiseerd worden in plaats van enkel de eerste fase, waardoor er nog meer geĆÆnvesteerd kan worden de komende jaren in de stad.

Corona-impact bedraagt 6,88 miljoen euro

Het hoeft niet gezegd dat 2020 een buitengewoon jaar was. Dat vertaalt zich ook in de jaarrekening. De rechtstreekse bruto-impact bedraagt 10,22 miljoen euro, maar dankzij 3,34 miljoen euro steunsubsidies van hogere overheden werd de impact beperkt tot 6,88 miljoen euro. De grootste impact is daarbij terug te vinden in dalende ontvangsten: er werd voor 3,4 miljoen euro minder inkomsten geĆÆnd via omzet en retributies en er werd 3,1 miljoen euro minder parkeerontvangsten geĆÆnd.

Desondanks is de impact van het coronajaar toch goed onder controle gebleven. Veel kosten die immers niet rechtstreeks aan corona gelinkt zijn daalden meer dan verwacht. Zo was er een significante onderbesteding in het loonbudget: veel personeelsleden kwamen in tijdelijke werkloosheid terecht en er was een vertraging op aanwervingen. Ook het werkingsbudget daalde aanzienlijk: in diensten/gebouwen waar geen activiteiten konden doorgaan daalden kosten zoals energiekosten en administratieve kosten ook beduidend.

Waakzaam voor de toekomst

Toch blijft het belangrijk om de impact van corona ook de komende jaren goed te monitoren. Zo wordt vooral de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting een stuk minder geraamd ten gevolge van het inkomensverlies dat veel gezinnen leden tijdens de crisis en wat zich steeds pas uit in latere jaren.

In een uitzonderlijk jaar als 2020 was het meer dan ooit belangrijk om de stadsfinanciĆ«n heel goed te monitoren. Een crisis biedt altijd opportuniteiten en dat bewijzen we ook: we zijn er in geslaagd om de impact van corona heel goed onder controle te houden en hebben de nodige maatregelen genomen om onze economie te blijven ondersteunen. We kunnen vandaag een goede jaarrekening voorleggen omdat we het budget van de stad als een goede huisvader beheren! Kelly Detavernier, schepen van financiĆ«n

Bevoegd