Versnelde inzet maairobots

Sinds kort werden 3 extra maairobots in gebruik genomen in Bellegem, Rollegem en Kortrijk. Oorspronkelijk waren er slechts 2 nieuwe voorzien in 2021. In 2020 werden de eerste 3 maairobots al in gebruik genomen in Marke, Heule en Aalbeke. Deze maairobots zorgen voor een perfect onderhoud van de Kortrijkse sportvelden waardoor de velden er nog beter zullen bij liggen voor de sporters die er gebruik van maken.

Vanaf 2023 worden alle Kortrijkse sportterreinen onderhouden door een maairobot

Kortrijk beschikt over 19 sportgrasvelden verdeeld over 9 sites waarop sporters onder alle weersomstandigheden veilig moeten kunnen trainen. Het maaien van het gras is daar een belangrijk onderdeel van. Tot voor kort werd alle maaiwerk gedaan door de zaalwachters van de sportdienst. Tegen 2023 moeten alle velden onderhouden worden door maairobots. De robots van de Belgische firma Belrobotics werden na een grondige marktanalyse als beste geselecteerd. In totaal zal er € 118.000 worden vrijgemaakt.

Overzicht maairobots
  • png
Overzicht maairobots
Vaak wordt ten onrechte gevreesd dat dergelijke aankopen leiden tot een vermindering van het personeelsbestand. Dit klopt helemaal niet. Eerder zal er tijd en ruimte vrijkomen voor de zaalwachters om zich te focussen op andere zaken. De komende jaren liggen er grote projecten op de plank wat betreft de Kortrijkse sportinfrastructuur zoals het masterplan Wembley, het nieuwe multifunctionele gebouw op de Lange Munte en de omvorming van het zwembad Mimosa. Er is meer dan werk genoeg. Arne Vandendriessche, schepen van Sport

De toekomst is aan onbemande voertuigen en robots

In het beleidsplan Beste Stad van Vlaanderen staat: ‘De toekomst is aan onbemande voertuigen en robots’. We kiezen er dan ook voor de zitmaaiers te vervangen door moderne maairobots. Het maaibeheer van de sportterreinen moet om sportieve redenen van een veel hogere kwaliteit zijn dan het maaien van de andere grasstroken. De maairobots kunnen die hogere kwaliteit leveren. Dit werd bewezen door de tests die werden uitgevoerd op de velden van de Weimeersen in Rollegem in het najaar van 2018. Arne Vandendriessche, schepen van Sport

Bij die test werd het ene terrein 2 maanden gemaaid door een maairobot, het andere slechts 1 maand. Het was duidelijk dat het inzetten van maairobots veel voordelen had:

1.       De kwaliteit van het maaibeeld is hoger dan bij het maaien met een zitmaaier.

2.       Een maairobot garandeert een constante hoogte van het gras.

3.       Een maairobot is veel lichter dan een zitmaaier. Dit komt de egaliteit van het terrein ten goede.

4.       Maairobots werken op elektriciteit, zitmaaiers op benzine. Het werken met maairobots heeft dus een daling van de CO2-uitstoot als gevolg.

5.       Door de stille werking van de robot is er ook minder geluidsoverlast voor medewerkers en omwonenden tijdens het gebruik.

6.       Het maairegime is constanter en minder weersafhankelijk aagezien de impact van een maairobot op het terrein kleiner is.

7.       Zowel de aankoop als het onderhoud van een maairobot is goedkoper dan deze van een zitmaaier.

Subsidiedossier biedt extra mogelijkheden voor pioniersrol Kortrijk

Door de ingebruikname van de robots en het wegvallen van de verplaatsingen van de tractor van de ene site naar de andere, zullen we de CO2-uitstoot drastisch kunnen verlagen in Kortrijk. Dit is een essentieel onderdeel binnen het subsidieprogramma van de provincie West-Vlaanderen. Indien de subsidie wordt goedgekeurd, komt er budget vrij om 2 onderhoudsrobots voor kunstgras aan te kopen. De onderhoudsrobots voor kunstgrasvelden komen maar in de loop van het najaar 2021 op de markt. Door hierop in te zetten wordt Kortrijk een pionier in robotisering van het onderhoud van de kunstgrasvelden met alle gunstige gevolgen op vlak van milieuvriendelijkheid. Arne Vandendriessche, schepen van Sport

Bevoegd

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste Kortrijk nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL